centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

SPRAWOZDANIE

10 lipca 2012 roku odbyła się XIII edycja seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie. Tematem przewodnim wydarzenia była Interaktywna Edukacja w Muzeach. Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska z UKSW. Pod koniec XX wieku pojawiły się nowe możliwości technologiczno-komunikacyjne i medialne, dające muzeom nowe narzędzia, które można było wykorzystać w procesie przygotowania ekspozycji i programów edukacyjnych. Seminarium poświęcone było zagadnieniom związanym z planowaniem działań edukacyjnych w muzeach. Pokazano, jak można łączyć tradycję z nowymi technologiami i jak utrzymać unikatowość wystawy.

Pierwszy wykład połączony z dyskusją dotyczył "Roli i techniki interaktywności w muzealnym procesie edukacyjnym. Zasady edukacji w muzeum interaktywnym". Prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska przedstawiła historyczny przegląd form aktywnego uczestnictwa w poznaniu i zabawie w muzeach oraz współczesne metody edukacji w tym interaktywne jej formy wspierające procesy twórcze takie jak np. "Przygotowanie do mumifikacji" - lekcje z dziećmi w Muzeum Narodowym w Warszawie a także zajęcia graficzne z dziećmi prowadzone w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Zobaczyliśmy jak architektura zewnętrzna muzeum wpływa na jego atrakcyjność oraz zachowania zwiedzających w tym zdjęcia Royal Ontario Museum w Kanadzie.

Kolejny wykład "Czym jest interaktywność w Centrum Nauki Kopernik" przedstawiła Julia Nowicka (Centrum Nauki Kopernik), która pokazała przykłady interaktywności w wystawach na przykładzie CNK takie jak: Korzenie cywilizacji, Świat w ruchu, Strefa światła oraz wskazała na istotną rolę edukatorów w kształtowaniu postawy twórczej wśród młodzieży.

Tuż przed przerwą, przedstawiciel sponsora seminarium - Zbigniew Wantuła (ADUMA SA) zaprezentował "Nowe technologie w interaktywnych wystawach muzealnych - szanse i zagrożenia". W tej części zobaczyliśmy możliwości oraz interaktywne narzędzia stosowane w muzeach, a także dowiedzieliśmy się jak planować atrakcyjne dla odwiedzających wystawy w oparciu o nowoczesne technologie.

Drugą część seminarium otworzył case study Konrada Pyzel (Muzeum Pałac w Wilanowie) pt. "Wortal Muzeum - wszystkim wstęp wolny". Podczas prezentacji zobaczyliśmy jak można zorganizować muzeum w przestrzeni wirtualnej, a także jak stworzyć atrakcyjny wortal muzeum i prowadzić komunikację z odwiedzającymi za pomocą portali społecznościowych.

Następnie, partner konferencji przedstawił case study dotyczący "Pokładów Kultury w trzech wymiarach". Paweł Kiedrzyński i Sławomir Widlarz (Comarch SA) pokazali projekt portalu PokładyKultury.pl, który służyć ma ukazaniu potencjału turystycznego Zabrza. Portal umożliwiać będzie wirtualne spacery po mieście w przestrzeni 3D oraz zawierać ma katalog obiektów i atrakcji turystycznych miasta.

Trzecią część seminarium otworzyła Alicja Knast (Dyrektor Generalny Wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich), która przedstawiła case study pt. "Architektura multimedialnej zawartości ekspozycji stałej a strategia muzeum. Studium na przykładzie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie". W tej części dowiedzieliśmy się jak zaplanować inwestycje muzealną w Polsce z wykorzystaniem technologii multimedialnych. Podkreślona została tu rola scentralizowanego systemu zarządzania sprzętem, zarządzania zawartością stanowisk multimedialnych, które stają się unikalnym narzędziem do budowania strategii programowej i marketingowej muzeum.

W następnej kolejności Alicja Sułkowska-Kądziołka (koordynator merytoryczny projektu "Wirtualne Muzea Małopolski", Małopolski Instytut Kultury) i Kinga Kołodziejska (specjalista ds. kreacji merytorycznej portalu oraz tematycznych ścieżek edtrukacyjnych, Małopolski Instytut Kultury)zaprezentowały case study jak "Uczyć, bawić, inspirować. Wirtualne Muzea Małopolski". Podczas tej prezentacji zobaczyliśmy jak funkcjonują "Wirtualne Muzea Małopolski" i jakie są modelowe cele i struktura tego projektu. Dowiedzieliśmy się też na tym przykładzie jak właściwie dobierać eksponaty do wirtualnej galerii.

Seminarium zakończyło się dyskusją panelową "Muzea interaktywne - jak je zwiedzać? Jak z nich poznawczo korzystać?", w której wzięli udział m in. prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska (Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Alicja Knast (Dyrektor Generalny Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz prof. dr hab. Łukasz Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78