centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu DIGITALIZACJA
PROBLEMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE W PRAKTYCE DZIAŁANIA BIBLIOTEK CYFROWYCH ORAZ REPOZYTORIÓW
Warszawa, 17.01.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci |Maciej Chojnacki

Maciej Chojnacki

Maciej Chojnacki

Absolwent Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Filologii Angielskiej na Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z ogromnym zaangażowaniem oddaje się poszukiwaniom nowych i udoskonalaniu już istniejących rozwiązań w zakresie digitalizacji. Doświadczenie i pasja zaowocowały utworzeniem między innymi: DigiCard wspierającym obsługę katalogów kartkowych oraz qDi – systemem zarządzania i workflow procesu digitalizacji.

Prelegenci | Stefan Cieśla

Stefan Cieśla

Radca prawny, legislator i menadżer o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej projektów informatycznych, doradztwie związanym z prawną ochroną oprogramowania oraz w rozwiązywaniu sporów. Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej oraz prelegentem na konferencjach, seminariach i szkoleniach związanych z informatyką.
Od 2004 prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Stefan Cieśla z siedzibą w Warszawie - niewielką, wyspecjalizowaną firmą prawniczą obsługującą podmioty gospodarcze. Swoje usługi kieruje zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i do przedsiębiorstw z sektora MSP. Kancelaria świadczy także usługi jednostkom administracji publicznej i samorządowej.
Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom o prawne ryzyka związane z "cloud computing" Kancelaria Stefana Cieśli przygotowała pierwszy w Polsce specjalistyczny raport o prawnych aspektach tej formy outsourcingu. Raport ten, przygotowany we współpracy z KPMG oraz Asseco Poland, został udostępniony odbiorcom w początku maja 2011 r.

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Piotr Kłos

Piotr Kłos

Prawnik specjalizujący się podatku VAT. Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na tej samej uczelni. Wieloletni pracownik organów skarbowych.

Prelegenci | Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski

Łukasz Kowalski

Tworzy i wdraża strategie komunikacji w nowych mediach. Koordynator działu Laboratorium Nowe Media w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” od 2009 roku. Animator kultury, trener.
Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów podyplomowych na kierunku bazy danych i ich aplikacje w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Prelegenci | Piotr Łada

Piotr Łada

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów na kierunku kulturoznawstwo na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa sztuki. Ekspert z zakresu prawa własności intelektualnej, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku historia sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich między innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". W magazynie "Sztuka.pl" oraz kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

Prelegenci | Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wykładowca prawa cywilnego, autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii "Ochrona baz danych" oraz autorka (współautorka) publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu). W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Sponsor
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78