centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.08.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

28 sierpnia 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Nowe technologie informacyjne jako narzędzie działań w sferze kultury i sztuki
 • Instytucje kultury i sztuki a technologie 2.0 - oczekiwania, trendy i rzeczywistość
 • Przetarte szlaki, czyli dobre praktyki w kulturze i twórczości artystycznej z wykorzystaniem nowych technologii
 • Web 2.0 - pytanie o odbiorcę pytaniem o twórcę
 • Czy polskie instytucje kultury i sztuki są gotowe na konektywizm?
dr Wojciech Siwak
(Uniwersytet w Białymstoku)
10:45 Wykład: Internet drugiej generacji - nowe formy uczestnictwa w kulturze
 • Od 1.0 do 2.0 - rewolucja czy ewolucja?
 • Oddolność kultury sieciowej
 • Synergia instytucji i użytkowników kultury
 • Krok w stronę 3.0 - czy warto?
Szczepan Kloza
(Uniwersytet w Białymstoku)
11:30 Case study: Aplikacje mobilne w służbie instytucjom kultury na przykładzie krajowych i zagranicznych projektów
 • Repertuary i programy wydarzeń na komórce
 • Przewodniki mobilne
 • Publikacja treści na urządzeniach przenośnych
 • Technologia NFC
Dariusz Kocięcki
(LookSoft)
12:00 Lunch
12:30 Case study: Edukacja i informacja mobilna w muzeach
 • Systemy Informacyjno - Nawigacyjne (Muzeum w Wilanowie)
 • Aplikacje mobilne dla muzeów w Polsce i za granicą
 • Strony mobilne
 • Rozszerzona Rzeczywistość
 • Kody QR
Piotr Palma
(MobileMS)
13:00 Wykład i dyskusja: Artystyczne wykorzystanie technologii mobilnych
 • Kontekst teoretyczny: omówione zostaną w skrócie następujące kategorie: przestrzeń rozszerzona, przestrzeń hybrydyczna, ubicomp, media lokacyjne
 • Podstawowe formy sztuki wykorzystującej technologie mobilne: sztuka GPS, telefon komórkowy, Internet i sieci bezprzewodowe jako medium artystyczne, wearable computing
 • Przykłady artystycznego wykorzystania technologii mobilnych
  1. Twórczość grupy Blast Theory - interakcja w przestrzeni hybrydycznej
  2. Rafael Lozano-Hemmer - interaktywne projekty świetlne z użyciem telefonów komórkowych
  3. Laura Beloff - krytyczne użycie wearable computing
  4. Mike Shepard - taktyki użycia technologii mobilnych w przestrzeni miejskiej
dr Maciej Ożóg
(Uniwersytet Łódzki)
13:45 Przerwa na kawę
14:00 Wykład: Domena publiczna, dozwolony użytek i licencje Creative Commons w technologiach mobilnych
Prowadząc zarówno działalność gospodarczą, jak i działalność kulturalną lub naukową warto szukać rozwiązań, które pozwolą na prowadzenie danej działalności w sposób łatwiejszy (z pominięciem zbędnych formalności) lub tańszy (a nawet darmowy), o ile to możliwe.
Warte uwagi są możliwości, jakie dają 3 niezależne kategorie prawa autorskiego:
 • korzystanie z zasobów znajdujących się w domenie publicznej, tj.:
  1. utworów, które z uwagi na czas powstania nigdy nie zostały objęte ochroną autorskoprawną
  2. utworów, których czas ochrony upłynął
  3. zasobów nie podlegających ochronie autorskoprawnej z uwagi na brak przesłanek ochrony
  4. utworów wyłączonych spod ochrony autorskoprawnej (wyłączenia przedmiotowe)
 • korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku, w tym m.in. na zasadzie cytatu, w celach promocji wystaw (np. w katalogach) oraz w ramach e-learningu prowadzonego przez instytucje oświatowe
 • wykorzystanie utworów udostępnionych na licencjach Creative Commons lub Copyleft (np. GNU FDL)
Podczas wykładu zostaną omówione - w ramach każdej z ww. możliwości w zakresie działalności kulturalnej i naukowej w tym także w ramach technologii mobilnych - możliwości korzystania m.in. z:
 • utworów (w tym także utworów zależnych)
 • artystycznych wykonań
 • praw producentów fonogramów i wideogramów
Wskazane zostaną także ograniczenia związane z korzystaniem z osobistych praw autorskich oraz prawa do wizerunku w oparciu o przykłady z działalności instytucji kultury.
adw. Marcin Lassota, LL.M.
(Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy)
15:00 Dyskusja podsumowująca program seminarium: Oddziaływanie kulturowe technologii mobilnego Internetu
 • Technologie mobilne a przekształcenia przestrzeni publicznej
 • Wpływ technologii mobilnych na relacje publiczne - prywatne
 • Mobilny konsumeryzm - technologie mobilne w służbie konsumpcji
 • Mobilna sieć w kontekście retoryki bezpieczeństwa
 • Mobilna sieć jako przestrzeń kontroli
dr Maciej Ożóg
(Uniwersytet Łódzki)
15:30 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium proszę o kontakt: Magdalena Kowalska, tel. 506-178-228.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78