centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.02.2012 Koordynator:

PROGRAM

23 lutego 2012 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Istotne aspekty prawne tzw. umowy deweloperskiej
 • Prawne definicje umowy deweloperskiej;
 • Strony umowy;
 • Obowiązki dewelopera (w zależności od rodzaju nieruchomości)
 • Forma umowy, podział kosztów akty notarialnego;
 • Obowiązkowe elementy prospektu informacyjnego;
 • Formy prawnej ochrony nabywcy lokalu;
 • Najważniejsze postanowienia umowy deweloperskiej;
 • Ujawnienie roszczeń (wynikających z umowy) w księdze wieczystej;
 • Warunki odstąpienia od umowy
 • Odbiory;
 • Problem postanowień mniej korzystnych dla nabywcy (niż określone w ustawie);
 • Umowa o nabycie lokalu (budynku) z osobą prawną);
 • Rodzaje i zakresy odpowiedzialności dewelopera;
 • Upadłość firmy deweloperskiej - konsekwencje dla nabywców lokali
dr Ryszard Strzelczyk
(kancelaria notarialna Ryszard Strzelczyk, Kierownik Szkoleń Izby Notarialnej w Warszawie)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Istotne zmiany w uwarunkowaniach prawnych działalności deweloperskiej - luki w bezpieczeństwie prawnym nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu oraz ryzyka prawne deweloperów
 • Proces deweloperski w świetle nowej ustawy
  1. Organizacja procesu inwestycyjnego
  2. Obowiązki informacyjne dewelopera
  3. Rola banków w procesie deweloperskim
 • System ochrony nabywców
  1. Gwarancje informacyjne
  2. Ochrona kontraktowa
  3. Ochrona prawno-karna
 • Luki w systemie ochrony prawnej nabywcy domu lub lokalu
  1. Przydatność i przejrzystość prospektu informacyjnego
  2. Skuteczność ochrony kontraktowej
  3. Problematyka "rozpoczęcia sprzedaży"
 • Ryzyka prawne dla deweloperów
Mariusz Zając
13:30 Wykład i dyskusja: Dozwolone i niedozwolone klauzule umowne - rejestr klauzul niedozwolonych
 • Ochrona konsumenta w obrocie deweloperskim - instrumenty ochrony i podstawy prawne
 • Znaczenie rejestru klauzul niedozwolonych w obrocie prawnym
 • Praktyka SOKiK - typowe klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich
 • Praktyka administracyjna UOKiK - naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
 • Co zmienia nowa ustawa w zakresie ochrony praw konsumenta?
  1. Prospekt informacyjny jako instrument ochrony konsumenta
  2. Obowiązki informacyjne dewelopera
  3. Inne mechanizmy chroniące konsumenta
Mec. Jan Wszołek
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Rola banku w procesie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego w świetle Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.
 • Nabywanie mieszkania w określonej fazie realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Warunki otwierania instrumentów ochrony środków nabywcy
 • Warunki dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • Transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy założony w innym banku
 • Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
Bolesław Meluch
(Doradca Zarządu ZBP)
15:30 Wykład: Problematyka powierniczego rachunku bankowego w świetle ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych
 • Konieczność regulacji umów deweloperskich;
 • Powiernictwo jako instytucja prawna służąca realizacji wszelkich celów społeczno-gospodarczych;
 • Regulacja powierniczego rachunku bankowego w ustawie Prawo Bankowe;
 • Ocena modyfikacji postanowień dotyczących powierniczego rachunku bankowego wynikających z ustawy deweloperskiej;
 • Ocena wykorzystania konstrukcji prawnej powiernictwa jako środka ochrony nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
 • Zagrożenia wynikające z poprawek zaproponowanych prze Senat;
 • Problematyka kosztów stosowania powierniczego rachunku bankowego.
Piotr Mikosik
(Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka)
16:15 Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78