centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.03.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Celem warsztatów jest omówienie i praktyczna analiza przepisów prawnych związanych z prowadzeniem systemów monitoringu wizyjnego. W obecnym stanie prawnym w Polsce, prócz lakonicznych regulacji zawartych w niektórych przepisach sektorowych (policja, straż miejsca, kasyna gry, imprezy masowe), brak jest kompleksowej regulacji prowadzenia monitoringu wizyjnego. Powoduje to konieczność stosowania ogólnych przepisów o ochronie wizerunku, prywatności i danych osobowych do systemów monitoringu wizyjnego, co w praktyce może napotykać istotne trudności.

Warsztaty poprowadzi dr Paweł Litwiński.
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington.
Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym najnowszego komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009), monografii "Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym" (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. "Prawo Internetu" (LexisNexis 2004, 2007), "Prawo reklamy i promocji" (LexisNexis 2007), monografii: "Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania" (2007), "Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia" (2007) oraz "Prawo umów elektronicznych" (2006). Prowadzi wykłady m.in. na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz WPiA UKSW w Warszawie. Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Ekspert Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Ramowy harmonogram warsztatów:
10:00 Rozpoczęcie zajęć
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Dalsza część szkolenia
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

PROGRAM:

 1. Regulacja monitoringu wizyjnego w polskim prawie
  • ustawa o policji, ustawa o strażach miejskich
  • monitoring podczas imprez masowych i w kasynach
  • założenia do ustawy o monitoringu
 2. Zasady ochrony prywatności i danych osobowych w prawie europejskim i polskim
  • prywatność jako dobro osobiste
  • ochrona wizerunku
  • ochrona danych osobowych jako narzędzie ochrony prywatności
 3. Stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych do systemów monitoringu wizyjnego
  • jakie podmioty stosują ustawę o ochronie danych osobowych?
  • do jakich czynności stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych?
  • wizerunek a dane osobowe
  • czy zapis z monitoringu jest zbiorem danych osobowych?
 4. Czy w ramach monitoringu można zbierać dane osobowe?
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w monitoringu
  • adekwatność przetwarzania danych osobowych a monitoring wizyjny
  • ograniczenie czasowe przetwarzania danych osobowych w monitoringu wizyjnym - jak długo można przechowywać nagrania z monitoringu?
 5. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w monitoringu
  • obowiązek informacyjny
   - jak i kogo informować o stosowanym monitoringu?
   - jak reagować na pytania i wnioski osób, których wizerunki zapisano?
  • obowiązek rejestracyjny - czy zapis z monitoringu należy zgłaszać do rejestracji w GIODO?
  • obowiązek zabezpieczenia danych osobowych
 6. Udostępnianie danych z monitoringu
 7. Powierzenie prowadzenia monitoringu specjalistycznej firmie
 8. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych a systemy monitoringu
 9. Odpowiedzialność za sprzeczne z prawem prowadzenie monitoringu

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78