centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.11.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dorota Czarnocka-Cieciura

Dorota Czarnocka-Cieciura

Mgr matematyki, absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim (1982) i studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (1985). Od 1982 roku pracuje, a od 1992 roku szefuje Centralnej Bibliotece Matematycznej przy Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. W 1995 doprowadza do podpisania Porozumienia (początkowo siedmiu) Instytutów Naukowych PAN w sprawie komputeryzacji bibliotek. W 1996 Porozumienie otrzymuje dotację KBN i kupuje system biblioteczny HORIZON. Obecnie do Porozumienia należą 24 Instytuty. W 2010 wspólnie z Katarzyną Wiśniewską (Z-cą Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN) oraz Dorotą Gazicką-Wójtowicz (kierownikiem Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska przy IGiPZ PAN) zakładają Konsorcjum RCIN, do którego przystępuje 16 Instytutów. Konsorcjum uzyskuje duże dofinansowanie ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 2.3 na stworzenie i budowę w latach 2011-2014 Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Remigiusz Lis

Remigiusz Lis

Wicedyrektor Biblioteki Śląskiej, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Od 15 lat zajmuje się praktycznie informatyzacją bibliotek i digitalizacją zbiorów bibliotecznych. Autor i koordynator wielu projektów digitalizacyjnych, m. in.: Śląska Biblioteka Cyfrowa (2006-), Społeczna Pracownia Digitalizacji (Mecenat, MKiDN, 2007), Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych (EFRR, PO IiŚ, 2008-). Inicjator i współautor serwisów (blog, forum) Biblioteka 2.0 (2007-), promujących stosowanie nowych technologii w bibliotekarstwie. Trener szkoleń z zakresu digitalizacji, planowania i prowadzenia projektów digitalizacyjnych w centrum kompetencji digitalizacji Biblioteki Narodowej (2010-). Członek zespołów eksperckich projektów: Narodowy Program Foresight Polska 2020 (technologie informacyjne, 2008) Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości (2010), Scenariusze przyszłości bibliotek (foresight, 2011). Uczestnik wizyty studyjnej w USA Library & Information Science programu International Visitor Leadreship Program (2010).

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Aleksander Trembowiecki

Aleksander Trembowiecki

Absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka" i artykułów zamieszczanych w "Poradniku Bibliotekarza", m.in. w cyklach "Z poradnika IT laika" i "Nowe w bibliotece". Od 1998 r. pracuje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Zajmuje się webmasteringiem, digitalizacją i jest koordynatorem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pasjonuje go pogranicze bibliotekarstwa i rzeczywistości zerojedynkowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78