centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.02.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem kolejnej, już dziesiątej, edycji seminarium w cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych są systemy wspomagające zarządzanie majątkiem sieciowym podmiotów działających na rynku energetycznym, gazowniczym oraz ciepłowniczym. Zaproszeni do udziału prelegenci reprezentujący przedsiębiorstwa zarówno z sektora energetycznego, gazowniczego i ciepłowniczego zaprezentują swoje doświadczenia związane z procesem wdrożenia i zastosowaniem systemów GIS w przedsiębiorstwie sieciowym. Ponadto omówione zostaną ważne aspekty prawne dotyczące majątku sieciowego przedsiębiorstwa, takie jak zasady nabywania prawa własności, podstawowe obowiązki publicznoprawne, a także służebność przesyłu oraz projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Spotkanie ma na celu stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw sieciowych o różnym profilu działalności i ekspertami z dziedziny prawa, a także firmami posiadającymi w ofercie dedykowane rozwiązania dla branży.

PROGRAM

28 lutego 2012 r.
10:00 Wykład: Systemy wspomagające zarządzanie majątkiem sieciowym w sektorze dystrybucyjnym
 • Model zarządzania majątkiem sieciowym (ZMS)
 • Funkcje w obszarze ZMS
 • Nowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę w koncepcji ZMS
Edmund Łobocki
(ED Consulting)
10:30 Wykład i dyskusja: GIS, SCADA i AMI jako efektywne wykorzystanie systemu zarządzania majątkiem sieciowym - wdrożenia i praktyka
 • SCADA, AMI, GIS - konieczność spójności, bezpieczeństwa i ciągłości działania
 • Zmiany organizacyjne w kontekście wsparcia przez systemy corowe dla dystrybutora
 • Wpływ oczekiwań Klienta na wsparcie systemów IT:
  1. Smart Mitering
  2. Smart Gryd
Hieronim Szwabowski
(ENERGA Operator S.A.)
11:15 Prezentacja sponsora seminarium: SCADA, GIS, AMI - i co dalej? Korzyści dzięki integracji z rozwiązaniami SAP
 • Koncepcja zarządzania majątkiem sieciowym w SAP i kluczowe obszary funkcjonalno-biznesowe (nowości funkcjonalne)
 • Integracja sfery biznesowej (SAP) ze sferą techniczną (SCADA, GIS, AMI) ze szczególnym naciskiem na wskazanie korzyści do osiągnięcia dzięki tej integracji
 • Plany rozwojowe SAP
Tomasz Jachyra
(SAP Polska Sp. z o.o.)
11:50 Prezentacja Partnera seminarium: Rozwiązanie Maximo w zarządzaniu majątkiem sieciowym
 • Dlaczego Maximo? Architektura i cechy intefejsu użytkownika systemu Maximo.
 • Dokumentacja techniczno-technologiczna, sposób opisywania majątku sieciowego.
 • Realizacja i rozliczanie remontów nieplanowych (w tym zgłaszanie i usuwanie awarii).
 • Bieżące utrzymanie majątku i prace okresowe.
 • Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i badań.
 • Określenie potrzeb w zakresie utrzymania majątku (planowanie).
 • Planowanie remontów i przeglądów (harmonogramowanie).
 • Realizacja i rozliczenie remontów.
 • Gospodarowanie narzędziami.
 • Przygotowanie realizacji modernizacji i inwestycji.
Rafał Karasiewicz
(IBM Polska Sp. z o.o.)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: GIS w zarządzaniu majątkiem spółki gazownictwa
 • GSG Spółka z o.o.
 • Cele strategiczne GSG.
 • Założenia budowy GIS w GSG.
 • Wprowadzanie i weryfikacja danych.
 • Współpraca z PODGIK - utrzymanie danych w aktualności.
 • Stopień realizacji projektu przez GSG.
 • Architektura systemu.
 • Funkcjonalności systemu.
 • Procesy biznesowe wspomagane przez system GIS w GSG.
 • Kierunki rozwoju.
 • Podsumowanie.
Wiktor Matuszek
(Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.)
13:20 Case study: Nowoczesne technologie GIS w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa ciepłowniczego
 • Ogólne informacje o Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
 • Krótka historia wdrożenia GIS.
 • Opis funkcjonalny systemu GIS w MPEC.
 • Obszary działalności MPEC objęte systemem GIS.
 • Praktyczne możliwości wykorzystania systemu w firmie ciepłowniczej.
 • Plany rozwoju systemu.
 • Podsumowanie.
Roman Stolarski
(MPEC S.A. w Krakowie)
13:40 Case study: Długoterminowe zarządzanie majątkiem sieciowym
 • Wprowadzenie - czym jest zarządzanie majątkiem sieciowym.
 • Obserwacja cyklu życia majątku sieciowego (dane o majątku, wskaźniki, parametry zewnętrzne).
 • Analiza - pomiar ryzyka (zarys teorii niezawodności).
 • Symulacja - strategia zarządzania majątkiem (narzędzia symulacyjne, PAS 55).
 • Podsumowanie.
Janusz Kurpas
(Tauron Dystrybucja GZE S.A.)
14:00 Case study: Diagnostyka majątku sieciowego w ramach inspekcji z pokładu śmigłowca
 • Dlaczego warto zastąpić zwykłe loty patrolowe inspekcją z pokładu śmigłowca?
 • Identyfikacja bezpośrednich zagrożeń czyli lepiej zapobiegać niż naprawiać?
 • Wartość dodana pozyskanych danych a wspomaganie zarządzania majątkiem sieciowym.
 • Wiedza, doświadczenie, potencjał technologiczny - platforma lotnicza dostosowywana do indywidualnych potrzeb klientów.
 • Wnioski z realizacji największych projektów.
 • Konkurs dla zainteresowanych.
Witold Kuźnicki
(MGGP Aero)
14:30 Przerwa
14:40 Wykład i konsultacje: Aspekty prawne zarządzania majątkiem sieciowym
 • Specyfika prawna majątku sieciowego; majątek sieciowy jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.
 • Zasady nabywania prawa własności do majątku sieciowego.
 • Najbardziej efektywne podstawy prawne korzystania z majątku sieciowego przez przedsiębiorstwa.
 • Kierunki rozwoju prawa cywilnego i prawa sektorowego dotyczące zarządzania majątkiem sieciowym.
 • Podstawowe obowiązki publicznoprawne związane z zarządzaniem majątkiem sieciowym.
radca prawny Przemysław Kałek
(Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak)
15:40 Wykład: Posadowienia infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw sieciowych
 • Doświadczenia przedsiębiorstw energetycznych.
 • Służebność przesyłu - wykorzystanie instytucji w praktyce, kierunki zmian kodeksu cywilnego.
 • Posadowienie infrastruktury sieciowej na gruntach PGL Lasy Państwowe.
 • Administracyjne zezwolenia na posadowienie infrastruktury na cudzych gruntach: ustawa o drogach publicznych, ustawa o gospodarce nieruchomościami.
 • Propozycje nowych rozwiązań - projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
radca prawny Katarzyna Zalewska-Wojtuś
(Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej)
16:10 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów udziału

Firmy zainteresowane udziałem w programie proszę o kontakt - Elżbieta Janus.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78