centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.10.2012 Koordynator: Agata Soboń

Znajomość zagadnień prawnych wykorzystywanych w e-pr i marketingu społecznościowym, zapewnia firmom oraz funkcjonującym w ich ramach działom marketingu i public relations, optymalne bezpieczeństwo w zakresie wykorzystywania narzędzi promocji marki, produktu i ochrony danych osobowych. Podczas warsztatów skupimy się na kluczowych kwestiach prawnych, dotyczących prowadzenia kampanii promocyjnych w Internecie, w szczególności na portalach społecznościowych i w wyszukiwarkach. Omówimy również prawne aspekty funkcjonowania serwisów internetowych, wykorzystywania i ochrony prawnej znaków towarowych oraz wizerunku, a także wskażemy najważniejsze zasady wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

W ramach warsztatów przedstawione zostaną między innymi:

 • wynikające z regulaminów uwarunkowania prawne prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej w wybranych serwisach społecznościach (np. Facebook),
 • prawne aspekty marketingu w wyszukiwarkach internetowych,
 • prawne aspekty pozycjonowania serwisów internetowych,
 • zasady wykorzystania znaków towarowych, firmy, wizerunku w social marketingu,
 • wymagania prawne związane z prowadzeniem serwisów internetowych, w tym serwisów społecznościach,
 • praktyczne aspekty tworzenia regulaminów serwisów internetowych,
 • zasady odpowiedzialności serwisów internetowych za materiały wprowadzane przez użytkowników,
 • prawne możliwości zasady ochrony prawnej przed naruszeniem znaków towarowych oraz renomy przedsiębiorcy w Internecie,
 • zasady rozpowszechniania informacji handlowych (mailingu),
 • zasady ochrony danych osobowych w związku z działalnością marketingową w Internecie oraz prowadzeniem serwisów internetowych.

Warsztaty szczególnie polecamy:

 • specjalistom public relations,
 • specjalistom od marketingu internetowego,
 • managerom oraz pracownikom agencji reklamowych i agencji PR,
 • brand managerom,
 • specjalistom od social marketingu, SEO,
 • właścicielom portali internetowych oraz osobą zarządzającym portalami internetowymi,
 • prawnikom wewnętrznym (In-house lawyers).

Warsztaty poprowadzi: mec. Roman Bieda i mec. Maciej Zackiewicz

Warsztaty odbywają się w maksymalnie 35 osobowych grupach. CPI zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia z powodu braku wolnych miejsc w wybranym terminie.

PROGRAM (10:30-16:30):
Podstawy ochrony praw własności intelektualnej
 • Chronione i niechronione elementy utworu.
 • Czy sam pomysł na kampanie PR lub portal społecznościowy podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Jak chronić swoje pomysły? Ochrona pomysłów w ramach umów o zachowaniu poufności, zakazu konkurencji itp.
 • Osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 • Umowy w prawie autorskim (przeniesienie praw/licencje).
 • Zasady ochrony znaków towarowych.
 • Kiedy można wykorzystać cudzy znak towarowy, bez zgody uprawnionego?
 • Czy możemy zamieszczać na stronie internetowej logo swoich klientów?
 • Ryzyka związane z utratą praw do znaku towarowego (problem "rozwodnienia" znaków towarowych itp.). Jak przeciwdziałać utracie praw do znaków towarowych?
 • Ochrona prawna serwisów internetowych. Jakie elementy serwisu internetowego podlegają ochronie (szata graficzna, projekt, oprogramowanie, czcionki itp.).
Obowiązki związane z prowadzeniem serwisów internetowych
 • Czy portal społecznościowy, blog, wideoblog podlega rejestracji jako tytuł prasowy?
 • Jakie informacje muszą znaleźć się w serwisie internetowym?
Praktyczne problemy tworzenia regulaminów serwisów internetowych, w tym portali społecznosciowych
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie.
 • Pułapki prawne związane z przygotowywaniem regulaminów serwisów społecznościowych; klauzule niedozwolone.
 • Analiza przykładowych klauzul regulaminu.
Prawne aspekty social marketingu
 • Prawne aspekty marektingu w wyszukiwarkach internetowych.
  1. problematyka linków sponsorowanych, AdWords, metatagi, keywords itp. - naruszenia praw do znaków towarowych, praw do firmy, dóbr osobistych itp.
  2. Najnowsze orzecznictwo.
 • Wykorzystanie wizerunku osób w social marketingu; Zasady wykorzystywania zdjęć pracowników na firmowych blogach, stronach portali społecznościowych, materiałach promocyjnych i reklamie itp.
 • Prawne możliwości ochrony przed naruszeniem praw przedsiębiorcy w mediach społecznościowych.
  1. wpisy na forach, blogi "atakujące" markę lub przedsiębiorstwo,
  2. rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie oraz wypowiedzi naruszających renomę przedsiębiorcy lub dobre imię osób kierujących przedsiębiorstwem (czarny PR),
  3. naruszenie praw do znaków towarowych, firmy itp.
  4. analiza najnowszych orzeczeń sądowych.
Zasady prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w portalach społecznościowych
 • Analiza regulaminów najbardziej popularnych portali społecznosciowych pod względem działalności promocyjnej i marketingowej (np. Facebook).
 • Niedozwolone praktyki marketingowe (fałszywe tożsamości, "farmy fanów", przejmowanie "fun page" itp.).
Odpowiedzialność za materiały wprowadzane przez użytkowników
 • Czy serwis internetowy odpowiada za materiały, wypowiedzi, komentarze wprowadzane przez użytkowników (np. komentarze na blogu)?
 • Czy serwis internetowy ma obowiązek cenzurować lub filtrować materiały wprowadzane przez użytkowników?
 • Przykłady z najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów polskich.
 • Odpowiedzialność za linki, deeplinki.
Przejmowanie zawartości serwisów internetowych
 • Ochrona baz danych.
 • Problematyka multiwyszukiwarek, agregatorów treści, przejmowania materiałów (np. "newsów") z innych portali i baz danych.
Zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, informacji handlowych (e-mailing)
Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym
 • Ochrona danych osobowych osób korzystających z portali społecznościowych
 • Wykorzystanie danych osobowych w marketingu (reklamy behawioralne, mailing itp.).
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78