centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.09.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Dominika Czerniawska

Dominika Czerniawska

Socjolog, pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Autorka i współautorka prac dotyczących przemian w środowisku naukowym (Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce. Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych) oraz badań z zakresu społecznych kontekstów funkcjonowania nowych technologii (Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec Internetu. Stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim jako czynnik wzrostu gospodarczego w regionie).

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

Jolanta Przyłuska

dr Jolanta Przyłuska, Dział Zarządzania Wiedzą, Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi
Kieruje Działem Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP), w tym Biblioteką Naukową i Sekcją Informacji Naukowej. Współtworzy: repozytorium instytucjonalne ECNIS-NIOM, platformę informatyczną do zarządzania wiedzą w IMP, kolekcję IMP w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Główne zainteresowania zawodowe: zarządzanie wiedzą, bibliometria, informacja naukowa.

Prelegenci | Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

Justyna Siwińska

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Filologia polska. Od 2009 roku pracuje w Agencji Public Relations Open Mind w Szczecinie na stanowisku specjalisty ds. PR. Zajmuje się kreowaniem wizerunku firm, produktów i inwestycji poprzez prowadzenie i koordynację działań marketingowych i public relations. Specjalizuje się w planowaniu, tworzeniu i realizowaniu strategii komunikacyjnych, organizowaniu akcji promocyjnych i kampanii reklamowych, a także w prowadzeniu działań e-marketingowych oraz budowaniu i realizowaniu strategii obecności firm w mediach społecznościowych. Od lutego 2012 roku pełni również funkcję specjalisty ds. promocji w Klastrze ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszającym ponad 60 firm z sektora IT w województwie zachodniopomorskim. Ponadto ? w ramach współpracy ze szczecińską galerią sztuki Open Gallery ? współorganizuje wydarzenia artystyczne, mające na celu promowanie malarstwa współczesnego, a także realizuje projekty umożliwiające wykorzystanie sztuki w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firm i instytucji.

Prelegenci | Witold Kazimierz Staniszkis

Witold Staniszkis

Witold Staniszkis

Dr Witold Staniszkis jest prezesem zarządu, założycielem i współudziałowcem Rodan Systems SA. Ukończył Uniwersytet Gdański w roku 1966, tytuł doktora uzyskał w roku 1976. Od ponad 30 lat związany jest z dziedziną projektowania i produkcji oprogramowania. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził prace badawcze oraz kierował wieloma realizacjami dużych systemów informatycznych w dziedzinie baz danych w Polsce, USA oraz Europie Zachodniej, między innymi: SYKON, RODAN, Distributed Query System, DataBase Predictor and Analyzer. Od 1993 roku kieruje rozwojem rodziny produktów oprogramowania OfficeObjects®.
Przez kilka lat był prezesem polskiego oddziału Stowarzyszenia do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych (ISACA) oraz przedstawicielem Polski w Technicznym Komitecie 8 (Ewaluacja Systemów Informatycznych) w IFIP (International Federation for Information Processing). Dr Witold Staniszkis był koordynatorem dwóch europejskich projektów naukowo-badawczych prowadzonych w ramach Piątego i Szóstego Programu Ramowego UE: ICONS i eGov-Bus. Ponadto współuczestniczył w pracach projektów INFOMIX, COMPONENT+, ASG, OneStopGov oraz VIDE.
Dr Witold Staniszkis jest członkiem Komitetu Koordynującego Polskiej Platformy Technologii Informatycznych. W latach 2006 - 2008 roku, jako jedyny reprezentant Polski, zasiadał w Radzie Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI (Network European Software & Services Inititive).
Dr Witold Staniszkis jest współautorem dwóch książek i autorem ponad czterdziestu publikacji z dziedziny oprogramowania. Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie zarządzania informacją.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78