centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWO DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH I DZIAŁÓW PR
Warszawa, 18.12.2012 Koordynator: Agata Soboń

W obecnych czasach szybkość i możliwości rozpowszechniania informacji prasowych spowodowały konieczność wyposażenia spółek w narzędzia, które umożliwiają obronę w sytuacji działania na szkodę ich wizerunku i interesów.
Znajomość kluczowych zasad i narzędzi prawnych w tym zakresie jest zatem podstawowym gwarantem bezpieczeństwa dla prowadzonych działań medialnych oraz skutecznej obrony przed działaniami konkurencji na szkodę spółki i jej autorskich produktów.

Na seminarium zapraszamy: Specjalistów ds. PR, Rzeczników Prasowych, Autorów, Specjalistów ds. Komunikacji Korporacyjnej, Dziennikarzy, Specjalistów ds. Marketingu, Brand Managerów, Członków Zarządu oraz wszystkich tych, którzy w swojej codziennej pracy odpowiadają za wizerunek medialny, a tym samym interes firmy.

PROGRAM

18 grudnia 2012 r.
09:00 Rejestracja uczestników. Poranna kawa
10:00 Zasady udzielania informacji prasie
 • Prawa i obowiązki dziennikarza w zakresie dostępu do Informacji
 • Jakie informacje nie musimy lub nie możemy podawać dziennikarzom. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa do prywatności osób trzecich itp.
 • Kto powinien udzielać informacje prasie (pozycja rzecznika prasowego; czy dziennikarz może żądać kontaktu z zarządem spółki, skoro ustanowiony został Rzecznik Prasowy)
 • Czy dziennikarz może żądać udzielenie informacji bezpośrednio od pracowników firmy?
 • Na co należy uważać podając prasie informacje o swojej spółce lub działalności konkurencji
Ochrona przed naruszeniem praw przez publikację prasową
 • Ochrona przed publikacją materiałów naruszających prywatność, cześć, wizerunek lub inne dobra osobiste osób kierujących organizacją
 • Ochrona przed rozpowszechnieniem nieprawdziwych informacji o naszym przedsiębiorstwie
 • Ochrona przez publikacją materiałów naruszających renomę przedsiębiorstwa ("czarny PR")
 • Z jakimi roszczeniami możemy wystąpić w przypadku naruszenia naszych praw przez prasę
 • Jak przygotować się do sporu sądowego?
Mec. Maria du Vall
11:30 Przerwa na kawę
11:50 Podstawy Prawa Autorskiego
 • Co to jest utwór - teksty, prezentacje, logo, reklamy, zdjęcia itp.
 • Co nie podlega ochronie autorsko prawnej?
 • Czy pomysł na kampanię reklamową, PR itp. - podlega ochronie autorsko prawnej? Jak chronić pomysły (np. pomysł na kampanie PR, audycję, slogan reklamowy)
 • Opracowania cudzych dzieł (tzw. dzieła zależne)
 • Osobiste i majątkowe prawa autorskie
 • Twórczość pracownicza. Do kogo należą prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracownika
Umowy w Prawie Autorskim
 • Umowa przeniesienia majątkowych praw autorskich
 • Umowa licencji (typy licencji, okres obowiązywania, zabezpieczenie przed wypowiedzeniem, zakres terytorialny, wynagrodzenie)
 • Umowy o wykonanie działa twórczego (materiałów reklamowych, prezentacji, projektu kampanii, serwisu internetowego itp.)
 • Nabycie majątkowych praw autorskich do prac konkursowych
Mec. Roman Bieda
13:20 Przerwa na lunch
13:50 Ochrona wizerunku w działalności PR i promocji
 • Zasady rozpowszechniania wizerunku osób prywatnych
 • Kiedy można publikować wizerunek bez zgody osoby przedstawionej (wizerunek osób powszechnie znanych, polityków, sportowców, wizerunek osoby jako "część większej całości")
 • Wykorzystanie wizerunku w działalności promocyjnej i reklamowej
Prawne aspekty e-PR
 • Jakie informacje muszę się znaleźć na stronie internetowej przedsiębiorcy (obowiązki informacyjne)
 • Regulamin serwisu internetowego
 • Czy serwis internetowy podlega rejestracji jako tytuł prasowy?
 • WEB 2.0 - problem odpowiedzialności za materiały wprowadzane przez użytkowników, regulamin serwisu itp.
 • Zasady zamieszczania "cudzych" materiałów w serwisie internetowym (dozwolony użytek, informacje prasowe, prawo przedruku, linking, deep linking itp.)
 • Problem elektronicznych przeglądów prasy (strony "prasa o nas", monitoring pracy - najnowsze orzecznictwo itp.)
 • Wybrane prawne aspekty "pozycjonowania" serwisów internetowych
 • Zasady rozpowszechniania elektronicznych biuletynów informacyjnych, newsletter, biuletyny firmowe, informacje handlowe (e- mailing); problem ochrony danych osobowych
Mec. Roman Bieda
15:20 Przerwa na kawę
15:40 Sprostowania i Odpowiedzi Prasowe
 • W jakich sytuacjach można wystąpić o publikację sprostowania prasowego, a kiedy o publikację odpowiedzi?
 • Zasady przygotowywania sprostowania oraz odpowiedzi prasowej (do kogo kierować pismo, treść, długość sprostowania i odpowiedzi)
 • Forma publikacji sprostowania oraz odpowiedzi prasowej
 • Terminy wnoszenia oraz publikacji sprostowań oraz odpowiedzi prasowych
 • Odpowiedzialność prawna za uchylanie się od publikacji sprostowania lub odpowiedzi
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe
Prawo do autoryzacji
 • Zasady wykonywania prawa do autoryzacji
 • Najnowsze orzecznictwo w sprawie autoryzacji
Mec. Mirosław Wróblewski
17:10 Zakończenie seminarium. Wręczenie certyfikatów.

Prezentacja wyzwań i problemów związanych z promocją nauki polskiej w świetle prawa autorskiego na podstawie naukaipostep.pl
Projekt realizowany w ramach PO KL "Partnerski Związek Nauki i Postępu www.naukaipostep.pl

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78