centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - POZIOM II
Warszawa, 07.11.2013 Koordynator:

Warsztat prowadzą:
Dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie)
Łukasz Wrona (administrator bezpieczeństwa informacji, Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.)

Do kogo skierowane są warsztaty:
Warsztaty skierowane są do administratorów bezpieczeństwa informacji oraz innych osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w jednostkach organizacyjnych. Będą one również przydatne dla prawników zajmujących się sprawami ochrony danych osobowych (w tym prawników wewnętrznych) oraz osób, w których zakresie obowiązków pozostaje wykonywanie wymogów ochrony danych osobowych.
W szczególności warsztaty są przeznaczone dla osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu obowiązków prawnej ochrony danych osobowych, w tym uczestników warsztatów ABI pierwszego stopnia.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • Rozwiązanie podstawowych problemów związanych z wykonaniem obowiązków bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące opracowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych, następnie monitorowania jej przestrzegania.
 • Omówienie aktualnych prawnych problemów przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Praktyczne przygotowanie do kontroli GIODO.

PROGRAM

7 listopada 2013 r.
10:00 Najważniejsze zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych w latach 2010-2012 oraz prace nad zmianami w prawie unijnym
 • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.10.2010 r. (problematyka kompetencji GIODO oraz konsekwencje uchylenia przepisów dotyczących udostępniania danych osobowych)
 • Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych w ustawie o wymianie informacji z organami ściągania państw członkowskich Unii Europejskiej (problematyka przekazywania danych do państw trzecich oraz automatyzacji rozstrzygnięć indywidualnych)
 • Status danych o przedsiębiorcy po uchylenia przepisów ustawy ? Prawo o działalności gospodarczej (31.12.2011) w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczej.
 • Projekt pakietu legislacyjnego zawierającego nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i obecny stan prac nad nim (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy w celu zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania sankcji karnych i swobodnego przepływu tych danych)
11:00 Przygotowania przed kontrolą Generalnego Inspektora Ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie ABI przed kontrolą GIODO (audyt przedkontrolny ABI)
 • Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów Biura GIODO (protokół kontroli)
 • Działania pokontrolne GIODO
12:30 Przerwa
13:00 Prawne oraz organizacyjne aspekty powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawne warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Rola administratora bezpieczeństwa informacji w związku z powierzaniem przetwarzania danych osobowych (prawne warunki kontroli ABI nad podmiotem, któremu powierzono przetwarzaniem danych osobowych)
 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa organizacyjnego oraz technologicznego przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych
 • Organizacja zakończenia powierzenia danych osobowych
14:00 Spełnienie wymogów organizacyjnych, sprzętowych oraz programowych wymaganych przepisami prawa przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zachowania bezpieczeństwa technologicznego
 • Organizacja pracy przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Ewidencje oraz upoważnienia wymagane prawem przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Procesy realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane
 • Realizacja środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim
 • Audyty przetwarzania danych osobowych
15:30 Przerwa
15:45 Tworzenie oraz wdrażanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym)
 • Wymagania wobec Polityki Bezpieczeństwa
 • Wymagania wobec Instrukcji Zrządzania Systemem Informatycznym
 • Najlepsze praktyki przy wdrażaniu zapisów stworzonej dokumentacji
 • Prezentacja on-line rejestracji zbioru danych osobowych na platformie e-GIODO
17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78