centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.02.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo założenia i cel ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Przedstawiony zostanie Państwu zakres przedmiotowy regulacji i siatka pojęć, którymi posługuje się Ustawa - w tym kontrowersje dotyczące tych pojęć
 • Dowiecie się Państwo jak skonstruowano mieszkaniowy rachunek powierniczy i dla kogo jest on adresowany
 • Dowiecie się Państwo jakie są podstawowe prawa i obowiązki stron związane z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym
 • Poznacie Państwo obowiązki informacyjne dewelopera i banku wobec nabywcy z perspektywy funkcjonowania mieszkaniowego rachunku powierniczego

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla banków i firm deweloperskich
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rachunków powierniczych
 • Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie Ustawy
 • Doradcy finansowi udzielający porad dot. gromadzenia środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym
 • Prawnicy udzielający porad prawnych dot. mieszkaniowych rachunków powierniczych
 • Przedstawiciele biur obrotu nieruchomościami

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 20 osób.

Ramowy harmonogram szkolenia:
10:00 - rozpoczęcie szkolenia
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - dalsza część szkolenia
16:30 - zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów
(przez cały czas trwania szkolenia w sali są dostępne napoje ciepłe i zimne oraz drobne przekąski)

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 1. Założenia i cel Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - omówienie ustawy.
 2. Zakres przedmiotowy regulacji i siatka pojęć, którymi posługuje się Ustawa - kontrowersje z tym związane.
 3. Mieszkaniowy rachunek powierniczy na tle rachunku powierniczego z art.59 prawa bankowego.
 4. Podstawowe prawa i obowiązki stron związane z mieszkaniowym rachunkiem powierniczym:
  • prawa i obowiązki banku;
  • prawa i obowiązki dewelopera;
  • prawa i obowiązki nabywcy;
  • prawa i obowiązki podmiotów trzecich w sytuacjach nadzwyczajnych (pozycja syndyka i zarządcy w trakcie postępowania upadłościowego dewelopera).
 5. Typy mieszkaniowych rachunków powierniczych:
  • zamknięty rachunek powierniczy;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
 6. Zasady gromadzenia środków na mieszkaniowym rachunku powierniczym oraz zasady wypłaty tych środków:
  • uprawnienia nabywcy związane z monitorowaniem wypłat z rachunku;
  • uprawnienia i obowiązki banku związane z dokonywaniem wypłat z rachunku;
  • dokumenty formalne będącego podstawą wypłat z rachunku (w tym zapisy w dzienniku budowy).
 7. Obowiązki informacyjne dewelopera i banku wobec nabywcy z perspektywy funkcjonowania mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 8. Zasady zmiany (modyfikacji) treści mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 9. Legalność, podstawy oraz skutki odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywcę (dewelopera) z perspektywy dalszych losów mieszkaniowego rachunku powierniczego.
 10. Case study, konsultacje, pytania.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78