centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.06.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Anna Augustynowicz

Dr Anna Augustynowicz

Od 2005 r. doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Współpracuje z Krajową Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Zajmuje się problematyką praw pacjenta oraz odpowiedzialnością prawną personelu medycznego.

Prelegenci | Ryszard Kowski

Ryszard Kowski

Od wielu lat wykładowca Politechniki Łódzkiej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Przewodniczący Komisji ds. akredytacji pracowni radiologicznych, Zastępca przewodniczącego Komisji ds. Procedur i Audytów Klinicznych Zewnętrznych przy Ministrze Zdrowia, Członek Zespołu Konsultanta Krajowego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Szkoleniowo-Konsultacyjnego ŁOŚ.
Wiedza, umiejętności, doświadczenie:
Organizacja, opracowywanie nowych rodzajów i prowadzenie badań radiologicznych w pracowni medycyny nuklearnej; organizacja ochrony radiologicznej; prowadzenie i nadzorowanie badań naukowych w pracowni radiologii; organizacja, tworzenie i wdrażanie programów zapewnienia jakości; organizacja i prowadzenie nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną; organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń; wykonywanie i interpretacja testów aparatury radiologicznej; organizacja i nadzór nad studenckimi pracami naukowymi. Główne kierunki doświadczenia zawodowego (w kolejności chronologicznej): jako fizyk i inżynier - radioterapia onkologiczna, medycyna nuklearna, radiologia - diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa, aparatura medyczna.
Doświadczenie dydaktyczne:
- Aparatura Medyczna
- Fizykalne metody diagnostyki i terapii
- System zapewnienia jakości w diagnostyce radiologicznej
- Sytuacja prawna radiologii w Polsce
- Cyfrowy zakład radiologii
- Podstawy ochrony radiologicznej
- Kursy IOR stopnia R i S
- Kursy Ochrona Radiologiczna Pacjenta
- Kursy Specjalizacyjne CMKP - Fizyczne i Techniczne Podstawy Radiologicznych Metod Obrazowania - kierownik naukowy i główny wykładowca
- Testy w Tomografii Komputerowej
- Testy w Radiologii klasycznej i Mammografii

Prelegenci | Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Dr nauk o zdrowiu. Dziennikarz, publicysta Służby Zdrowia. Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Ekspert Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawuje również funkcję eksperta w ramach projektu "Portrety Szpitali - Mapy Możliwości" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor książki "Elektroniczna dokumentacja medyczna" która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Prelegenci | Ewa Piątkowska-Janko

Ewa Piątkowska-Janko

Ewa Piątkowska-Janko

Dr inż, adiunkt w Zakładzie Elektroniki Jądrowej i Medycznej w Instytucie Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W zespole kierowanym przez dr inż. Piotra Bogorodzkiego rozwijamy techniki związane z wykorzystaniem tomografii rezonansu magnetycznego w tym realizujemy badania czynnościowe, rozwijamy sprzęt, metody analizy danych. Współpracujemy z wieloma zespołami miedzy innymi z: Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. Nenckiego, Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego przy IFPS, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpitala Klinicznego MSWiA, Instytutu Kardiologii w Aninie.

Prelegenci | Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Katarzyna Przyborowska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.
Właścicielka toruńskiej Kancelarii LEGE ARTIS.
Prawnik z pasją, specjalistka w sprawach związanych z prawem medycznym, prawami pacjenta oraz dochodzeniem roszczeń związanych z błędami medycznymi.
Oprócz tego trenerka i prelegentka, autorka artykułów oraz blogów poświęconych prawu medycznemu i prawom pacjenta (www.medyczneprawo.pl), a także prawom przedsiębiorczych kobiet, prawu pracy i ubezpieczeń społecznych, prawu oświatowemu i zagadnieniom związanym z nową ustawą "żłobkową" (www.temidajestkobieta.pl).

Prelegenci | Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Radca prawny. Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Praw Studentów i Doktorantów. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia i prawa zdrowia. Autorka kilku książek:
„Prawo Ochrony Zdrowia” wyd. Wolters Kluwer S.A., „Prawo Pracy w Ochronie Zdrowia”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Zakład Opieki Zdrowotnej”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Błędy Medyczne Odpowiedzialność Lekarza i Placówki Medycznej” wyd. Wiedza i Praktyka. Publikuje także w periodykach naukowych, między innymi na łamach kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, w którym pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego.
Doświadczony trener, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki. Wykładowca Studiów MBA w Ochronie Zdrowia w ramach Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. gdzie cyklicznie publikuje i realizuje szkolenia. Prowadzi także szkolenia zawodowe z zakresu prawa ochrony zdrowia dla radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Drogę zawodową rozpoczynała obsługując jednoosobowo Dolnośląski Oddział Wojewódzki Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Polityki Zdrowotnej.
Reprezentowała Marszałka Województwa w rozmowach z prowadzącymi strajk okupacyjny Pielęgniarkami restrukturyzowanego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Następne doświadczenia zawodowe nabywała współpracując z Likwidatorem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, współkierując niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (w stanie prawnym, w którym n zoz-y jeszcze funkcjonowały). Od 2006 r. prowadzi własną działalność zajmując się obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą zarówno ze sfery publicznej, jak i niepublicznej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78