centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.01.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Konferencję polecamy:

 • kadrze kierowniczej dużych firm
 • przedstawicielom Departamentów ds. Komunikacji Wewnętrznej i Intranetu
 • przedstawicielom Departamentów PR i HR
 • przedstawicielom Departamentów IT
 • przedstawicielom administracji oraz środowisk akademickich i naukowych

PROGRAM

18 stycznia 2012 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Wdrażanie i rozwój portali intranetowych. Informacja pracownicza oraz budowanie wizerunku pracodawcy w portalach intranetowych
 • Intranet jako nowoczesna platforma udostępniania usług dla klientów wewnętrznych w przedsiębiorstwie:
  1. budowa wizerunku pracodawcy i wykorzystanie elementów marketingu relacji
  2. wykorzystanie intranetu dla wzbogacenia komunikacji wewnętrznej w organizacji
  3. innowacyjne rozwiązania służące integracji rozproszonych zespołów pracowniczych
 • Najnowsze trendy w projektowaniu portali intranetowych.
 • Wybrane metodyki wdrażania portali intranetowych w przedsiębiorstwach.
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski
(PJWSTK, Politechnika Gdańska)
10:40 Wykład i dyskusja: Proinnowacyjne narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą - ich zastosowanie w systemach intranetowych
 • Innowacje podstawą osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • Rola zarządzania wiedzą w procesach innowacyjnych.
 • Źródła informacji w działalności innowacyjnej.
 • Narzędzia informatyczne wspomagające procesy zarządzania wiedzą.
 • Możliwości wspomagania zarządzania wiedzą przez systemy intranetowe.
dr inż. Jerzy Mieszaniec
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
11:20 Wykład z elementami case studies: Audyt komunikacji wewnętrznej a rewitalizacja intranetu
Statystycznie audyt komunikacji wewnętrznej i rewitalizacja intranetu od 3 lat są częściej realizowanymi projektami niż same wdrożenia nowych intranetów. Firmy audytują się w kontekście zmiany zarządu lub szefa komunikacji wewnętrznej. Powszechną praktyką jest cykliczna realizacja takiego badania. Na czoło w statystykach powodów dlaczego się audytujemy dzisiaj wysuwa się audytowanie w kontekście zmian w intranecie lub całościowej jego rewitalizacji. Okazuje się, że taki audyt ma zupełnie inny przebieg i szczególnie oddziałuje na jego uczestników i prowadzących, ale również na całą organizację.
Dla osób które wysłuchają i zobaczą prezentacja:
 • wyjaśni zjawiska i zdefiniuje szczegółowo terminy audytu i rewitalizacji intranetu
 • odpowie na pytanie jaki jest związek między badaniem audytowym a rewitalizacją intranetu
 • przedstawi zasady audytowania
 • przedstawi szanse i zagrożenia jakie w kontekście audytu dotyczą intranetu
 • przekaże techniki angażowania zespołów projektowych i samych zarządów w projekt rewitalizacji intranetu
 • omówi różne modele rewitalizacji intranetów
 • zaprezentuje sposoby mierzenia efektywności dla intranetów (w szczególności po rewitalizacji)
 • przeanalizuje case studies wybranych polskich i zagranicznych audytów w kontekście rewitalizacji intranetów
Aleksander Sala
(Prezes Zarządu, KOLIBRO Sp. z o.o., Intranety.pl)
12:00 Lunch
12:30 Case study: Dobór narzędzi komunikacji wewnętrznej w ramach rozwiązań intranetowych
Od wirtualnej rzeczywistości nie ma już ucieczki. Jak jednak ją wykorzystać w komunikacji wewnętrznej ? Jakie narzędzia intranetowe i wg jakich kryteriów dobrać, by firmie służyły a nie zagrażały ?
 • Dobór intranetowych narzędzi komunikacji wewnętrznej a wielkość i struktura organizacyjna firmy.
 • Dobór intranetowych narzędzi komunikacji wewnętrznej a kultura organizacyjna i nastroje pracownicze.
 • Dobór intranetowych narzędzi komunikacji wewnętrznej a plany strategiczne organizacji.
Karolina Dulnik
(DULNIK communico)
13:00 Case study: Media społecznościowe w Intranecie - ryzyka i korzyści
 • Komunikacja wewnętrzna i media społecznościowe - najważniejsze mity.
 • Intranet 2.0 jako rewolucja w komunikacji.
 • Najważniejsze trendy w zastosowaniu mediów społecznościowych - przykładowe rozwiązania.
 • Ryzyka związane z mediami społecznościowymi.
 • Zasady efektywnego zarządzania mediami społecznościowymi w intranecie.
Roman Rostek
(Managing Consultant)
13:30 Case study: Wdrożenie i rozwój Intranetu w Carrefour Polska
 • Intranet Carrefour Polska laureatem nagrody Internale 2011 w kategorii Duże Firmy.
 • Cele projektu "Nowy Intranet Pracowników Carrefour Polska".
 • Zastosowana technologia.
 • Charakterystyka modelu redakcji i zarządzania Intranetem.
 • Najciekawsze rozwiązania w Intranecie Carrefour Polska.
Olga Domańska
(Carrefour Polska)
14:00 Przerwa na kawę
14:15 Wykład i dyskusja: Uwarunkowania prawne Intranetu
 • Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.
  1. podstawowe pojęcia: utwór, prawa autorskie
  2. kiedy możemy wykorzystywać utwory pracownika w Intranecie - kwestia umów o pracę, umów o dzieło, zlecenia
  3. utwory osób trzecich w Intranecie
  4. wizerunek pracownika w Intranecie
  5. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  6. prawo prasowe - czy Intranet jest czasopismem?
  7. znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej w Intranecie - komentarz
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. kiedy Intranet będzie podlegał reżimowi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?
  2. SPAM a Intranet
 • Ochrona danych osobowych w intranecie i zasady przetwarzania danych
  1. podstawowe pojęcia: dane osobowe, przetwarzanie, dane sensytywne
  2. administrator danych osobowych - obowiązki
  3. bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
  4. rejestracja zbioru danych osobowych
  5. powierzenie przetwarzania danych osobowych osobie trzeciej lub zagranicę (kwestia usług przetwarzania w chmurze)
Aleksandra Auleytner
(Partner, Radca Prawny, Domański Zakrzewska Palinka Sp. k.)
15:30 Zakończenie, rozdanie Certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium proszę o kontakt: Magdalena Kowalska, tel. 506-178-228.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78