centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
COMPLIANCE W PRAKTYCE
Warszawa, 26.03.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Nieustanne zmiany w środowisku biznesowym, dynamika regulacyjna i stopień skomplikowania wymagań nadzorczych stawia przed funkcją compliance w przedsiębiorstwie nowe wymagania. Jak łączyć wiedzę z praktyką? Które elementy systemu zapewnienia zgodności są najważniejsze? Jak zarządzać ryzykiem zgodności? Odpowiedzi na te i im podobne pytania będą stanowić trzon konferencji "Compliance w praktyce". Wśród wykładowców znajduje się specjalistyczna kadra wiodących instytucji w Polsce. Każda z nich może stanowić wzór dobrych praktyk i najlepszych standardów zarzadzania. Zapraszamy do udziału w konferencji, która umożliwi dzielenie się wiedzą i praktyką, nawiązywanie kontaktów między specjalistami oraz omawianie stosowanych rozwiązań zarówno w sektorze publicznym jak i firmach prywatnych. Compliance stanowi obszar coraz większych wyzwań, nieustannego poszerzania wiedzy i nabywania kwalifikacji. Zagadnienia poruszane na konferencji wskażą uczestnikom kierunki rozwoju obszaru compliance oraz będą stanowiły update już stosowanych umiejętności.

Prowadzenie obrad: Piotr Welenc Wolters Kluwer Polska

PROGRAM

26 marca 2013 r.
10:00 Wykład: Zarządzanie ryzykiem Compliance.
 • Zarządzanie ryzykiem zgodności w prawie i regulacjach nadzorczych.
 • Zgodność jako poczucie kontroli i odpowiedzialności.
 • Ryzyko rezydualne Compliance.
 • Apetyt na ryzyko Compliance.
 • Risk Compliance & governance - zagadnienia nadzorcze.
Piotr Welenc
(Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska )
10:45 Wykład: Warsztat Compliance Officera. Aktualne wyzwania, dobre praktyki, sposoby usprawnienia pracy.
 • Służby Compliance w czasach niepewnej sytuacji ekonomicznej.
 • Koncepcja "business partner" jako odpowiedź na oczekiwania biznesu.
 • Nowe narzędzia w rękach służb Compliance.
Łukasz Nowakowski
(Head of Law, Patents & Compliance Bayer Polska)
11:30 Wykład: Ochrona Cyberprzestrzeni - wyzwania, problemy, koszty.
 • Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej (wrzesień 2012) - omówienie założeń, powiązań z bieżącymi aktami prawnymi m.in. ustawą o informatyzacji, ustawą o ochronie infrastruktury krytycznej i ich wpływie na organizacje funkcjonujące w Polsce.
 • Koszty cyberataków - m.in. omówienie danych zawartych w raporcie Ponemon Institute.
 • Zmiany w zagrożeniach cyberprzestrzeni oraz prognozy na przyszłość.
 • Potencjalne scenariusze zagrożeń.
 • Zasady i sposoby ochrony oraz budowa systemów bezpieczeństwa.
Sebastian Burgemejster
(kierownik Zespołu Audytów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Prezentacja: Compliance w zarządzaniu dokumentacją.
 • Regulacje podstawą funkcjonowania każdej organizacji.
 • Profesjonalne zarządzanie dokumentacją wewnętrzną: Lex Baza Dokumentów
 • LEX Baza Dokumentów: pewność stosowania obowiązujących regulacji
 • LEX Baza Dokumentów: porządek w zarządzaniu aktami własnymi
 • LEX Baza Dokumentów: łatwe i znane już użytkownikom Systemu Informacji Prawnej LEX'a narzędzia wyszukiwania informacji.
 • LEX Baza Dokumentów: bogate źródło wiedzy dla organizacji, ułatwiające jej codzienne zarządzanie i rozwój.
Rafał Dobrzański
(Account Manager Wolters Kluwer Polska)
13:15 Wykład: Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach.
Grzegorz Włodarczyk
(ekspert ds. Compliance)
14:00 Wykład: Istota Compliance i przyszłość programów Compliance w ochronie zdrowia w Polsce.
 • Czym jest skuteczny program Compliance?
 • Realizacja programów Compliance w Polsce.
 • Problemy związane z Compliance.
Joanna Mrowicka
(audytor wewnętrzny Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Przestępczość korporacyjna a funkcja zgodności.
 • Ryzyko nadużyć a ryzyko zgodności - kwestie wspólne i odrębne.
 • Compliance oficer jako audytor śledczy - za i przeciw.
 • Synergie koegzystencji funkcji compliance i anti-fraud.
 • Perspektywa przyszłości - trendy w zwalczaniu nadużyć a funkcja compliance.
Mikołaj Rutkowski
(lider praktyki doradczej fraudit)
15:45 Wykład:Compliance a bezpieczeństwo informacji.
 • Koncepcja bezpieczeństwa informacji wg norm ISO serii 27000.
 • Element zgodności w kontekście implementacji przepisów prawa w działaniach przedsiębiorstwa (ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza, przepisy branżowe).
 • Wzajemna immersja zadań bezpieczeństwa, jakości i kontroli zarządczej - szansa, czy zagrożenie?
 • Identyfikacja kluczowych zdarzeń w przedsiębiorstwie, jako element ciągłego doskonalenia rozwiązań bezpieczeństwa w cyklu Deminga.
Wojciech Mielnicki
(doradca ds. bezpieczeństwa informacji Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie)
16:30 Dyskusja, podsumowanie, pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje.
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78