centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

konferencja
COMPLIANCE W PRAKTYCE
Warszawa, 26.03.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Sebastian Burgemejster

Absolwent Politechniki Warszawskiej (kierunek Marketing i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Prelegent, trener oraz autor wielu publikacji z zakresu zarządzania, audytu oraz bezpieczeństwa.
Posiadacz dyplomu CISA, CCSA, CGAP, CRMA, QA Validator, audytora ISO 9001, 20000, 27001, 28000 oraz BS 25999.
Obecnie pracuje jako Kierownik Zespołu Audytów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, poprzednio pełnił obowiązki Naczelnika w Departamencie Kontroli Ministerstwa Infrastruktury.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz członek Stowarzyszenia do spraw audytu i kontroli systemów informatycznych (ISACA).

Prelegenci | Rafał Dobrzański

Rafał Dobrzański

Od ponad 10 lat współpracuje z Wolters Kluwer Polska.
Przez 7 lat był odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych WKP w segmencie Firmy i Kancelarie Prawne, a także w segmencie Public (sądy, samorządy, urzędy wojewódzkie i administracja rządowa). Od 2009 r. trener wewnętrzy z zakresu szkolenia produktów narzędziowych (SOFT = Kancelaria Prawna, Kancelaria Notarialna, Lex Baza Dokumentów).
Od 2010 r. odpowiedzialny za obsługę i wdrożenie Lex Bazy Dokumentów u klientów WKP (m.in. w Narodowym Banku Polskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Warszawskiej, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, PGNiG w Zabrzu, Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej i wielu innych). Obecnie nadzoruje prace wdrożeniowe w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W 2011 r. powołany do zespołu akceptującego "Komitet Akceptacyjny" zmiany i rozwój Lex Bazy Dokumentów.

Prelegenci | Wojciech Mielnicki

Wojciech Mielnicki

Wojciech Mielnicki

Od kilkunastu lat związany z tematyką bezpieczeństwa informacji. Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.
Pełnił funkcję oficera bezpieczeństwa informacji, doradcy ds. bezpieczeństwa informacji oraz administratora bezpieczeństwa informacji w dużych państwowych instytucjach.
Posiadając specjalistyczne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrażał rozwiązania bezpieczeństwa dla systemów informatycznych przetwarzających informacje niejawne.
Wykładowca, konsultant oraz autor rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji wdrożonych w jednostkach państwowych.
Obecnie Doradca ds. Bezpieczeństwa Informacji w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Prelegenci | Joanna Michalina Mrowicka

Joanna Michalina Mrowicka

Joanna Michalina Mrowicka

Audytor wewnętrzny (Zaświadczenie Ministra Finansów nr 206/2004), dyplomowany audytor sektora publicznego CGAP, auditor wiodący normy ISO, samodzielny księgowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa) i Międzywydziałowych Studiów Ekonomicznych UJ, absolwentka studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek Zarządzanie), obecnie kontynuuje edukacje na studiach MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego.
Zawodowo: jest audytorem wewnętrznym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Zajmuje się również audytem zewnętrznym jednostek samorządu terytorialnego. Występuje w charakterze prelegenta na audytorskich spotkaniach szkoleniowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.
Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, w kadencji 2009-2011 była Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za szkolenia i koła regionalne, obecnie - na stanowisku Prezesa - kontynuuje pracę na rzecz Stowarzyszenia kreując wizerunek i prestiż audytu wewnętrznego w Polsce.

Prelegenci | Łukasz Nowakowski

Łukasz Nowakowski

Łukasz Nowakowski

Zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Prawnego i Compliance na Europę Środkowowschodnią w firmie Bayer od 1 lipca 2012 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Od 2007 roku zajmował funkcję Legal Counsel dla Europy Środkowej w firmie Novo Nordisk. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące w szczególności prawo farmaceutyczne i prawo ochrony konkurencji. Wpisany na listę radców prawnych. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Prelegenci | Mikołaj Rutkowski

Mikołaj Rutkowski

Mikołaj Rutkowski

Jest liderem praktyki doradczej fraudit, specjalizującej się we wspieraniu organizacji w skutecznym zarządzaniu ryzykiem nadużyć gospodarczych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z szeroko rozumianą tematyką audytu i zarządzania ryzykiem, zarówno od strony operacyjnej, jak i doradczej. Swoje doświadczenie budował zarówno w ramach struktur firm komercyjnych (General Electric, Polska Telefonia Cyfrowa, Fortis Bank Polska), jak i firm doradczych (Deloitte, Ernst & Young). Unikalną cechą jego profilu zawodowego jest połączenie doświadczenia wyniesionego z biznesu z doświadczeniem nabytym w ramach świadczenia usług doradczych. Mikołaj posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, przeglądów systemów kontroli wewnętrznej, audytów śledczych, implementacji i oceny systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy, optymalizacji procesów biznesowych pod kątem implementacji mechanizmów przeciwdziałających i mitygujących skutki ryzyka operacyjnego. Jego umiejętności praktyczne uzupełnia szereg międzynarodowych certyfikatów zawodowych, m.in. Certified Fraud Examiner, Certified Financial Crime Investigator, Certified Anti-Money Laundering Specialist, Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor. Mikołaj wielokrotnie był prelegentem na konferencjach oraz seminariach poświęconych tematyce audytu wewnętrznego, ryzyka nadużyć, systemów zapewnienia zgodności oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest prezesem polskiego oddziału międzynarodowego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska.

Prelegenci | Piotr Welenc

Piotr Welenc

Piotr Welenc

Audytor wewnętrzny. Dyrektor rozwoju rynku GRC, Wolters Kluwer Polska. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą na międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo - Wschodniej. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF (dawniej GINB) w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II oraz audytu informatycznego. W 2009 prowadził zajęcia z compliance w czasie dwóch edycji EFCB dla DZ Bank, w ramach programu "Europejski Certyfikat Bankowca" i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance dla ING Banku Śląskiego, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski w siedzibie Klienta, w Katowicach. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej oraz pracowników banków komercyjnych Ukrainy (NCTBPU Kijów). Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowca powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. Autor ponad 20 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance. Publikował m.in. w Gazecie Bankowej.

Prelegenci | Grzegorz Włodarczyk

Grzegorz Włodarczyk

Zarówno praktycznie (zawodowo) jak i teoretycznie (studia doktoranckie) zajmuje się tematyką zarządzania ryzykiem braku zgodności, oraz MiFID'em i bardziej generalnie ustawodawstwem europejskim z zakresu rynków kapitałowych (UCITS, CRD, EMIR etc.). Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie jest doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynków kapitałowych oraz prawie pracy. Związany z rynkiem kapitałowym od 2007 roku - od praktyki na GPW w Warszawie, przez komórki prawne i zgodności kilku banków. Od roku 2008 współpracownik kancelarii prawnych. Uczestniczy w pracach Grupy roboczej ds. MiFID II oraz Grupie roboczej ds. EMIR przy Związku Banków Polskich. Autor kilkunastu artykułów dotyczących: dyrektywy MiFID, tajemnic prawnie chronionych, zagadnień kodeksów etycznych. Członek m.in. Stowarzyszenia Compliance Polska (w tym Grupy ds. MiFID II), International Law Association - Polich Branch, IT, Policy, Compliance Group, Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej i innych.

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78