centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.07.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Mariusz Błasiak

Mariusz Błasiak

Od 2003 roku Naczelnik Wydziału Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu centralizacji systemu informatycznego z niespełna 500 lokalizacji do jednego centrum przetwarzania danych. Projekt był realizowany w latach 2008 do 2010. Od 1995 roku równolegle z pracą na stanowiskach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej wykonywał zadania związane z informatyzacją - projekty Rejestrator Leśniczego, Leśna Mapa Numeryczna. Był członkiem zespołu wspierającego od strony merytorycznej Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP).

Prelegenci | Sławomir Cichoń

Sławomir Cichoń

Sławomir Cichoń

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. W latach 1998 - 2008 pracuje w Nadleśnictwie Polanów. W latach 2008 - 2009 zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Od listopada 2009 r. dyrektor RDLP w Szczecinku.

Prelegenci | Tomasz Grzegorzewicz

Tomasz Grzegorzewicz

Absolwent Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Specjalizacja w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Geodezji Leśnej Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa). W latach 2001-2006 pracownik Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. Od 2007 roku zatrudniony w Wydziale Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie zajmuje się między innymi funkcjonowaniem systemu informacji przestrzennej Lasów Państwowych. Członek zespołu zadaniowego ds. leśnej mapy numerycznej funkcjonującego w ramach serwisu systemu informatycznego Lasów Państwowych.

Prelegenci | Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Wojciech Kaliński

Radca prawny (od 1998 r.), wspólnik w kancelarii Barta&Kaliński sp.j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2002 r. doktor nauk prawnych.
Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, kierujący praktyką kancelarii w tej dziedzinie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych, a także reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą (dawniej przed Zespołami Arbitrów), a także przed sądami okręgowymi.
Ponadto specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw rzeczowych (obrót nieruchomościami, problematyka odrębnej własności lokali), kontraktów gospodarczych (umowy dotyczące systemów informatycznych i outsourcingowych) i praw na dobrach niematerialnych (umowy licencyjne).
Autor wielu publikacji w prasie branżowej i naukowej. Stały wykładowca na licznych seminariach i szkoleniach z zakresu prawa cywilnego, prawa teleinformatycznego i zamówień publicznych.

Prelegenci | Michał Krupiński

Michał Krupiński

Michał Krupiński

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pracuje w Zespole Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN. Uczestniczy w realizacji europejskiego projektu GMES. Zajmuje się przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych, wsparciem zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem danych i systemów geoinformatycznych.

Prelegenci | Mieczysław Kunz

Dr Mieczysław Kunz

Mieczysław Kunz

Jjest adiunktem w Katedrze Geomatyki i Kartografii, Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS) i teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego, ekologią krajobrazu oraz kartowaniem sozologicznym. Pełni funkcję regionalnego, kujawsko-pomorskiego konsultanta naukowego urzędowej mapy sozologicznej. Współtworzył formularz nominacyjny Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia z podstaw i zastosowań GIS-u, analiz przestrzennych oraz teledetekcji środowiskowej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu wykorzystania narzędzi i procedur geoinformatycznych oraz teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego.
Pomysłodawca powołania i realizator powstania na Wydziale Nauk o Ziemi UMK w Toruniu pionierskiego w skali kraju kierunku studiów drugiego stopnia – geoinformacji środowiskowej, która z powodzeniem funkcjonuje od roku akademickiego 2013/14. Od 2000 roku jest inicjatorem i organizatorem obchodów Kujawsko-Pomorskiego Dnia GIS-u, który corocznie odbywa się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przyciągając liczne zainteresowane osoby z Torunia i województwa. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału.

Prelegenci | Jolanta Starzycka

Jolanta Starzycka

Pracuje jako geoinformatyk w Wydziale Urządzania Lasu i Geoinformatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ze specjalnością przetwarzanie danych i rachunkowość. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się informacją przestrzenną w Lasach Państwowych m. in. analizami przestrzennymi na poziomie krajowym.
Była członkiem Rady ds. implementacji dyrektywy INSPIRE w latach 2007-2010.

Prelegenci | Jacek Szczepanik

Jacek Szczepanik

Od początku zawodowej aktywności w PGL Lasy Państwowe w 1985 roku zajmował się handlem drewnem na różnych poziomach sprzedaży.W 2004 roku współtworzył platformę sprzedaży aukcyjnej e-drewno na terenie RDLP Poznań a od 2006 roku brał udział w budowie systemu aukcyjnego e-drewno obejmującego wszystkie jednostki LP w Polsce. W latach 2009-2012 zastępca dyrektora Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
Od 2008 roku przewodniczy zespołowi ds. elektronicznej sprzedaży drewna w PGL Lasy Państwowe.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78