centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.02.2012 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Bolesław Meluch

Bolesław Meluch

Bolesław Meluch

Aktualnie doradca Zarządu Związku Banków Polski (Komitet ds. Finansowania Nieruchomości), odpowiedzialny za przygotowanie założeń funkcjonowania rynku wtórnego wierzytelności hipotecznych, współpracę z uczestnikami rynku wierzytelności hipotecznych, budowę standardów informacyjnych i prawnych, modelowanie ryzyka i tworzenie systemów baz danych do oceny ryzyka, tworzenie nowych instrumentów finansowania budownictwa czynszowego.
Obecnie także Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości, odpowiedzialny za konsulting inwestycyjny.
Poprzednio Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialny za zarządzanie rządowymi funduszami mieszkaniowymi: Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, Funduszem Dopłat i Funduszem Termomodernizacji i Remontów.
Od początku okresu transformacji uczestniczył w rozwoju rynku kapitałowego, w tym tworzeniu funduszy inwestycyjnych (Pioneer) w Polsce.

Prelegenci | Ryszard Strzelczyk

Dr Ryszard Strzelczyk

Członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie, kierownik szkolenia aplikantów i asesorów notarialnych Izby Notarialnej w Warszawie, znany i ceniony specjalista w dziedzinie nieruchomości, doświadczony wykładowca prawa cywilnego oraz prawa obrotu nieruchomościami na wielu uczelniach, autor licznych publikacji o tematyce prawnej, w tym pierwszego w Polsce komentarza do ustawy z dnia 16 września 2011 roku ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, znakomicie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową.

Prelegenci | Mariusz Zając

Mariusz Zając

Mariusz Zając

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz postępowaniach sądowych i administracyjnych. Absolwent WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Prawa Amerykańskiego UW i UFl. Aplikant adwokacki IV roku zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Autor publikacji i komentarzy w zakresie prawa nieruchomości w prasie i na portalach internetowych i prelegent na konferencjach poświęconych rynkowi nieruchomości. Prowadzi blog prawniczy www.nieruchomosciprawo.pl.
W swojej praktyce zajmuje się problematyką nieruchomości w świetle prawa cywilnego i administracyjnego. Pomaga rozwiązać problemy związane z procesem nabycia nieruchomości i realizacji inwestycji, w tym uzyskać konieczne pozwolenia administracyjno-prawne oraz rozwiązać spory związane z nabyciem i lokalizacją inwestycji. Doradza deweloperom, projektantom, wykonawcom i indywidualnym uczestnikom rynku nieruchomości.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78