centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
III FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ
Pałac Żelechów, 9-10.10.2013 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Bassa

Michał Bassa

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 10 lat jest kierownikiem Laboratorium Komputerowego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia z Sieci Komputerowych i Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych. Jest współautorem projektu wydziałowej sieci LAN oraz autorem wielu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Pełni rolę wydziałowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Prelegenci | Marcin Chochoń

Marcin Chochoń

Product Manager odpowiadający za rozwój i projekty związanie z oprogramowaniem OPTiSRM, wspierającym procesy zbierania i realizacji zapotrzebowania oraz realizacji zakupów. Odpowiada za realizację wielu projektów informatycznych w różnych firmach i instytucjach. Z firmą OPTeam i branżą IT związany siedem lat.

Prelegenci | Agnieszka Jeran

Agnieszka Jeran

Agnieszka Jeran

Z wykształcenia towaroznawca i socjolog z poznańskimi korzeniami (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu). Od 2006 roku pracownik Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestniczka wielu projektów badawczych oraz społecznych, m.in. "ET-struct -EconomicEducational Territorial - Structure", Project ID: 2CE273P1, Central Europe (2010-2013), "Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce" (2010-2011), "inLAB - Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu" (2011-2014), "Partnerstwo lokalne kluczem do skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą" (Włocławek, 2012-2013), "Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy" (2011), "Nic o nas bez nas" (2011-2013), a także kierownik projektu własnego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Cyfrowe nierówności - formy i uwarunkowania". Od 2010 roku członek redakcji kwartalnika "Kultura i Edukacja", od 2013 roku recenzent "Przeglądu Zachodniego". Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu uczestnictwa w kulturze, rynku pracy, zarządzania wolontariuszami i cyfrowych nierówności.

Prelegenci | Dawid Królica

Dawid Królica

Dawid Królica

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej w zakresie Zarządzanie Inżynierskie w Informatyce. W branży informatycznej od 14 lat. Zaczynał od pracy w serwisie komputerowym, potem pracował w firmie SkyNet będącej lokalnym dostawcą sieci Internet w Częstochowie. W latach 2002-2006 administrator sieci w Centrum Informatycznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, następnie w firmie Kapsch Sp. z o.o. na stanowisku konsultanta IT oraz Project Managera. W międzyczasie opiekował się również infrastrukturą w Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie oraz zarządzał systemem informatycznym MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie. W 2006 r. prowadził szkolenia w ramach projektu "Rozwój przemysłu hotelarsko - turystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystaniu nowoczesnych technologii" realizowanego przez PART. Obecnie od czterech lat odpowiedzialny za sprzedaż i wsparcie produktów firmy Enterasys Networks na terenie Polski. Doradca w zakresie bezpieczeństwa IT. Obszar zainteresowań: Korelacja Informacji, Network Access Control, Detekcja i Prewencja Zagrożeń, Network Behavioral Annomally Detection, integracja systemów informatycznych z systemami inteligentnych budynków (NAC + BAS).

Prelegenci | Andrzej Kuś

Andrzej Kuś

Andrzej Kuś

Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Pracę w SIMPLE.S.A. rozpoczął w 2000 roku na stanowisku konsultanta ds. wdrożeń, następnie jako kierownik projektów prowadził wdrożenia systemu SIMPLE. Obecnie pełni funkcję Dyrektor Pionu Usług Konsultingowych i jest odpowiedzialny za wsparcie od strony technicznej działu handlowego i kanału partnerskiego. Biegły w wiedzy dotyczącej implementacji obsługi procesów zarządzania uczelnią w zakresie rejestracji i kalkulacji kosztów, implementacji rozwiązań kompleksowego zarządzania uczelnią.

Prelegenci | Wojciech Ożga

Wojciech Ożga

Wojciech Ożga

Właściciel firmy Ozga.pl. Jego dewiza to "Doświadczenie i twórcze myślenie". Absolwent UMK w Toruniu, SP: Politechnika Warszawska, Master's Certificate in Project Managment - The George Washington University School of Business. Członek Stowarzyszenia Project Managment Polska, trener, konsultant, praktyk, autor gier symulacyjnych z zakresu zarządzania oraz wykładowca.
Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń stanowi jego potencjał merytoryczny. Zdobywał doświadczenie zawodowe w takich firmach jak: PKO BP, PKN ORLEN, Agora, UMK Toruń i wielu innych. Od 2009 roku ściśle współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, gdzie pełni funkcję opiekuna merytorycznego podyplomowych studiów zarządzania projektami oraz wspiera Uczelnię w realizacji projektów, których tematem są gry symulacyjne.

Prelegenci | Ścibór Sobieski

Ścibór Sobieski

Ścibór Sobieski

Zajmuje się informatyką i zagadnieniami pokrewnymi od ponad 20 lat. W latach 1994-1998 pracował jako programista w spółce z kapitałem zagranicznym. Od 1998 związany jest również ze światem akademickim, najpierw pracował jako asystent na Politechnice Łódzkiej a potem na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie obronił doktorat i obecnie pracuje jako adiunkt. Od 2003 roku pełni rolę kierownika Grupy Programistycznej RPG działającej na UŁ, której celem jest tworzenie systemów informatycznych na potrzeby uczelni. W 2008 roku został mianowany na stanowisko Dyrektora Centrum Informatyki UŁ. Prowadzi również działalność doradczą i szkoleniową z zakresu metod wytwarzania i zarządzania wytwarzaniem oprogramowania.

Prelegenci | Łukasz Szczęsny

Łukasz Szczęsny

Od 5 lat zajmuję się administracją systemów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz infrastrukturą deweloperską projektu USOS. Wspiera wdrożenie USOS na uczelniach z konsorcjum MUCI. Jest autorem wielu aplikacji webowych wspomagających pracę administratora. Pełni rolę koordynatora PLUG Warszawa.
Jego zainteresowania koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa.

Prelegenci | Dariusz Trzeciak

Dariusz Trzeciak

Dariusz Trzeciak

Absolwent wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 roku związany z Akademią Leona Koźmińskiego. Prowadził wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla uczelni. Autor wielu innowacji wdrożonych na uczelni. Miedzy innymi wdrożenie wielofunkcyjnego systemu telefonii VOiP opartego na centrali 3CX. W 2012 przeprowadził pierwsze w Polsce udane wdrożenie office365, poprzedzone migracją bazy użytkowników i obiektów do Active Directory. W roku 2012 nadzorował wdrożenie nowoczesnego i bardzo elastycznego w konfiguracji systemu zarządzania siecią WIFI opartego o rozwiązania Enterasys

Prelegenci | Dariusz Trzmielak

Dariusz Trzmielak

Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ i Funduszu Inwestycyjnego Start Money, skarbnik zarządzie Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. W latach 2004-2007 dyrektor Centrum Innowacji Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki, wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007-2008). Autor i współautor kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, m.in.: "Komercjalizacja nauki i technologii - determinanty i strategie", "Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii" (PARP, Łódź-Austin, 2011), "Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni" (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010). Redaktor i współredaktor naukowy monografii polskich i amerykańskich m.in.: Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009. Ekspert w projektach PARP i NCBiR z zakresu innowacji i nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

Prelegenci |Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

Prelegenci | Jacek Uroda

Jacek Uroda

Jacek Uroda

Wykładowca akademicki w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pasjonat nowych technologii oraz komunikacji marketingowej. W swojej pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz praktycznej koncentruje się wokół zagadnień marketingu internetowego, gospodarki elektronicznej oraz informatycznych systemów zarządzania. Autor licznych publikacji z zakresu e-marketingu, kreowania wizerunku w Internecie oraz efektywności serwisów internetowych. Współautor badań na temat kluczowych elementów funkcjonalnego i użytecznego serwisu internetowego uczelni wyższej. Autor koncepcji i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z grafiki komputerowej, projektowania serwisów www oraz marketingu internetowego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenia E-learnigu Akademickiego, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB. Uczestnik i prelegent licznych konferencji branży internetowej i marketingowej.

Prelegenci | Maria Zając

Maria Zając

Maria Zając

Dr nauk technicznych w dziedzinie informatyki, kierownik Pracowni Nowe Media w Edukacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalista ds. jakości kształcenia w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Sekretarz i Członek Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, członek Rady Programowej czasopisma e-mentor. Problematyką e-learningu zajmuje się aktywnie od kilkunastu lat, uczestnicząc w wielu projektach oraz prowadząc szkolenia, głównie z zakresu metodyki e-nauczania. W pracy badawczej koncentruje się na personalizacji nauczania i poszukiwaniu efektywnych form wspomagania edukacji przy użyciu technologii komputerowych.

Prelegenci | Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski

Tomasz Zalewski jest partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Kieruje zespołem własności intelektualnej, e-biznesu i zamówień publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych, praw autorskich, jak również zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Doradza klientom przy projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia systemów IT, zarówno w imieniu firm wdrożeniowych, jak i użytkowników. Uczestniczy w projektach związanych z wykorzystaniem Internetu. Zajmuje się sporami domenowymi. Tomasz Zalewski jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych w Warszawie. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Wykłada na konferencjach dotyczących IT, e-biznesu i prawa własności intelektualnej. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny e-biznesu. Współtworzy dwa branżowe blogi: www.EuroZamowienia.pl oraz www.IPwSieci.pl.

Prelegenci | Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Zofia Zawadzka

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie prasowym i cywilnym. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W 2011 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną – problem rozstrzygania konfliktu zasad”. Stypendystka Wydziału Prawa Humboldt Universität zu Berlin, absolwentka The 2007 International Business and Trade Summer Law Program w Krakowie zorganizowanego przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.
Jest adwokatem, wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku. W okresie od lutego 2011 roku do września 2014 roku pracowała w charakterze asystenta, a następnie adiunkta w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa cywilnego

Prelegenci | Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Jest politologiem, adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszy doktorat roku, autorem czterech monografii. W pracy naukowej zajmuje się problematyką przywództwa politycznego oraz systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował międzynarodowym projektem badawczym realizowanym na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, przebywał na stypendiach na uczelniach w Albanii, Czechach i na Ukrainie.

Program
Prelegenci
Sponsorzy
Partnerzy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78