centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.03.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Cezary Dzięcielski

Cezary Dzięcielski

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania półinformatyk - półfotograf, 12 lat w administracji samorządowej. Wcześniej zarządzanie jakością oraz obsługa czynności kancelaryjnych w sektorze energetycznym, obecnie Kierownik Oddziału Obsługi Procesów Pracy (obieg dokumentów elektronicznych i papierowych, kancelaria, gońcy, Biuro Obsługi Klienta, archiwum zakładowe, Zintegrowany System Zarządzania - czyli kompleksowy system zarządzania sprawami na poziomie organizacyjnym i technicznym oraz wejście/wyjście z i do Urzędu). Odpowiadam za realizację projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd" oraz koordynację wdrożenia projektów kluczowych realizowanych na poziomie samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prelegenci | Jarosław Orszulak

Jarosław Orszulak

Archiwista zakładowy i koordynator czynności kancelaryjnych, praktyk w zakresie postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną, ekspert w zakresie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Doświadczony wykładowca i trener kursów oraz szkoleń przeznaczonych dla wszystkich osób zobowiązanych do przestrzegania zasad właściwego postępowania z dokumentacją. Moderator działu dedykowanego archiwom zakładowym na branżowym forum archiwistów. Odznaczony honorową odznaką “Za zasługi dla archiwistyki”.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Artur Prasal

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniony w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elekotronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elekotronicznej. Autor i współautor kilkunastu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Prelegenci | Jolanta Rybińska

Jolanta Rybińska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1999 r. do 2005 r. pracownik wydziału odpowiedzialnego za organizację Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniona w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. W 2010 r. weszła w skład zespołu roboczego powołanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w zakresie dotyczącym opracowania projektu nowej instrukcji kancelaryjnej. Od 2011 roku prowadzi szkolenia z zakresu stosowania przepisów Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Łodzi. Kilkakrotnie prezentowała doświadczenia Urzędu w zakresie wdrażania wyjątków w systemie EZD oraz przepisów Instrukcji kancelaryjnej na ogólnopolskich konferencjach. Autorka i współautorka publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Prelegenci | Edward Seliga

Edward Seliga

Specjalista z ponad 40 letnią praktyką zawodową w branży teleinformatycznej.
Przez prawie 20 lat konsultant rządu Kuwejtu.
Jako naczelnik wydziału współpracy z zagranicą i dyrektor departamentu z ramienia KBN, MNiI, MSWiA reprezentowałem Polskę w wielu grupach roboczych i gremiach KE i Prezydencji. Główne obszary zainteresowania i uczestnictwa to eGovernment / eAdministracja.

Prelegenci | Aneta Suliga

Aneta Suliga

Aneta Suliga

Zastępca naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji Urzędu Miasta Częstochowy odpowiedzialna za dział informatyki oraz administrator bazy danych i systemu elektronicznego zarządzania dokumentami. Od 19 lat zawodowo związana z administracją samorządową. Zajmowała się zarówno praktycznymi wdrożeniami rozwiązań informatycznych m.in. elektronicznego systemu zarządzania dokumentami czy bezpiecznego podpisu elektronicznego, jak również tworzeniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju e-administracji, m.in.: "Programu rozwoju e-Administracji Miasta Częstochowy na lata 2009-2013". Od 2009 roku prowadzi szkolenia, których celem jest przygotowanie pracowników jednostek administracji publicznej do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także prezentacja korzyści wynikających ze stosowania narzędzi informatycznych oraz praktyczna realizacja przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem i rozwojem e-Administracji.

Prelegenci | Iwona Woźniak

Iwona Woźniak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Od początku pracy zawodowej związana z Urzędem Miasta Lublin, w którym m.in.:
- wdrażała system zarządzania jakością oparty na serii Norm ISO 9001
- wdrażała pracę w metodyce PRINCE2.
Obecnie w Urzędzie:
- Dyrektor Biura Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie Organizacji Urzędu Miasta Lublin
- koordynator czynności kancelaryjnych
- zarządza i administruje elektronicznym systemem obsługi spraw i dokumentów
- członek zespołu ds. systemu zarządzania jakością.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78