centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
AKADEMIA UMÓW IT dla działów prawnych poziom II
Nowatorskie konstrukcje prawne w zakresie projektów IT
Warszawa, 25.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi nowych trendów na rynku IT.
W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się miedzy innymi z następującą problematyką:

 • jakie są wymagania prawne oraz ryzyka prawne związane z świadczeniem i korzystaniem z usług informatycznych w modelu Cloud Computing?
 • jakie są wymagania prawne dotyczące ochrony danych osobowych w modelu Cloud Computing?
 • jakie nowe wyzwania prawne związane są z wdrożeniem architektury SOA, EDA, CEP,
 • czy można korzystać z oprogramowania na podstawie innych umów niż licencja? Jakie są korzyści i ryzyka prawne związane z umowami dzierżawy oraz użytkowania majątkowych praw autorskich?
 • czy istnieje coś takiego jak "leasing" oprogramowania?
 • jak zgodnie z prawem odnosić korzyści podatkowe związane z "leasingiem" oprogramowania?
 • co powinna zawierać umowa "leasingu" oprogramowania?
 • czy można "przejmować" zawartość baz danych udostępnianych online?
 • jak sporządzić umowę o udostępnienie zawartości baz danych?
 • jak przygotować się do sporu sądowego dotyczącego projektów IT?
 • o czym należy pamiętać w toku zawierania i wykonywania umowy IT, aby nie dać się zaskoczyć w przypadku ewentualnego sporu sądowego?

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • radcy prawni oraz prawnicy przedsiębiorstw zamierzających wdrożyć system informatyczny, korzystać z usług utrzymania systemów IT
 • radcy prawni oraz prawnicy przedsiębiorstw przygotowujących się do zawarcia umowy outsourcingu informatycznego,
 • radcy prawny oraz prawnicy zatrudnieni w firmach prowadzących wdrożenia systemów informatycznych lub dystrybucję oprogramowania,
 • radcy prawni oraz prawnicy zatrudnieni w firmach świadczących usługi outsourcingu informatycznego,
 • kadra zarządzająca IT, dyrektorzy IT oraz managerowie w firmach planujących wdrożenie systemu informatycznego lub skorzystanie z usług outsourcingu IT - posiadającą przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego oraz prawa autorskiego

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla prawników praktyków zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT.

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 15 osób.

PROGRAM

I. Praktyczne aspekty zastosowania zaawansowanych konstrukcji prawnych dotyczących udostępnienia oprogramowania.

 1. Sprzedaż udziału w majątkowych prawach autorskich.
 2. Umowa użytkowania na majątkowych prawach autorskich. Korzyści i ryzyka związane z zastosowaniem takiej konstrukcji prawnej
 3. Umowa dzierżawy majątkowych praw autorskich
 4. Zastaw na oprogramowaniu

II. Umowy dotyczące świadczenia usług informatycznych w modelu Cloud Computing:

 1. rodzaje usług świadczonych w ramach Cloud Computing
 2. charakter prawny umowy oraz podstawowe postanowienia umowy (SLA, odpowiedzialność, rozwiązanie umowy)
 3. regulamin świadczenia usług
 4. podstawy prawne udostępnienia oprogramowania (licencje/legalny użytkownik)
 5. ochrona danych osobowych
 6. korzyści podatkowe związane z zastosowaniem Cloud Computing

III. "Leasing" oprogramowania

 1. Czy istnieje "leasing" oprogramowania? (praktyka a prawo)
 2. Gdzie leży problem i najczęstsze błędy? materialne i niematerialne składniki transakcji softwarowy - dlaczego różnica ma znaczenie
 3. Leasing w KC a "leasing" podatkowy
 4. Dopuszczalne modele leasingu oprogramowania
 5. SaaS w leasingu, leasing w Saas'ie
 6. Ryzyka autorskoprawne i podatkowe "złego" leasingu software?u
 7. Korzyści podatkowe związane z ?leasingiem? oprogramowania - analiza odejścia organów skarbowych

IV. SOA, EDA, CEP... - problem migracji systemów / danych, problem interfejsów (?)

V. Umowy dotyczące udostępnienia zawartości baz danych

 1. Zasady ochrony oraz udostępnienia baz danych
 2. Umowy o przeniesienie praw do baz danych
 3. Licencje na bazy danych

VI. Umowy IT w procesie zbycia przedsiębiorstwa, fuzji i przejęć (M&A).

VII. Kiedy projekt nie wychodzi - czyli, co każdy Manager IT powinien wiedzieć o przygotowaniu do sporu sądowego dotyczącego Umów IT.

RAMOWY HARMONOGRAM WARSZTATU:
09:30 - kawa na początek dnia
10:00 - rozpoczęcie zajęć
12:30 - przerwa na lunch
13:00 - kontynuacja zajęć
15:00 - przerwa na kawę
15:20 - kontynuacja zajęć
17:00 - zakończenie warsztatu

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78