centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.03.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Ile mocy potrzebują serwerownie?

Centra danych zużywają zwykle znacznie więcej energii niż jest to konieczne, co wynika z ich przewymiarowania w stosunku do aktualnych potrzeb zarówno w zakresie samej infrastruktury teleinformatycznej, jak i systemu zasilania i chłodzenia.

Na seminarium dowiedzą się Państwo jakie są kierunki zmian standardów dot. Data Center aby zoptymalizować zużycie energii. W jaki sposób oszacować zapotrzebowanie na moc oraz jaka jest rola eksploatacji infrastruktury serwerowni w realizacji zadań energooszczędnych. Zostanie przeprowadzona analiza wpływu temperatury w serwerowni na efektywność energetyczną.

Zapraszamy do udziału.

PROGRAM

20 marca 2012 r.
10:00 Wykład i case study: Kierunki zmian standardów infrastruktury w Centrum Przetwarzania Danych z uwzględnieniem optymalizacji zużycia energii
 • Wstęp
  1. Czym jest Centrum Przetwarzania Danych?
  2. Główne czynniki do uwzględnienia przy projektowaniu Centrum Przetwarzania Danych
  3. Normy i standardy określająca zasady projektowania Centrum Przetwarzania Danych i jego infrastruktury
 • Projektowanie i planowanie Centrum Przetwarzania Danych
  1. Lokalizacja Centrum Danych w istniejącym obiekcie (plusy/minusy)
  2. Czy warto budować obiekt dedykowany dla Centrum Danych?
  3. Planowanie - projektowanie (etapy projektowania)
 • Centrum Przetwarzania Danych a zużycie energii
  1. Światowe trendy w projektowaniu CPD
  2. Społeczna odpowiedzialność biznesu a korzyści ekonomiczne
  3. Poziom zużycia energii i jego wpływ na środowisko naturalne
  4. Przykładowe scenariusze/potencjalne oszczędności w przypadku zmniejszenia zużycia energii przez CPD
  5. Efektywność energetyczna (zasilanie i chłodzenie CPD)
  6. Monitoring infrastruktury CPD (pomiar efektywności CPD)
  7. Green Technology
Piotr Smereczniak
(ATM Systemy Informatyczne S.A.)
10:40 Wykład: Kryteria określania (szacowania) zapotrzebowania na moc w serwerowniach (Centrach Danych)
 • Struktura obciążenia w typowej serwerowni (Centrum Danych);
 • Określanie mocy odbiorów krytycznych i dobór systemu zasilania;
 • Moc szczytowa i moc pobierana w stanie ustalonym przez serwerownie (Centrum Danych);
 • Prognozowanie zmian zapotrzebowania na moc w trakcie użytkowania serwerowni (Centrum Danych);
 • Wymagania dotyczące doboru mocy dla systemu zasilania gwarantowanego i chłodzenia;
 • Skutki błędnego oszacowania mocy serwerowni (Centrum Danych) (przeszacowanie, niedoszacowanie);
 • Podstawowe zasady planowania elektrycznych instalacji zasilających serwerownie oraz dobór agregatu prądotwórczego;
Sylwester Igras
11:20 Case study: Rola nadzoru nad eksploatacją infrastruktury Data Center - w realizacji zadań energooszczędnych
 • Podstawowe elementy energooszczędnej infrastruktury IT (serwery, macierze)
 • Zarządzanie poborem energii przez infrastrukturę IT
 • Zarządzanie rozmieszczeniem urządzeń IT w szafach rack
 • Architektura chmury obliczeniowej jako narzędzie do optymalizacji i konsolidacji infrastruktury IT
Tomasz Paszkowski
(Nasza Klasa sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Analiza wpływu temperatury w serwerowni na efektywność energetyczną wodnych systemów klimatyzacji precyzyjnej
Prezentacja obejmować będzie porównanie różnych rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia serwerowni uwzględniające:
 • koszty inwestycyjne
 • całkowite roczne zużycie energii elektrycznej systemu oraz obliczenie PUE(m)
 • całkowity koszt posiadania w okresie 10 lat (TCO10)
W porównaniu uwzględnione będzie całe spektrum rozwiązań systemów klimatyzacyjnych, poczynając na tradycyjnych układach z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego (DX), poprzez systemy freecoolingowe o różnym stopniu zaawansowania.
Piotr Kowalski
(Emerson Network Power)
13:10 Case study: Efektywność energetyczna jako istotne kryterium jakości Data Center. Aspekty energetyczne na przykładzie wdrożeń w polskich uczelniach i CERN
 • Wstęp:
  1. Spojrzenie na wydajność energetyczną serwerów - rozwój technologii
  2. Czynniki wpływające na obniżenie kosztów zużycia energii przez serwery
 • Wdrożenia systemów klastrowych i farm obliczeniowych - w polskich uczelniach i w CERN
 • Efektywność energetyczna w platformach opartych o technologie firm:
  1. Intel
  2. AMD
 • Metody pomiaru efektywności energetycznej serwerów - testy przemysłowe i indywidualne rozwiązania
Stanisław Rejowski
(Dyrektor Działu Produkcji Serwerów Actina Solar w ACTION S.A.)
13:50 Case study: System free-cooling i szafy ze zmiennym przepływem wody lodowej w serwerowniach - porównanie 3 sposobów regulacji instalacji wody lodowej w serwerowni
 • system tradycyjny
 • system ze stałym przepływem wody lodowej i ze zmienną wydajnością wentylatorów
 • system ze zmiennym przepływem wody lodowej i zmienną wydajnością wentylatorów
Michał Urasiński
(RC Polska)
14:30 Przerwa
14:50 Case study: Klimatyzacja precyzyjna serwerowni, Data Center i UPS-ów
 • Podział nowoczesnych serwerowni ze względu na dystrybucję powietrza i gęstość mocy urządzeń technologicznych (zysków ciepła z rack'a)
  1. Konwencjonalna - klimatyzacja precyzyjna pomieszczeń
  2. Rzędowa - klimatyzacja precyzyjna "hot aisle - cold aisle"
  3. Dedykowana - klimatyzacja poszczególnych grup urządzeń technologicznych "rack cooling"
 • Architektura serwerowni przewidzianej do pracy powyżej 5kW/rack
  1. Analiza zachowania się (pracy) systemów klimatyzacji precyzyjnej przy zmianie gęstości mocy od wartości minimalnych przy "zasiedlaniu" serwerowni tzw. niedociążona serwerownia, poprzez dążenia do wartości optymalnych aż do osiągnięcia wartości maksymalnych (przeciążona serwerownia).
  2. Przewymiarowanie mocy chłodniczej - problem czy konieczność.
 • Redundacja mocy chłodniczej
  1. faza projektu
  2. faza eksploatacji
  3. faza awarii
 • Wymagania a rzeczywistość w osiągnięciu i utrzymaniu przez służby serwisowe poziomów niezawodności pracy systemów klimatyzacji precyzyjnej TIER 3/TIER 4
Andrzej Różycki
("SAR PW Sp. z o.o." Sp. k.)
15:30 Wykład: Czy i jak zmiany energii mogą wpłynąć na usługi w Centrach Danych
 • Ceny prądu porównawczo
 • Moce polskiego systemu i konieczne inwestycje
 • Pakiet klimatyczny UE i jego wpływ na ceny prądu
 • Perspektywa dla Data Center
 • Czynniki mogące zmienić koszty kolokacji i hostingu
 • Zmiany na rynku klienckim Data Center w Polsce
Jan Filip Staniłko
(Instytut Sobieskiego)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78