centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VII edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE COPYRIGHT W PUBLIKACJACH I W BADANIACH NAUKOWYCH
Warszawa, 08.05.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Joanna Banasiuk

Joanna Banasiuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, współpracuje z Centrum Prawnym Ordo Iuris. Specjalizuje się w prawie cywilnym zwłaszcza w problematyce prawa własności intelektualnej.
Za swoją rozprawę doktorską pt. "Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim" otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VIII edycji konkursu na prace naukowe organizowanego przez Urząd Patentowy RP. Praca zyskała też uznanie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Jeszcze w trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Wydziale Prawa Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy). Ukończyła również z wyróżnieniem studia muzyczne w Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina.

Prelegenci | Damian Flisak

Damian Flisak

Jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko rozumianego rynku mediów ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Kierował departamentem prawnym przedsiębiorstwa EADS PZL Warszawa-Okęcie, obecnie współpracuje z kancelarią prawną Wardyński i Wspólnicy w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji w prasie krajowej i zagranicznej, przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego. Ponadto współtworzył polsko-niemiecki słownik wydany przez wydawnictwo Pons.

Prelegenci | Rafał Golat

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Prelegenci | Michał Grzybowski

Michał Grzybowski

Zajmuje stanowisko Partnera w dziale podatkowym. Jest liderem zespołu Human Capital w Polsce oraz w krajach Europy środkowo-wschodniej. Od 14 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. W Ernst & Young pracuje od lipca 2002 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji dotyczących podatków osobistych oraz wykładowca na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Współautor pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o pdof. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się również w doradztwie na rzecz polskich spółek giełdowych oraz międzynarodowych korporacji wprowadzających programy opcji menedżerskich w Polsce. Doradza w zakresie tworzenia efektywnych struktur wynagradzania kadry menedżerskiej zarówno w Polsce jak i za granicą. Realizuje projekty związane z integracją oraz restrukturyzacją zasobów ludzkich, zwłaszcza w następujących obszarach: optymalizacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, retencja pracowników w firmie, wybór dostawców i prowadzenie negocjacji, opracowywanie i modyfikacja systemów wynagradzania, restrukturyzacja wynagrodzeń kadr kierowniczych oraz budowa i dostosowanie długoterminowych planów motywacyjnych. Jest rozpoznawalnym doradcą w kwestiach prawno-podatkowych dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z/do Polski. Trzykrotnie (2010-12) wyróżniony przez Dziennik Gazeta Prawna jako jeden z najlepszych doradców podatkowych w Polsce

Prelegenci | Grzegorz Szudy

Grzegorz Szudy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieloletni asystent Sekcji Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UJ. W ramach swojej działalności naukowej zajmuje się problematyką zabezpieczeń wierzytelności w kontekście postępowań upadłościowych. W zakres jego zainteresowań wchodzą również kwestie związane z prawem własności intelektualnej, szczególnie dotyczące dopuszczalnego użytku utworów oraz praw autorskich do programów komputerowych. Interesuje się także problematyką wykonywania i ochrony szeroko rozumianych praw o charakterze cywilnoprawnym w Internecie. Aplikant radcowski w kancelarii Porwisz i partnerzy sp. p. gdzie zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa mediów oraz różnorodnymi kwestiami z zakresu prawa własności intelektualnej.

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

Program
Zamów materiały
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78