centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, 16.01.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

Tematem kolejnej edycji seminarium w cyklu Informatyka Korporacyjna jest dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej. Podczas seminarium zaproszeni eksperci z dziedziny prawa pracy, jak i prawa ochrony danych osobowych omówią zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej i możliwości jej wytwarzania w formie elektronicznej. Między innymi przedstawione zostaną bariery prawne i faktyczne prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, jak również zakres danych pracowniczych przetwarzanych przez pracodawcę. Omówiona zostanie także problematyka dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych przez pracodawcę, jak i możliwość łączenia zbiorów i przetwarzania danych w nich zawartych.
Do udziału w seminarium zapraszamy pracowników wydziałów kadr, a także wszystkie osoby zainteresowane poruszaną problematyką.

Prowadzenie obrad: dr Ewa Kulesza

PROGRAM

16 stycznia 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Jaką dokumentację musi prowadzić pracodawca?
 • Dokumentacja pracownicza - wprowadzenie
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jako jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy
 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
 • Akta osobowe i dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Obowiązek i warunki przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej
 • Naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej - wykroczenie przeciwko prawom pracownika (zakres odpowiedzialności)
Karolina Sobczuk
(Kancelaria Malinowski Płachta i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p. w Warszawie)
10:40 Wykład: Możliwości wytwarzania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej - stan obecny i postulaty zmian. Wartość dowodowa dokumentacji elektronicznej przy wykazywaniu uprawnień pracowniczych - nawet w odległej przeszłości
Dr Ewa Kulesza
(Uniwersytet Łódzki )
11:25 Wykład: Zakres danych pracowniczych przetwarzanych przez pracodawcę. Możliwości łączenia zbiorów i automatycznego przetwarzania danych w nich zawartych
 • Dane osobowe znajdujące się w posiadaniu pracodawcy
 • Cel zbierania danych pracowniczych
 • Dane zbierane dla celów bezpieczeństwa osób, sprzętu i pomieszczeń, a dane pracownicze
 • Monitoring wizyjny pracownika
 • Monitoring pracownika przy zastosowaniu nowych technologii komunikacyjnych
 • Rola sprawy I. v. Finlandii w ocenie zakresu i celów przetwarzania danych przez pracodawcę
 • Dane biometryczne
 • Quasi-pracownicy
Dr Wojciech Wiewiórowski
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Dokumentacja delegacji krajowych i zagranicznych - zmiany w 2013 r.
 • Dokumentowanie kosztów poniesionych w delegacji przez pracownika
 • Oświadczenie o braku dokumentów potwierdzających wydatki
 • Oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów i innych kosztów podróży
 • Parkingi i autostrady jako "inne niezbędne wydatki w podróży służbowej".
Marek Rotkiewicz
(Pomoc Prawna Biuro Prawno-Kadrowe )
13:20 Wykład: Dokumentacja kadrowa w formie elektronicznej - bariery prawne i faktyczne
 • Wymóg formy pisemnej w przepisach prawa pracy
 • Nieadekwatność formy elektronicznej dla wielu procedur kadrowych
 • Praktyka organów kontrolnych (PIP) w zakresie akceptowanych form dokumentacji
Jakub Ziarno
(Getlex.pl)
13:50 Wykład: Archiwizacja elektronicznej dokumentacji pracowniczej
 • Potrzeba archiwizacji dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych
 • Sposób archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji pracowniczej w postępowaniu kontrolnym oraz sądowym
Monika Gładoch
(Pracodawcy RP)
14:20 Przerwa
14:35 Wykład: Warunki dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych przez pracodawcę
 • uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych - podstawy prawne przetwarzania danych przez pracodawcę, dopuszczalny przepisami zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę,
 • dane biometryczne jako dane osobowe ( pojęcie, podstawy prawne przetwarzania danych biometrycznych)
 • przesłanki przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę - poglądy na temat dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych przez pracodawcę w świetle literatury i orzecznictwa NSA
 • dopuszczalność przetwarzania danych biometrycznych na potrzeby zatrudnienia w wybranych państwach europejskich
dr Ewa Kulesza
(Uniwersytet Łódzki)
15:10 Wykład: Przetwarzanie danych biometrycznych w celu ewidencjonowania czasu pracy pracowników - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.09.2011 r., I OSK 1476/10
 • Nowe technologie przetwarzania danych osobowych a zagrożenia dla prywatności
 • Rozstrzygnięcie przez Sąd kwestii dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych przez pracodawcę w kontekście ustawowego zakresu danych osobowych pracownika, dobrowolności zgody w stosunkach pracy i proporcjonalności do celu przetwarzania
 • Stanowiska GIODO i WSA
Dr Mariusz Krzysztofek
(Head of Compliance & Ethics w Euroclear Poland oraz Data Protection Coordination Officer w Euroclear Group)
15:40 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78