centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.04.2012 Koordynator: Agata Soboń

PRELEGENCI

Prelegenci | Mieczysław T. Starkowski

Mieczysław T. Starkowski

Doświadczony dziennikarz (redaktor). Pracuje w dziennikarstwie już ponad 30 lat. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w tym zawodzie. Był reporterem, publicystą, kierownikiem działu, sekretarzem redakcji, zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym.
Pracował w wielu redakcjach pism popularnych, typu business-to-business oraz firmowych. Były to dzienniki, tygodniki, miesięczniki, a także portal informacyjny (między innymi tygodnik "Spotkania", miesięczniki "Businessman Magazine", "Świat Telekomunikacji"). Nadal współpracuje z tygodnikiem "Wprost", dwutygodnikiem "Businessweek", miesięcznikiem "Inwestor", miesięcznikiem "Przegląd Obrony Cywilnej", dwumiesięcznik "Cyfrowa Polska". Prowadzi magazyn firmowy "ATMosfera". Jest autorem kilkuset artykułów.
Ma doświadczenie w dziedzinie public relations. Prowadzi również działalność w zakresie doradztwa.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowego Dziennego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.
Jest współautorem książki "Franchising czyli klucz do przyszłości".

Prelegenci | Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Jest z zawodu inżynierem kartografem, skończyła studia o kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Warszawskiej. Od 12 lat pracuje w Unii Metropolii Polskich na stanowisku statystyk-kartograf. W biurze UMP zajmuje się analizą danych statystycznych i przetwarzaniem ich na różnego rodzaju wykresy, tabele i kartogramy. Jednym z głównych jej zadań są opracowania kartograficzne, wykonuje mapy tematyczne na potrzeby UMP.
Grafika komputerowa to jej pasja, którą w pracy zawodowej wykorzystuje między innymi na potrzeby promocyjne biura (banery, ulotki) oraz do tworzenia map tematycznych, wykresów, schematów, zestawień tabelarycznych, ale również do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, edytowania i retuszu fotografii. Ponadto tworzy grafikę na potrzeby stron internetowych.
Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na wielu kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs z zakresu oprogramowania Photoshop firmy Adobe, szkolenia z zakresu technologii internetowych (Dreamweaver, Flash, Fireworks). Zdobyte umiejętności pomagają jej między innymi przy pracy nad stroną internetową biura, w którym jest zatrudniona.
Pracuje w kilku programach graficznych: Corel, Photoshop, Acrobat, Flash. Ponadto ma wiedzę z zakresu oprogramowania biurowego MS Office (Word, Excel, PowerPoint), zaawansowanej edycji dokumentów pdf (Acrobat), przetwarzania zeskanowanych dokumentów do postaci edytowalnej (ABBY Fine Reader).
Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi - w pracy oraz poza nią. Ostatnio współuczestniczyła w przygotowaniu szkolenia na temat redagowania magazynu firmowego w dużej firmie.
Jej hobby to film i grafika komputerowa (2D i 3D).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78