centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu składowanie i archiwizacja DIGITALIZACJA I DŁUGOTERMINOWA ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW I UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH
Warszawa, 19.02.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Zapraszamy do udziału w XX edycji seminarium w cyklu: składowanie i archiwizacja. Tym razem poświęcona będzie długoterminowej archiwizacji dokumentów i utworów audiowizualnych.
Podczas seminarium dowiemy się o standardach w procesie digitalizacji dokumentów i utworów audiowizualnych, długoterminowym przechowywaniu cyfrowych plików w strukturze sieci danych oraz o aspektach informatycznych, technologicznych oraz praktycznych archiwizowania takich materiałów. Uczestnicy dowiedzą się o problemach prawnych archiwizacji dzieł audiowizualnych oraz o prawie autorskim dzieł w postaci elektronicznej. Poruszona będzie również dyrektywa o utworach osieroconych w kontekście udostępniania zdigitalizowanych utworów audiowizualnych.

Seminarium kierujemy do archiwistów i informatyków w administracji publicznej, szpitalach, bibliotekach, muzeach i wyższych uczelniach. Zapraszamy również przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu oraz wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa długotrwale archiwizować dokumenty i utwory audiowizualne.

PROGRAM

19 lutego 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka słów na początek
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
10:10 Wykład: Standardy w procesie digitalizacji dokumentów i utworów audiowizualnych
Przydatność tworzonych kopii cyfrowych dla przyszłych, a nawet dla obecnych użytkowników zależy od zachowywania pewnych standardów i zaleceń przy procesie digitalizacji, przy wyborze formatu zapisu informacji cyfrowej oraz przy tworzeniu opisu. Wynika to m.in. z faktu, że sama koncepcja długotrwałego przechowywania informacji cyfrowej zakłada jej wielokrotne kopiowanie, a nawet zmianę formatu zapisu.
W prezentacji zostaną przedstawione wybrane standardy i zalecenia. Omówione zostanie ich znaczenie. Przybliżone zostaną podstawowe kwestie związane z zapisem cyfrowym dokumentów audiowizualnych i ze stosowanymi parametrami.
dr Grzegorz Płoszajski
(Politechnika Warszawska)
11:00 Wykład: Długoterminowe przechowywanie cyfrowych plików w strukturach sieci danych
 • Cele archiwizacji, głębokość archiwum, wydajność systemu
 • Wpływ czynników na architekturę sieci danych, dlaczego struktury scentralizowane nie nadają się do archiwizowania dużych woluminów danych
 • Potrzeby architektury sieci, struktura nośników, struktura węzłów sieci danych
 • Struktura połączeń węzłów, przekazywanie informacji miedzy węzłami
 • Wiarygodność sieci danych, usługi sieci danych
 • Przykłady zastosowań: konkretne rozwiązania inżynierskie
prof. dr hab. Krzysztof Marasek
(PJWSTK)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład, dyskusja , konsultacje: Aspekty informatyczne, technologiczne oraz praktyczne archiwizowania dokumentów i utworów audiowizualnych
Podczas wykładu przedstawię zagadnienia przechowywania długoterminowego i bezterminowego (wieczystego) danych cyfrowych w archiwach elektronicznych, zbudowanych w strukturze sieci danych. Ponadto zasygnalizuję problematykę konstruowania struktur wyszukiwarek i tworzenia mechanizmu asocjacji pewnych informacji występujących w rozległych zbiorach danych. Na zakończenie poruszona zostanie kwestia ochrony danych oraz rekonstrukcja nagrań audiowizualnych, które uległy uszkodzeniu niepodlegającemu standardowej korekcji.
Jerzy Piotr Walczak
(specjalista)
13:30 Case study: Archiwa domowe utworów audiowizualnych - procedury i technologie
 • VHS - idea projektu
 • Technika
 • Problemy prawne
 • Dlaczego warto digitalizować
Tomasz Dubiel
(projekt VHS)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Wykład prawny: Utwory audiowizualne - digitalizacja i udostępnianie - obowiązujące i planowane ramy prawne
 • Przepisy prawa autorskiego
 • Dyrektywa o utworach osieroconych
 • Program Wieloletni Kultura+ i rola Narodowego Instytutu Audiowizualnego
 • Założenia ustawy o otwartości zasobów publicznych
 • Projekty europejskie
  1. Projekt dyrektywy o zbiorowym zarządzie
  2. Komunikat Komisji o treściach na jednolitym rynku cyfrowym
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
16:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78