centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.09.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jakub Bonowicz

Jakub Bonowicz

Jakub Bonowicz

Aplikant radcowski, pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą ochronie prawno autorskiej i patentowej oprogramowania komputerowego. Zajmuje się szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w tym prawem patentowym, autorskim, prawem e-commerce oraz prawem obrotu międzynarodowego. Prowadzi zajęcia dla studentów na Uniwersytecie Łódzkim z prawa cywilnego oraz wykłady na Politechnice Łódzkiej z prawa własności intelektualnej. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztofa Bonowicza w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim oraz Kancelarią Kubas, Kos & Gaertner w Krakowie oraz jest ekspertem internetowego serwisu prawniczego eporady24.pl w zakresie swojej specjalizacji.

Prelegenci | Izabella Dudek-Urbanowicz

Izabella Dudek-Urbanowicz

Izabella Dudek-Urbanowicz

Mgr prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, rzecznik patentowy od 2002, europejski rzecznik patentowy. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Przemysłowej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Uniwersytet Floryda/College of Laws i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Patpolu zajmuje się ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych, domenami internetowymi, postępowaniami sądowymi, arbitrażem, licencjami i badaniami znaków towarowych. Członek ECTA oraz PTMG.

Prelegenci | Paweł Koczorowski

Paweł Koczorowski

Doktor nauk przyrodniczych (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 1990) i magister fizyki (Uniwersytet Warszawski, 1981, specjalność: zastosowania fizyki w medycynie). Jest ekspertem w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP, gdzie zajmuje się klasyfikacją i badaniem wynalazków i wzorów użytkowych oraz orzekaniem w sprawach o udzielenie praw wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe a także w sprawach spornych. Ekspert Research Executive Agency Komisji Europejskiej w dziedzinie fizyki, matematyki oraz nauk informatycznych i inżynieryjnych (Szósty i Siódmy Program Ramowy). Autor ok. dziesięciu publikacji naukowych i wielu artykułów nt. własności przemysłowej.

Prelegenci | Aurelia Nowicka

Dr hab. Aurelia Nowicka

Prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji w Zakładzie Prawa Europejskiego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Jest autorką ponad 100 publikacji, m.in. monografii poświęconej prawnoautorskiej i patentowej ochronie programów komputerowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach prawa patentowego (np. ochrona innowacji informatycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych, a także zasady udzielania patentów europejskich).

Prelegenci | Dariusz Strzelec

Dariusz Strzelec

Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym. Został wyróżniony w rankingu 30 Wschodzących Gwiazd Prawa w Polsce ("Rising Stars") ogłoszonym przez Dziennik Gazetę Prawną w dniu 20 czerwca 2012r. Ze względu na swoje dotychczasowe osiągnięcia został ulokowany na wysokim 4 miejscu niniejszego rankingu. Został również wymieniony w rankingu "TAX Directors Handbook" w 2012 roku.
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym podmiotom instytucjonalnym, w tym w zakresie problematyki cen transferowych. Reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową, w trakcie kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań sądowoadministracyjnych.
Jest adiunktem w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA), Członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji oraz Współpracownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym: dwóch komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, komentarza do ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych; komentarza do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe; opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. W grudniu 2010 jego książka "Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe" została nagrodzona przez "Dziennik Gazeta Prawna" jako najlepsza książka specjalistyczna w kategorii podatki.

Prelegenci | Grzegorz Urbanek

Dr hab. Grzegorz Urbanek

Grzegorz Urbanek

Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z niematerialnymi źródłami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie - kapitałem intelektualnym i aktywami niematerialnymi. Jest autorem wielu artykułów z zakresu pomiaru czynników niematerialnych przedsiębiorstwa, a także książek pt: "Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa" (PWE 2008) oraz "Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa" (Wolters Kluiwer 2011). Prof. Grzegorz Urbanek brał udział w szeregu projektów związanych z wyceną marek. Pracował w funduszach inwestycyjnych, a także w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78