centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.02.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Cisło

Andrzej Cisło

Lekarz dentysta, absolwent AM w Poznaniu (1987), prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną. Od 2001 r pracuje na rzecz izb lekarskich. W latach 2005-2008 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Poznaniu, od stycznia 2010 r. - członek Naczelnej Rady Lekarskiej, członek zespołu negocjacyjnego Komisji Stomatologicznej NRL. Jest pełnomocnikiem 3 stowarzyszeń zrzeszających stomatologów. Prowadzi serwis internetowy www.autonomia-dent.pl. Na stałe współpracuje z Galicyjską Gazetą.

Prelegenci | Jacek St. Graliński

Jacek St. Graliński

Jacek St. Graliński

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1991), Georgetown University oraz George Washington University (1998).
Lekarz, chirurg, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Od początku lat 90-tych zajmuje stanowiska kierownicze w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia między innymi jako dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście (1995-1996) oraz w Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie (1997-1999). W latach 1999-2001 Ekspert Europejskiego Komitetu Zdrowia Rady Europy. W też okresie po zdanym egzaminie na wyższe stanowisko w Służbie Cywilnej, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Tam odpowiedzialny za zarządzanie przede wszystkim programami polityki zdrowotnej, procedurami wysokospecjalistycznymi, publiczną służbą krwi, współpracą z organizacjami pozarządowymi, o łącznym budżecie rocznym około 1,5 mld zł. Obecnie od 2009 roku pracuje w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" pełniąc funkcję Dyrektora ds. Klinicznych.
Od 2011 roku przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich w Ministerstwie Zdrowia oraz Członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia.
W latach 2001-2006 współpracował z wieloma instytucjami, w tym z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Instytutem "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" odpowiednio wdrażająca projekt powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym oraz jako pełnomocnik do spraw wdrożenia rachunku kosztów leczenia szpitalnego a następnie do spraw wdrożenia normy ISO 9001:2000, ISO 14001, AQAP 2001, ISO 7799.
W latach 2006-2009 pracował początkowo w Abbott Laboratories, potem w GlaxoSmithKline zajmując się polityką zdrowotną i kontaktami zewnętrznymi.
Od 2002 roku prowadząc własną firmę doradczą realizował szereg projektów wdrożeniowych w zakresie ochrony zdrowia zarówno w obszarze zdrowia publicznego jak i zarządzania.
Specjalizuje się w zarządzaniu, polityce zdrowotnej, zdrowiu publicznym, szczególne dotyczącym systemów oceny, racjonalizacji kosztów, procesów zarządzania i komunikacją.
Prowadzi działalność charytatywną związaną z ograniczeniem wykluczenia społecznego u dzieci w biednych obszarach wiejskich oraz promocją odpowiedzialności społecznej.
Pasjonat lotnictwa, sportu, literatury, ekonomii i nauk ścisłych.
Autor artykułów i publikacji na temat ochrony zdrowia. Jako wykładowca od 2003 roku współpracuje z Szkołą Główną Handlową. Od roku 2001 współpracuje z Georgetown University uczestnicząc w programie edukacyjnym w ochronie zdrowia dla krajów Europy środkowej i wschodniej.
Żonaty, dwoje dzieci w wieku 25 i 23 lat.

Prelegenci | Rafał Janiszewski

Rafał Janiszewski

Od 1998 roku związany z systemem finansowania świadczeń medycznych. Karierę w systemie rozpoczął jako pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, a później jako pracownik Kasy Chorych. Zdobył doświadczenie w pracy w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia oraz jako ekspert Sejmowej Komisji Zdrowia. Autor ponad 40 publikacji książkowych z zakresu zasad rozliczania świadczeń z płatnikiem.
Obecnie prowadzi własną kancelarię zajmującą się doradzaniem szpitalom w zakresie organizacji udzielania świadczeń, rozliczania świadczeń z płatnikiem oraz gospodarki lekami.

Prelegenci | Michał Modro

Michał Modro

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Prawa Cywilnego, z wynikiem bardzo dobrym.
Radca prawny Michał Modro prowadzi własną kancelarią od 2003 r. i ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie prawnika oraz świadczenia obsługi prawnej dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów.
Michał Modro rozpoczął pracę w zawodzie prawnika jeszcze na studiach prawniczych - pracował w sądzie oraz jako asystent prawny w prywatnych spółkach. Jako prawnik pracował w Kasie Chorych, Narodowym Funduszu Zdrowia. Był ekspertem prawnym w Ministerstwie Zdrowia i Sejmowej Komisji Zdrowia. Michał Modro zajmował się również pracą dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie świadczy obsługę na rzecz dużych międzynarodowych spółek medycznych, firm prowadzących duże inwestycje budowlane oraz innych podmiotów oraz spółek zarówno polskich, i zagranicznych.
W czasie swojej pracy zawodowej Michał Modro zajmował się również opracowywaniem projektów przepisów obowiązującego prawa, a także opiniowaniem projektów przepisów obowiązującego prawa na różnych etapach procesu legislacyjnego.
Radca prawny Michał Modro specjalizuje się przede wszystkim w świadczeniu obsługi prawnej na rzecz podmiotów służby zdrowia, w szczególności zakładów opieki zdrowotnej, w tym zakresie zakładania i przekształcania zakładów opieki zdrowotnej, udziału w postępowaniach konkursowych organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Radca prawny Michał Modro specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego.
Radca prawny Michał Modro ma dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań zmiany klasyfikacji gruntów, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Radca prawny Michał Modro prowadził z powodzeniem wiele spraw admnistracyjnych i podatkowych na rzecz osób prawnych i fizycznych. W wyniku prowadzenia spraw podatkowych uzyskał dla swoich klientów korzystne rozstrzygnięcia na łączną kwotę około kilkudziesięciu milionów złotych.
Radca prawny Michał Modro włada językiem angielskim, stosując go w praktyce obsługi prawnej.

Prelegenci | Robert Mołdach

Robert Mołdach

Robert Mołdach

Uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej, doktora nauk technicznych w IPPT PAN oraz nominację MPE w American College of Medical Practice Executives. Jest specjalistą z zakresu matematyki stosowanej. Ma ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju biznesu, zarządzaniu i doradztwie gospodarczym. Swoją aktywność koncentruje na kształtowaniu optymalnych regulacji ochrony zdrowia i rozwoju przedsiębiorstw medycznych. Jest ekspertem Pracodawców RP, dyrektorem zarządzającym Pracodawców Medycyny Prywatnej, współautorem i wykładowcą programu MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego oraz doradzą gospodarczym w założonej przez siebie firmie eFabrica. Pełni także funkcje członka rad nadzorczych w spółkach sektora prywatnej opieki zdrowotnej. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dorosłych dzieci, pilot samolotowy, delegat Aeroklubu Polskiego.

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78