centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.03.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Sylwester Igras

Sylwester Igras

W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu o specjalności Maszyny i Napęd Elektryczny, a jego magisterska praca dyplomowa pt. "Rezonansowy przekształtnik wysokiej częstotliwości DC/DC" zajęła III miejsce w konkursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Elektrycznego.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w ABB Dolmel Drives Ltd. na stanowisku konstruktora w dziale wyposażenia i aparatury. W latach 1998 - 2002 zatrudniony w spółce Siltec (specjalizującej się w instalacji systemów zasilania gwarantowanego) gdzie przeszedł wiele szczebli kariery zawodowej począwszy od inżyniera do Dyrektora ds. Technicznych Oddziału. Od 2002 roku współpracuje z miesięcznikiem NetWorld wydawanym przez IDG Poland i jest autorem wielu publikacji z zakresu zasilania, infrastruktury oraz bezpieczeństwa fizycznej infrastruktury centrum danych m.in. "Kompendium o zasilaniu", które ukazało się w ramach serii Kompendium Wiedzy o Sieciach oraz rozdziału poświęconego zasilaniu systemów teleinformatycznych w Vademecum Teleinformatyka edycja III. Od wielu lat związany z energetyką zawodową, zatrudniony w spółce będącej operatorem systemu dystrybucyjnego (obecnie Tauron Dystrybucja S.A.) we Wrocławiu piastując różne stanowiska m.in. kierownika działu przygotowania inwestycji, a także uczestnicząc w wielu projektach strategicznych przedsiębiorstwa.
W 2007 roku ukończył studia podyplomowe "Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według FIDIC" na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, a w 2010 r. uzyskał certyfikat zarządzania projektem wg. metodyki PRINCE2.

Prelegenci | Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Piotr Kowalski

Dyrektor Działu Inżynierskiego Emerson Network Power Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza. 10 lat doświadczenia w systemach HVAC. Od 5 lat pracuje w branży Data Center, gdzie wyspecjalizował się w zagadnieniach optymalizacji zużycia energii systemów klimatyzacji precyzyjnej i zasilania gwarantowanego. Od 2012r. odpowiedzialny za budowę Działu Inżynierskiego w Emerson Network Power Sp. z o.o., zapewniając wsparcie techniczne oraz koncepcje rozwiązań systemów o krytycznym znaczeniu dla ciągłości funkcjonowania biznesu dla Użytkowników Końcowych w Polsce i w krajach Bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

Prelegenci | Tomasz Paszkowski

Tomasz Paszkowski

Tomasz Paszkowski

W nasza-klasa.pl pracuję jako Dyrektor Infrastruktury IT. Do moich podstawowych zadań należy projektowanie, wdrażanie oraz nadzór nad eksploatacją elementów infrastruktury począwszy od pojedynczych serwerów, poprzez rozwiązania storage, skończywszy na rozwiązaniach stricte sieciowych związanych z obsługą łączności do Internetu oraz rozpraszania ruchu HTTP.

Prelegenci | Stanisław Rejowski

Stanisław Rejowski

Stanisław Rejowski

Od 20 lat związany z branżą IT i technologiami serwerowymi. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W latach 1992 - 2006 w firmie OPTIMUS S.A pracował kolejno w Dziale Sieci Lokalnych, Dziale Integracji Systemów, Centrum Kompetencyjnym Systemów Operacyjnych oraz na stanowiskach: Kierownika Serwisu Serwerów, Dyrektora Działu Produkcji Serwerów i Dyrektora Działu Badań i Rozwoju. Od połowy 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Działu Produkcji Serwerów w firmie ACTION S.A. odpowiadając za ofertę, produkcję i serwis serwerów Actina Solar.
Brał udział we wdrożeniach klastrów w polskich uczelnianych centrach superkomputerowych TASK, WCSS, PCSS i projekcie CLUSTERIX. Od 2009 roku odpowiada za realizację dostaw serwerów dla CERN - Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie.

Prelegenci | Andrzej Różycki

Andrzej Różycki

Andrzej Różycki

Prokurent "SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa
Absolwent Politechniki Szczecińskiej na wydziale budowy maszyn i okrętów (kierunek: mechanika) oraz podyplomowego Studium Menedżerskiego na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w organizowaniu struktur serwisowych i kierowaniu zespołami serwisowymi w zakresie profesjonalnych systemów i instalacji sanitarnych, HVAC i chłodniczych w oparciu o kryteria jakościowe umowy na tzw. wynik (osiągnięcie i zapewnienie parametrów funkcjonalnych). Specjalista w zakresie klimatyzacji pomieszczeń specjalnych tj. serwerowni, data centres, ups-owni i cleanroom-ów.
Rzeczoznawca budowlany w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń obejmującej wykonawstwo w zakresie: wentylacji, klimatyzacji w tym instalacji klimatyzacji precyzyjnej dla pomieszczeń serwerowni o zyskach ciepła powyżej 1 kW/m2 oraz instalacji klimatyzacji specjalnej dla pomieszczeń czystych.
Rzeczoznawca branżowy (Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa). Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze (nr ewid. Wa-48/96) w branży sanitarnej. Jest również licencjonowanym Zarządcą nieruchomości (nr 4825). Członek Komitetu Technicznego KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Był również członkiem Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa V kadencji. Członek ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering Inc. USA). Autor licznych opinii technicznych, prelekcji i publikacji w prasie branżowej.

Prelegenci | Piotr Smereczniak

Piotr Smereczniak

Piotr Smereczniak

Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej. Dyrektor Działu Projektowania Infrastruktury Data Center w firmie ATM Systemy Informatyczne S.A., z którą jest związany od 2005 roku. Kieruje zespołem projektantów i architektów przygotowujących audyty, kompleksowe oferty, koncepcje, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze. Odpowiedzialny m.in. za nadzór i koordynację projektów wyposażania obiektów Data Canter dla: ING Bank Śląski, Getin Bank, Agora S.A., Instytut Pamięci Narodowej.

Prelegenci | Jan Filip Staniłko

Jan Filip Staniłko

Jest ekspertem w dziedzinie ekonomii politycznej i członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego, publikuje w prasie ogólnopolskiej, m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Forbesie".

Prelegenci | Michał Urasiński

Michał Urasiński

Od prawie 10 lat związany z tematyką ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji. Zdobywał doświadczenie zarówno w Polsce jak i w Austrii. Zaangażowany w tworzenie koncepcji, dobór urządzeń i projektowanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej, głównie central telefonicznych oraz serwerowni. Równocześnie, od 2010 roku, doradza w kwestiach technicznych wiedeńskiej centrali firmy BSH Luft + Klima Geräte GmbH.
Autor publikacji specjalistycznych w miesięczniku "Chłodnictwo i Klimatyzacja", m.in. "Nowoczesne agregaty wody lodowej w dobie certyfikacji energetycznej", "Nawiew wyporowy i jego współpraca z systemem free-cooling w serwerowniach".
Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, broniąc pracy dyplomowej na temat techniczno - ekonomicznych wskaźników eksploatacji urządzeń w instalacjach wody lodowej.
Pasjonat narciarstwa, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, majsterkowania, nowości technicznych oraz muzyki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78