centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.06.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Chmielowiec

Andrzej Chmielowiec

Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie zajmuje się algorytmami przeznaczonymi do kryptograficznej ochrony informacji. W latach 2002-2006 pracował na stanowisku kryptologa w firmie Enigma SOI Sp. z o.o., gdzie zajmował się implementacją systemów klucza publicznego. W styczniu 2007 roku założył firmę Centrum Modelowania Matematycznego Sigma, której zadaniem jest dostarczanie rozwiązań wykorzystujących zaawansowane algorytmy kryptograficzne. Jednym z produktów firmy jest zestaw narzędzi sToken przeznaczonych do konfiguracji systemów bezpiecznego, zdalnego dostępu.

Prelegenci | Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Marcin Gosiewski

Od 17 lat w branży informatycznej jako założyciel, współwłaściciel i wizjoner firmy BiG Vent, a po jej sprzedaży niezależny konsultant w tej dziedzinie. Obecnie związany z Warszawską firmą BV Systemy a jednocześnie prowadzi działalność konsultingową w ramach firmy MGDZ należącej do tej grupy. Specjalizuje się w rozwoju rynku IT, w szczególności rynku infrastruktury informatycznej: centrów obliczeniowych, pamięci masowych i bezpieczeństwa danych.
Posiada duże doświadczenie konsultingowe w zakresie strategii informatycznej, budowy architektury i wdrożeń infrastruktury informatycznej. Typowo techniczną wiedzę uzupełnia dobra znajomość zagadnień z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i ekonomi.

Prelegenci | Marcin Grygielski

Marcin Grygielski

Marcin Grygielski

Od 2007 Territory Manager dla regionu Eastern Europe w firmie Interactive Intelligence. Specjalizuje się w systemach Call Center, telefonii IP oraz Unified Communication.
Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w firmie NextiraOne Polska jako konsultant handlowy, dwa lata później objął w tej firmie stanowisko regionalnego kierownika sprzedaży.
Absolwent programu MBA Politechniki Warszawskiej. Wcześniej ukończył studia magisterskie z zakresu ekonomii na Wydziale Socjologiczno - Ekonomicznym i historii współczesnej na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Prelegenci | Maciej Jędrzejewski

Maciej Jędrzejewski

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, specjalność: Elektronika i Teletransmisja oraz Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Informacyjnego Akademii Obrony Narodowej.
Zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych zajmuje się od 1995 roku. Były pracownik Ministerstwa Finansów, Komendy Głównej Policji i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Od 2004 roku ekspert Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Twórca i wieloletni ekspert Spółki CryptoProtect.
Prowadził liczne szkolenia techniczne z dziedziny bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz prowadzi wykłady z kryptografii w ramach studiów podyplomowych "Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT" oraz wykłady z testowania i certyfikacji bezpieczeństwa i tworzenia bezpiecznego oprogramowania w ramach studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi" na Politechnice Warszawskiej.
Doktorant na Wydziale Zarządzania u prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Tkaczyka.

Prelegenci | Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe

Prelegenci | Janusz Kurowski

Janusz Kurowski

Po 20 latach członkostwa w zarządzie spółki giełdowej służy wsparciem merytorycznym i doświadczeniem w prowadzeniu przedsiębiorstwa w aspektach: zarządzania informacją, bezpieczeństwa prawnego i zarządzania finansowego. Orędownik efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Bolesław Szomański

Dr inż. Bolesław Szomański

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Zakładzie Kwalitologii na wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem informacji i certyfikacją systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz zapewnieniem jakości w IT. Kierownik wszystkich 9 edycji studium podyplomowego zarządzanie Jakością i bezpieczeństwem informacji w środowisku IT. Audytor ISO/IEC 27001 - uczestniczył w 8 audytach certyfikacyjnych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Współwłaściciel firmy konsultingowej, która oferuje usługi w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz metod doskonalenia jakości w IT. Wdrożył SZBI w kilku dużych przedsiębiorstw. Autor ponad 60 publikacji w tym obszarze m.in. książka Inżynieria Oprogramowania Jak zapewnić Jakość Tworzonym Aplikacjom Hellion 2009 (współautor) oraz promotor 80 prac mgr i inż.
Członek Komitetu Technicznego182 Ochrona Informacji w Systemach teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze też udział w pracach JTC27 Information security techniques (ISO i IEC), członek Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, wice przewodniczący zarządu sekcji bezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, przewodniczący komisji rewizyjnej Cloud Security Aliaes - Polska oraz członek ISACA.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78