centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXII EDYCJA SEMINARIUM Z CYKLU AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
BEZPRAWNE TREŚCI W INTERNECIE - ANALIZA ORZECZNICTWA POLSKICH ORGANÓW I SĄDÓW ORAZ TSUE
Warszawa, 19.09.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Tomasz Grzegory

Tomasz Grzegory

Prawnik, zatrudniony w Google na stanowisku Head of legal Eastern Europe, doktorant na Wydziale Prawa I Administracji UJ, od ponad dziesięciu lat zaangażowany w projekty związane ze zmianami prawa nowych technologii. W przeszłości wieloletni dyrektor departamentu prawnego największego polskiego portal Onet.pl, członek Rady Polskiej Izby Informatyki I Telekomunikacji, członek Rady ds. Informatyzacji województwa Małopolskiego, ekspert prawny i współtwórca Grupy Prawnej - ciała eksperckiego działającego w ramach IAB Polska.

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Monika Krasińska

Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Konsultant w pracach międzyresortowych i parlamentarnych nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

Prelegenci | Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

Ewa Kurowska-Tober

Jest partnerem i szefem Zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Technologii w warszawskiej kancelarii DLA Piper Wiater sp.k. Jest radcą prawnym z ponad 15-letnim doświadczeniem. Od lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w prawie autorskim i prawie znaków towarowych. Doradza m.in. w kwestiach dotyczących umów z twórcami, licencji, umów architektonicznych i wydawniczych. Jest również specjalistą w zakresie nowoczesnych technologii doradzając w kwestiach związanych z wdrożeniami informatycznymi, umowami licencyjnymi, serwisowymi, prawem Internetu i cloud computingiem. Specjalizuje się w branżach o wysokim poziomie regulacji, łącząc profesjonalne doświadczenie w zakresie umów handlowych z głęboką znajomością spraw regulacyjnych. Ewa Kurowska-Tober jest także specjalistą w zakresie prawa danych osobowych i ochrony prywatności. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach branżowych.

Prelegenci | Marlena Wach

Marlena Wach

Senior Associate, Radca prawny, Kancelaria Prawna Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym telekomunikacji, mediów, technologii, własności intelektualnej, prawa internetu, ochrony danych osobowych, e-commerce oraz IT. Doradza w zakresie regulacji, prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa konkurencji.
Przed dołączeniem do Praktyki IP & TMT kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dr Marlena Wach była szefem praktyki telekomunikacji, technologii i mediów oraz transakcji handlowych w dwóch międzynarodowych kancelariach prawniczych. Ponadto, ponad siedem lat pracowała dla jednego z największych na rynku operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Od września do grudnia 2010 r. dr Marlena Wach była w Komisji Europejskiej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów, zajmując się aktualnymi kwestiami w telekomunikacji m.in. regulacjami roamingu, usługami powszechnymi czy Europejską Agendą Cyfrową.
Dr Marlena Wach jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także adiunktem na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Prelegenci | Grzegorz Wanio

Grzegorz Wanio

Radca prawny, Partner
W Olesiński i Wspólnicy odpowiada za praktykę M&A, Prawo Farmaceutyczne oraz branżę IT. Stoi na czele zespołu specjalizującego się w zagadnieniach prawa mediów elektronicznych. Obecnie zarządza warszawskim oddziałem Kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem zajmującym się doradztwem w zakresie zagadnień prawa handlowego z pogłębionym uwzględnieniem kontekstu podatkowego. Prowadził między innymi restrukturyzacje złożonych grup kapitałowych, asystował przy debiutach giełdowych, jak również nadzorował prywatyzacyjne procesy M&A W ramach specjalizacji IT, uczestniczy w pracach działającej przy Komisji Europejskiej grupy lobbingowej (EU Social Networks Group), jak również w charakterze eksperta w pracach nowelizacyjnych ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Z uwagi na posiadane doświadczenie, został zaproszony do współpracy w ramach, działającej pod auspicjami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, grupy roboczej "Dialog", stanowiącej forum wymiany opinii ekspertów oraz praktyków reprezentujących potrzeby branży internetowej.
Bierze czynny udział w pracach legislacyjnych nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (2012/0011 COD).
Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, autor wielu branżowych publikacji prasowych.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78