centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium z cyklu e-Dyrektor Finansowy
NARZĘDZIA INFORMATYCZNE DLA DZIAŁÓW FINANSOWYCH - Podatek VAT od 2013 roku - nowy model fakturowania oraz inne zmiany podatkowe
Warszawa, 10.01.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

Gość specjalny - prof. Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych

Z początkiem nowego roku wejdzie w życie największa w dotychczasowej historii nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przebudowa systemu podatku od towarów i usług uzasadniana jest m.in. koniecznością dostosowania przedmiotowych przepisów do wymogów wprowadzonych Dyrektywą 2010/45/UE harmonizującą regulacje dotyczące fakturowania, a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Jedna z kluczowych zmian wprowadza całkowicie nowy rozdział dotyczący fakturowania. Przepisy te w istocie zburzą istniejący prawie od dwudziestu lat system fakturowania oparty na normatywnym wzorcu, zastępując je jedynie zasadami ramowymi, wymagające od podatników indywidualnego wyboru własnego wzorca fakturowania i dokumentowania tego podatku.
Ideą naszego seminarium jest nie tylko przedstawienie przepisów prawa ale i pokazanie narzędzi informatycznych, które pozwalają bez większych problemów przechodzić przez zmiany w przepisach.
Seminarium ma za zadanie przedstawienie zmian i ich konsekwencji w funkcjonowaniu firmy. Uczestnicy uzyskają informacje przydatne w prawidłowym prowadzeniu działalności. Dowiedzą się także, jak nie przejmować się zmianą przepisów dot. VATu wykorzystując narzędzia informatyczne w wersji zgodnej z aktualnymi przepisami podatkowymi oraz prawa pracy.

Do uczestnictwa zapraszamy: Głównych księgowych, Kierowników, specjalistów działów finansowo-księgowych, informatyków oraz kadrę odpowiedzialna za podejmowanie decyzji finansowych.

PROGRAM

10 stycznia 2013 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia obrad, kilka zdań na początek
Marcin Romańczuk
(Taxplan)
10:10 Wykład i dyskusja: Finansowanie pomiędzy podmiotami powiązanymi ? w świetle zmian podatkowych
 • Pożyczki; finansowanie od wspólnika czy od innych podmiotów w grupie? podatek od czynności cywilnoprawnych czy VAT ? Ukryte finansowanie? kredyt kupiecki
 • Niedostateczna kapitalizacja; czy odsetki od pożyczek udzielonych przez powiązane podmioty są kosztem uzyskania? Ograniczenia i wyłączenia z kosztów; Czy każda pożyczka w grupie jest objęta ograniczeniem lub wyłączeniem z kosztów?
 • Ceny transferowe; obowiązek dokumentacji pożyczek od podmiotów powiązanych
Marcin Romańczuk
(Taxplan)
11:00 Prezentacja firmowa: Automatyzacja procesów związanych z efakturą przy użyciu systemów informatycznych: e-faktura i EOD- elektroniczny obieg dokumentów
 • Wprowadzanie dokumentów do EOD i bieżąca praca z dokumentem elektronicznym, podgląd historii dokumentu przechowywanego w formie elektronicznej, ścieżki przepływu dokumentów, proces akceptacji dokumentów w systemie EOD
 • Dostęp do systemu EOD z każdego miejsca na świecie, współpraca z dowolnymi systemami ERP, integracja z SAP, Comarch XL
 • e-faktura - wysyłanie, odbieranie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej potwierdzone podpisem elektronicznym automatyzacja procesu dystrybucji e-faktur, integracja z systemem EOD, archiwizacja, rejestr historii kontaktów z Kontrahentami, dostęp online dla Kontrahentów
Andrzej Wojnarowski
(Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o. o.)
11:30 Prezentacja firmowa: Prywatny portal biznesowy dla obsługi faktur i dokumentów księgowo - sprzedażowych w relacji z dostawcami i odbiorcami
Janusz Hryszkiewicz (Dyrektor Zarządzający FIS-SST)
Leszek Bajor (Dyrektor Sprzedaży FIS-SST)
12:00 Przerwa na kawę
12:20 Wykład i dyskusja zgodnie z poniższą tematyką:
 • Likwidacja faktur VAT, faktur wewnętrznych, faktury NP i innych dokumentów wystawianych dla potrzeb tego podatku (pozostają tylko faktury VAT - RR) - skutki praktyczne: od dnia 1 stycznia 2013 r. i od dnia 1 lipca 2013 r.
 • Wprowadzenie nowej faktury "podatkowej" - rola porozumień fakturowych i regulaminów fakturowych dla potrzeb ukształtowania sposobu fakturowania
 • Martwa faktura wewnętrzna (od dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.)
 • Jak zawrzeć porozumienie fakturowe z kontrahentami? Co powinno być jego treścią?
 • Wybór formy fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Jak określić sposób zapewnienia "autentyczności pochodzenia" i "integralności treści" faktur podatkowych? - Obowiązek ciążący na każdym podatniku VAT
 • Opodatkowanie większości towarów używanych: likwidacja istniejącego od lat zwolnienia w art. 41 ust. 1 pkt. 2 oraz definicji ustawowej towarów używanych
prof. Witold Modzelewski
(Instytut Studiów Podatkowych)
14:00 Przerwa na lunch
14:30 Druga część wykładu i dyskusji zgodnie z poniższą tematyką:
 • Obowiązek fakturowania do końca miesiąca, gdy dokument ten dotyczy co najmniej dwóch czynności; (likwidacja pojęcia sprzedaży ciągłej, która pozwalała na przerzucanie o miesiąc obowiązku podatkowego).
 • Zakaz fakturowania zaliczek i przedpłat w przypadku WDT i WNT
 • Nowy sposób dokumentowania WDT - jakie dokumenty należy gromadzić, aby zastosować stawkę 0 %.
 • Nowy sposób opodatkowania zaliczek w eksporcie oraz sposoby dokumentowania dla potrzeb zastosowania stawki 0%.
 • Faktury korygujące i inne sposoby korygowania faktur ("nowych" i "starych").
 • Co najpierw: regulamin fakturowania czy oprogramowanie?
 • Anulowanie faktur "podatkowych"; likwidacja noty korygującej.
prof. Witold Modzelewski
(Instytut Studiów Podatkowych)
16:00 Podsumowanie programu, wręczenie CERTYFIKATÓW, zakończenie seminarium
Marcin Romańczuk
(Taxplan)
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78