centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
AKADEMIA UMÓW IT dla biznesu poziom II
Outsourcing IT, serwis i utrzymanie oprogramowania - aspekty prawne
Warszawa, 10.04.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych prawnych aspektów sporządzana umów kompleksowego outsourcingu IT, umów na utrzymanie oraz rozwój oprogramowania. W ramach warsztatów omówiony zostaną w szczególności prawne aspekty całego procesu outsourcingu IT, od etapu przygotowania do outsourcingu do wyjścia z umowy.
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przepadków (case study) oraz nauce samodzielnej weryfikacji klauzul umownych przez uczestników szkolenia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca IT w firmach planujących skorzystanie z usług outsourcingu IT,
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT,
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie umów na serwis oraz utrzymanie oprogramowania komputerowego,
 • Managerowie odpowiedzialni za realizację umów utrzymaniowych, serwisowych oraz outsourcingowych,
 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT świadczących usługi outsourcingu IT
 • Kierownicy oraz pracownicy działów utrzymania systemów informatycznych.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób bez formalnego "wykształcenia prawniczego". Zapewniamy, iż trudne i skomplikowane zagadnienia prawne prezentowane będą w przystępny, "nieprawniczy" sposób.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

W ramach warsztatów, uczestnik w oparciu o praktyczne przykłady pozna między innymi następujące zagadnienia:

 • jak przygotować się do realizacji projektu outsourcingu IT.
 • co należy zweryfikować przed rozpoczęciem procesu outsourcingu IT?
 • jak zabezpieczyć się przed problemami związanymi ze zmianą outsourcera (exit plan itp.)
 • standardowe konstrukcje w zakresie umów outsourcingowych, (klauzule dotyczące zakresu usług, katalogów usług, SLA, KPI, zarządzania personelem, zarządzanie podwykonawcami, odpowiedzialność),
 • jak ustrzec się przed przedwczesnym wypowiedzeniem umowy outsourcingowej lub serwisowej przez klienta.
 • konstrukcja umów serwisowych i utrzymaniowych (zakres obowiązków usługodawcy, procedury zgłaszania i usuwania problemów itp.),
 • zasady powierzania prac związanych z rozwojem oprogramowania (umowy ramowe, zamówienie, umowy wykonawcze),
 • na jakie elementy zwracać szczególną uwagę w toku sporządzania oraz negocjacji umów outsourcingowych, serwisowych i utrzymaniowych (case study, samodzielna weryfikacja przez uczestników klauzul umowy wdrożeniowej)

PROGRAM

I. Typy i modele outsourcingu

 1. Omówienie poszczególnych typów outsourcingu (np.: co-sourcing, inter-sourcing, bodyshoping)
 2. Omówienie modeli w jakich realizowany jest outsourcing (np.: zakładania SPV, przeniesienie zasobów itp.)
 3. Pełny outsourcing IT, a umowy na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego

II. Przygotowanie do outsourcingu

 1. Audyt uprawnień do sprzętu
 2. Audyt praw własności intelektualnej
 3. Audyt umów serwisowych, gwarancji itp.
 4. Weryfikacja możliwości realizacji poszczególnych

III. Umowa pełnego outsourcingu

 1. Etapy realizacji umowy pełnego outsourcingu
 2. Zasady "przenoszenia" zasobów na outsourcera (sprzęt, oprogramowanie, umowy serwisowe itp.)
 3. Charakter prawny umowy
 4. Zasady świadczenia usług outsourcingowych (SLA, katalogi usług itp.)
 5. Zasady monitorowania i weryfikacji, jakości usług
 6. Zmiany umowy outsourcingowej (zmiana wolumenu i zakresu usług, zmiana katalogu usług, branchmarking itp.)
 7. Zasady rozliczania wynagrodzenia
 8. Zarządzanie personelem i "podwykonawcami".
 9. Zarządzanie umową (koordynatorzy itp.)
 10. Wypowiedzenie oraz wyjście z umowy (exit plan)

IV. Umowa utrzymaniowa

 1. Charakter prawny umowy
 2. Zasady serwisu / utrzymania
 3. Regulacje dotyczące zarządzania problemami (zgłaszanie, klasyfikacja usuwania problemów itp.)
 4. Zasady rozliczania wynagrodzenia

V. Umowy dotyczące rozwoju oprogramowania

 1. Zasady powierzania prac dotyczących rozwoju oprogramowania (procedura składania zamówień),
 2. Charakter zamówień na rozwój oprogramowania (usługi/dzieło)
 3. Prawa autorskie do rozszerzeń i modyfikacji oprogramowania
 4. Wynagrodzenie
 5. Zasady rozwiązania umowy oraz odstąpienia (wypowiedzenia) od poszczególnych zamówień
RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
15:00 - przerwa na kawę
15:20 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78