centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE WYBRANE PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MUZEÓW I GALERII
Warszawa, 21.05.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

21 maja 2013 r.
10:00 Wykład: Praktyczny komentarz do ustawy o muzeach, przepisach wykonawczych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wybrane zagadnienia).
 • Muzea jako szczególny rodzaj instytucji kultury
  1. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury (nowe rozporządzenie)
  2. Skutki wpisu muzeum do rejestru instytucji kultury - nowe zasady prowadzenia rejestru
 • Dozwolony użytek z utworów w działalności muzeów
  1. Dozwolone prawo cytatu
  2. Licencja z art. 33 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ochrona praw autorskich wystawionych dzieł
  1. Wygasanie majątkowych praw autorskich
  2. Relacje muzeum ze spadkobiercami twórców dzieł chronionych
  3. Ochrona w zakresie osobistych praw autorskich
mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
10:45 Wykład: Zasady prawne obrotu muzealiami i komercjalizacji muzealiów.
 • Komercjalizacja muzealiów - pojęcie i sposoby komercjalizacji
 • Komercjalizacja a własność intelektualna
 • Obrót muzealiami i szczególne przywileje muzeów rejestrowanych
 • Nabycie własności od nieuprawnionego i badanie proweniencji
 • Kontrola eksportu dóbr kultury
 • Restytucja i zwrot dóbr kultury
prof. dr hab. Piotr Stec
(Uniwersytet Opolski)
11:30 Wykład: Prawne aspekty organizacji wystaw i ekspozycji muzealnych. Wykorzystywanie utworów i dzieł w strategii promocyjnej muzeów - jak tworzyć materiały promocyjne bez naruszania praw autorskich.
 • Status prawny zbiorów a prawa autorskie przysługujące muzeom
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych - aspekty prawnoautorskie
 • Prawo do wizerunku muzealiów w ustawie o muzeach
 • Klauzule prawnoautorskie w umowach depozytu
 • Materiały promocyjne jako utwory
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski)
12:15 Lunch
12:45 Wykład: Jeszcze erotyka czy już pornografia - możliwe kontrowersje prawne w aspekcie niektórych ekspozycji muzealnych czy wystaw w galeriach.
 • Geneza terminu "pornografia"
 • Narodziny prawnokarnej reglamentacji pornografii
 • Płciowość a erotyzm
 • Definicje pornografii i ich specyfika
 • Pornografia czy sztuka
 • Puryfikacja pornografii
 • Polska regulacja prawna oraz praktyka sądowa - koncepcja wolnościowa 202 par. 1 KK
prof. dr hab. Marian Filar
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
13:30 Wykład: Prawna zasadność zakazów fotografowania w muzeach i galeriach - lub wprowadzania odrębnych opłat z tego tytułu.
 • Zakaz fotografowania muzealiów w świetle prawa ochrony konsumentów
  1. Czy zakazy fotografowania są legalne?
  2. Zakres zakazu - czego można zakazać, a czego nie?
  3. W jakich sytuacjach muzeum może pobierać opłaty za fotografowanie?
  4. Czy za dostęp do "wirtualnej galerii" można pobierać opłaty?
  5. Sankcje za naruszanie praw konsumentów przez muzea
 • Zakaz fotografowania muzealiów w świetle prawa autorskiego
  1. Które eksponaty podlegają ochronie prawa autorskiego?
  2. Czy prawo autorskie zabrania fotografowania bez zgody osoby uprawnionej?
  3. Czy fotografie eksponatów wolno rozpowszechniać bez zgody muzeum?
adw. Łukasz Niedziela
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Zakup eksponatów w instytucjach kultury.
 • Formy organizacyjne działalności kulturalnej
 • Realizacja celów statutowych muzeów w świetle obowiązujących przepisów
 • Muzealia, zabytki, eksponaty - definicje ustawowe
 • Muzeum jako zamawiający
 • Zakup muzealiów jako dostawa
 • Komisja do spraw zakupów a komisja przetargowa
 • Rodzaje wykonawców w procesie zakupu muzealiów. Aukcja jako szczególny sposób zakupu obiektów zabytkowych
 • Wartość zamówienia i jej konsekwencje w postępowaniu o zakup muzealiów
 • Przetarg a wolna ręka
 • Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych po nabyciu obiektu zabytkowego - problem zasady jawności
Ewa Krokosińska-Surowiec
(Muzeum Zamkowe w Pszczynie)
15:15 Wykład: Aspekty podatkowe obrotu dziełami sztuki
 • Podmiotowe i przedmiotowe granice opodatkowania obrotu dziełami sztuki
 • Szczególna procedura VAT w zakresie zakupu (dostawy) dzieł sztuki
 • Obrót działami sztuki a podatki dochodowe ? kiedy obrót dziełami sztuki jest działalnością gospodarczą?
 • Wynajem dzieł sztuki, czyli jak korzystnie podatkowo zarabiać na dziełach sztuki
 • Podatkowe przeszkody w inwestowaniu w sztukę
 • Obowiązki rejestrowania i zgłaszania operacji finansowych, związanych z obrotem sztuką
Grzegorz Goleń
(doradca podatkowy Polish Tax Institute)
16:00 Zakończenie seminarium
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78