centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
BIAŁY WYWIAD - JAK ZDOBYĆ INFORMACJE O KONKURENCJI
Narzędzia analityczne do zarządzania ryzykiem i wsparcia procesów decyzyjnych
Warszawa, 26.11.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Tadeusz Białek

Tadeusz Białek

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno - Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny specjalizujący się w prawie bankowym, prawie cywilnym i ochronie danych osobowych. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego, kredytu konsumenckiego, zastawu rejestrowego, udostępniania informacji gospodarczych, egzekucji z rachunków bankowych. Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu.

Prelegenci | Tomasz Cygan

Tomasz Cygan

Adwokat, egzaminowany aplikant sądowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony konsultant i wykładowca, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, ochrony marki przedsiębiorcy oraz tajemnic związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prelegenci | Piotr Kostański

Piotr Kostański

Adwokat wykonujący zawód od 1.04.2008. Członek komisji prawnej i komisji zagranicznej ORA w Krakowie, w kadencji 2010-2013, członek komisji szkolenia aplikantów adwokackich i komisji doskonalenia zawodowego ORA w Krakowie na kadencję 2013-2016, wizytator w ORA w Krakowie. Od 2008 prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich ORA w Krakowie z zakresu prawa cywilnego i prawa konkurencji.
W latach 2003 - 2008 odbył studia doktoranckie na WPiA UJ, a w latach 2004 - 2008 w ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego UJ i Uniwersytetów w Heidelbergu i w Moguncji. Obronił w 2009 pracę doktorską Zakres prawa z patentu, nagrodzoną Nagrodą Ministra Nauki za najlepszą pracę doktorską z dziedziny ochrony własności intelektualnej w konkursie organizowanym przez Prezesa Urzędu Patentowego RP (2009). Dwukrotny stypendysta Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht w Monachium, w którym prowadził padania naukowe w latach 2005- 2006. W 2012 uczestnik Kolokwium WIPO i WTO dla nauczycieli akademickich własności intelektualnej. W 2013 odbył pobyt badawczy w Uniwersytecie w Kolonii.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ (praca w UJ od 2003), asystent Szkoły Prawa Niemieckiego (od 2005), wykładowca prawa polskiego dla obcokrajowców (UJ) i Szkoły Prawa Europejskiego i Polskiego w Tarnopolu (w latach 2004-2009) oraz Szkoły Prawa Polskiego we Lwowie (od 2010), wykładowca na studiach podyplomowych UJ (od 2010) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2009/2010).
Autor i redaktor Komentarza do ustawy Prawo własności przemysłowej (CH Beck, Warszawa 2010). Autor monografii Zniesienie Współwłasności Nieruchomości (Kraków 2004), monografii Die Schutzwikung des Patentes nach polnischem Recht (Baden Baden 2011), współautor repetytoriów: Prawo rzeczowe (CH Beck, 4 wydania) i Prawo cywilne cześć ogólna (CH Beck, 3 wydania) oraz licznych opinii prawnych i ponad trzydziestu artykułów z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa cywilnego, w tym m.in. Ochrona licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości licencjodawcy (analiza prawnoporównawcza na gruncie prawa polskiego i niemieckiego), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ (Kraków 2006, zeszyt 83).
W pracy zawodowej koncentruje się na zagadnieniach prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa cywilnego.

Prelegenci | Mikołaj Morzy

Mikołaj Morzy

Jest adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Naukowo zajmuje się eksploracją danych, uczeniem maszynowym i analizą sieci społecznościowych. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych. W praktyce dydaktycznej od lat stosuje grywalizację wybranych elementów kursów akademickich. Od 2011 roku pełni obowiązki prezesa Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prelegenci | Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78