centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.09.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

IV edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE ma na celu zapoznać uczestników z tematyką dostępnych narzędzi informatycznych służących do zarządzania wiedzą. Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące roli informatyki w zarządzaniu wiedzą naukową i procesami badawczymi, jak również omówiony zostanie wpływ Internetu na funkcjonowanie nauki akademickiej. Przedstawione zostaną nowe modele komunikacji naukowej, takie jak blogi oraz serwisy społecznościowe. Ponadto uczestnicy będę mogli zapoznać się z unijnymi narzędziami dostępnymi on-line, a także repozytoriami Open Access.

PROGRAM

27 września 2012 r.
10:00 Wykład: Rola informatyki w zarządzaniu wiedzą naukową i procesami badawczymi
dr Witold Staniszkis
(Rodan Systems S.A. )
10:50 Wykład i dyskusja: Wpływ Internetu na funkcjonowanie systemu nauki akademickiej w Polsce. Nowe modele komunikowania naukowego. Blogi, serwisy społecznościowe, korespondencja i ich funkcje w obiegu informacji i opinii
 • Media społecznościowe dla naukowców
 • Mierzenie wpływu publikacji naukowych
 • Rozwój blogosfery naukowej
 • Jakich narzędzi internetowych powinien używać naukowiec?
 • Jak używać nowoczesnych narzędzi w komunikacji naukowej?
dr Emanuel Kulczycki
(Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Unijne narzędzia on-line, wspomagające dostęp do wyników badań naukowych
 • Sieć badawcza usprawniająca kontakty między naukowcami GÉANT
 • Partnerstwo na rzecz Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych w Europie PRACE
 • Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS
 • Portal OpenAIRE - infrastruktura swobodnego dostępu do badań europejskich
 • Działania Komisji Europejskiej na rzecz poprawy dostępu do europejskich informacji naukowych - wolny dostęp do publikacji naukowych ogólną zasadą inicjatywy "Horyzont 2020"
Justyna Siwińska
(Klaster ICT Pomorze Zachodnie)
13:30 Wykład: : Repozytoria Open Access a dostęp do wiedzy. Polityka UE wobec udostępniania wyników badań naukowych.
 • Otwarty dostęp do wyników badań finansowanych przez UE - przegląd działań
 • Ograniczenia tradycyjnych mediów w dostępie do wyników badań
 • Nowe media a rozpowszechnianie wiedzy
 • Repozytoria OA
  1. rodzaje repozytoriów
  2. przykłady repozytoriów gromadzących dane
 • Zarządzanie wiedzą i badaniami naukowymi w instytucji naukowej
dr Jolanta Przyłuska
(Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Dział Zarządzania Wiedzą)
14:15 Przerwa na kawę
14:35 Wykład: Wdrażanie otwartego dostępu do treści naukowych: przegląd istniejących rozwiązań i możliwości w Polsce
 • Otwarty dostęp na świecie (idee i infrastruktura)
  1. repozytoria uniwersyteckie
  2. repozytoria instytucji fundujących
  3. repozytoria instytucji zarządzających
  4. finansowanie czasopism i publikacji w czasopismach otwartych
 • Otwarty dostęp w Polsce - zasoby (repozytoria i archiwa, bblioteki cyfrowe) i inicjatywy
 • Sposoby wykorzystania istniejącej i powstającej w Polsce infrastruktury we wdrożeniu otwartego dostępu do treści naukowych
Dominika Czerniawska
(Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW)
15:20 Wykład i dyskusja: Wykorzystanie platformy SYNAT w przyszłej organizacji nauki w Polsce
 • Rozwiązania krajowe - polska specjalność?
 • Synat - platforma czy nie platforma
 • Priorytety reformy nauki: obieg i cytowania
 • "Zasoby polskie" , czyli jak promować naukę polską, nie tworząc jej skansenu
 • Problem multiwyszukiwarek
Dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
15:50 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78