centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - ZABEZPIECZENIE UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ: LEKARZA, PIELĘGNIARKI, FIZJOTERAPEUTY
Warszawa, 22.11.2012 Koordynator:

Dokumentacja medyczna jest przede wszystkim dowodem podjętych działań terapeutrycznych. Dokumentacja medyczna utrwala także wszelkie czynności akcesoryjne. Wśród nich należy wskazać na zgodę na podjęcie działań medycznych, dokumentowania działań w sytuacjach nagłych i niestandardowych. Prowadząc dokumentację należy ważyć na właściwą chronologię czynności oraz zasady oznaczania czasu. W dobie znaczącego wzrostu liczby roszczeń z tytułu błędów medycznych okazuje się, że dokumentacja medyczna nabiera nowego waloru - staje się głównym dowodem w postepowaniach: likwidacyjnych, sądowych (karnych, cywilnych, korporacyjnych) oraz przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jakość dokumentacji medycznej jest także jednym z obszarów krytycznych poddawanych weryfikacji w toku audytów przedakredytacyjnych. Warsztat pozwoli na zapoznanie się z zasadami właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz przetwarzania danych medycznych. Przyjęta formuła zajęć pozwala na interaktywny udział Uczestników w zajęciach aby uczynić je najbardziej efektywnymi

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
- Lekarze, Pielęgniarki i Położne, Fizjoterapeuci
- Kadra zarządzająca publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia
- Pracownicy działów statystyki medycznej, sekretarki medyczne

Warsztat poprowadzi:
mgr Agnieszka Sieńko, radca prawny
Zakład Farmakoekonomiki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

PROGRAM

22 listopada 2012 r.
10:00 Ustalenie definicji pojęcia "dokumentacja medyczna":
 • definicje ustawowe
 • próba ustalenia zawartości dokumentacji medycznej i zdefiniowania jej istoty
Oznaczanie i autoryzacja zapisów w dokumentacji medycznej z uwzględnieniem rodzajów dokumentacji medycznej:
 • sposób oznaczania i podpisywania wpisów
 • osoba dokonująca wpisu - uprawnienie i odpowiedzialność,
 • potrzeba oznaczania godziny realizacji świadczenia zdrowotnego - analiza przepisów, znaczenie praktyczne
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Chronologia wytwarzania dokumentacji medycznej w toku hospitalizacji:
 • oznaczenie potrzeby hospitalizacji
 • przyjęcie pacjenta do szpitala - obowiązki formalne:
  1. zgoda na hospitalizację
  2. zgoda na leczenie
  3. wywiad z pacjentem
  4. oświadczenie pacjenta
  5. załączenie dokumentów medycznych do dokumentacji na czas pobytu w szpitalu
  6. ubezpieczenie - dokumentacja uprawnień do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
13:00 Przerwa na lunch
13:30
 • przebieg hospitalizacji - omówienie zasad dokumentowania ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. zmiany planu leczenia
  2. zgoda na znieczulenie
  3. zgody na zabieg operacyjny
  4. działania bez zgody i dokumentowania takiej okoliczności
  5. przywileju terapeutycznego
  6. udziału sądu opiekuńczego
15:00 Przerwa na kawę
15:10
 • Zakończenie hospitalizacji:
  1. ustalenie daty wypisu i karta informacyjna
  2. zalecenia
  3. ordynacja leków
  4. "zamknięcie" dokumentacji
Dokumentacja medyczna i zeznanie lekarza w procesie sądowym.
16:00 Zakończenie programu
program
prelegenci
powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78