centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
DOKUMENTACJA KADROWO-PŁACOWA W ASPEKCIE UPOWSZECHNIANIA SIĘ DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Warszawa, 07.05.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium poświęconemu tematyce prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej w aspekcie upowszechniania się dokumentacji elektronicznej. Zaproszeni do udziału specjaliści omówią zagadnienia odnoszące się do uwarunkowań prawnych przechowywania dokumentów w biurach rachunkowych, a także zwrócą uwagę na problematykę ochrony danych osobowych.
Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników wydziałów kadr, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną problematyką.

PROGRAM

7 maja 2013 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Ochrona danych osobowych w praktyce działów HR
 • Zabezpieczanie danych osobowych (rozwiązania organizacyjne i techniczne).
 • Jak dużo informacji o pracowniku możemy od niego pozyskiwać? Zasada adekwatności przy przetwarzania danych kadrowych.
 • Dokumentacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 • Procedury kadrowe, związane z ochroną danych osobowych.
 • Dozwolone przepisami prawa udostępnianie danych pracowniczych (sądy, banki, etc).
Przemysław Zegarek
(Kancelaria Lex Artist)
11:30 Case study: Uwarunkowania prawne przechowywania dokumentów klientów ( w tym elektronicznej dokumentacji kadrowo-płacowej) w biurach rachunkowych
 • Rodzaje dokumentów klientów przechowywanych przez biura rachunkowe.
 • Obowiązek przechowywanie dokumentów w trakcie obowiązywania umowy o prowadzanie usług księgowo-płacowych i po jej zakończeniu.
 • Możliwość zniszczenia dokumentów klienta, a powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Przypadki losowego zniszczenia dokumentów klienta, a odpowiedzialność odszkodowawcza biura.
 • Ogólne zasady i wyjątki przy elektronicznym przechowywaniu dokumentów klientów.
Ewa Krukowska - Mrowiec
(LL.M. KRUKOWSKA-MROWIEC KANCELARIA PRAWNA - RECHTSANWALTSKANZLEI)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Znaczenie zakresu określonego w art. 22 (1) K.P. Zakres i podstawy prawne przetwarzania danych pracowników, na przykład o karalności
 • Zamknięty ustawowo katalog danych pracownika
 • Zgoda pracownika jako podstawa przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza art. 22 (1) K.P.?
 • Zasada adekwatności w kontekście zakresu określonego w art. 22 (1) K.P.
dr Mariusz Krzysztofek
(Euroclear)
13:20 Prezentacja: e-Dokument w praktyce - na przykładzie doświadczeń firmy Macrologic SA
Podczas wystąpienia opartego na bazie własnych doświadczeń zaprezentujemy Państwu jak Macrologic stał się e-Organizacją w której zastąpiliśmy tradycyjne dokumenty papierowe na formą elektroniczną w obszarach związanych z:
 • planami i wnioskami urlopowymi,
 • planowaniem i rozliczaniem delegacji
 • zaliczek i wewnętrznych zapotrzebowań pracowniczych
Patrycja Ptaszek-Strączyńska
(Dyrektor ds. Finansów Macrologic SA)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład i dyskusja: Zakres możliwości digitalizacji dokumentacji pracowniczej - w aktualnym stanie prawnym. Obszary, w których można już obecnie wprowadzić w pełni formę elektroniczną. Wymogi dla elektronicznej dokumentacji pracowniczej w ustawie o rachunkowości.
 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy jako jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.
 • Obowiązek i warunki przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.
 • Zakres możliwości przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy z formie elektronicznej wg obecnego stanu prawnego (stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy).
 • Problemy prawne związane z kwestią umożliwienia prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej wg Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Elektroniczne listy płac - jakie warunki trzeba spełnić, aby można było prowadzić ewidencję wynagrodzeń (listy płac) w formie elektronicznej?
Karolina Sobczuk
(Kancelaria Malinowski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci)
15:00 Wykład i konsultacje: Dokumentowanie podróży służbowych po zmianie przepisów - od 1 marca 2013 r.
Wystąpienie stanowić będzie praktyczny komentarz do rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.
Tematyka referatu zostanie podzielona na trzy bloki obejmujące:
 • Regulacje dot. przepisów wspólnych dla podróży krajowych i zagranicznych (tj. warunki zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej w tym dokumentowanie kosztów przejazdu, zasady zwrotu innych niezbędnych niż określone w rozporządzeniu wydatków, których poniesienie było ściśle związane z podróżą służbową).
 • Regulacje prawne właściwe tylko w zakresie delegacji krajowych (tj. stawki diet, prawo pracownika do ryczałtu, zwrot udokumentowanych kosztów noclegu, zapewnianie pracownikowi zwrotu kosztów przejazdu do miejsca pobytu stałego, udzielanie zaliczki.
 • Regulacje prawne właściwe tylko w zakresie delegacji zagranicznych (tj. stawki diet, limity noclegów i rodzaj waluty, ustalanie przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego, koszty leczenia za granicą, wypłacanie zaliczki i jej rozliczanie a kurs walut, podróż zagraniczna powiązana z przemieszczaniem się pracownika na obszarze kraju).
Tomasz Banyś
(Uniwersytet Łódzki)
15:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78