centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.08.2012 Koordynator:

Przepisy o ochronie danych osobowych zostaną poddane zasadniczym zmianom. Charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez firmy i urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad dostosowaniem praktyki, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych i wymaganej przez ustawę dokumentacji, do nowych obowiązków, z uwzględnieniem sankcji za naruszenie obowiązków. Projekt zmian w tych przepisach został przedstawiony przez Komisję Europejską 25.01.2012 r. Dyrektywę 95/46/WE zastąpi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, nie wymaga implementacji ustawami krajowymi.

PROGRAM

7 sierpnia 2012 r.
10:00 Wykład: Analiza podstawowych elementów ustawy outsourcingowej, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z dnia 27/10/2011
  • Zakres odpowiedzialności w umowie outsourcingowej
  • Wzory postanowień w umowach outsourcingowych (krajowych i zagranicznych)
  • Zasady oraz warunki korzystania z podoutsourcingu
  • Obowiązki w zakresie budowy umowy outsourcingowej wynikające z ustawy o usługach płatniczych
dr Jan Byrski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Ochrona Danych Osobowych w praktyce bankowej - ze szczególnym uwzględnieniem problemów bankowość internetowej i mobilnej
Ochrona danych dotyczących klientów podlega w banku - łącznie - przepisom ustawy o ochronie danych osobowych i przepisom o tajemnicy bankowej. Udzielanie informacji będących danymi osobowymi i stanowiących tajemnicę bankową nie podlega przepisom o ochronie danych osobowych, lecz o tajemnicy bankowej, jednak w zakresach, w których kolizja między tymi przepisami nie zachodzi, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności w aspektach takich, jak przetwarzanie danych pozyskanych w sposób zgodny z prawem, obowiązki informacyjne, zapewnienie prawa dostępu do danych, wdrożenia środków zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych.
dr Mariusz Krzysztofek
(Instytut Prawa Bankowego)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Tajemnica bankowa - charakter prawny i problemy w praktycznych działaniach
W nadchodzących miesiącach przepisy o ochronie danych osobowych zostaną poddane zasadniczym zmianom. Charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez firmy i urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad dostosowaniem praktyki, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych i wymaganej przez ustawę dokumentacji, do nowych obowiązków, z uwzględnieniem sankcji za naruszenie obowiązków. Dyrektywę 95/46/WE zastąpi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, nie wymaga implementacji ustawami krajowymi.
dr Mariusz Krzysztofek
(Instytut Prawa Bankowego)
16:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78