centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE WYBRANE PROBLEMY PRAWNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM MUZEÓW I GALERII
Warszawa, 21.05.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marian Filar

Marian Filar

Marian Filar

Marian Filar jest profesorem zwyczajnym prawa. Pracuje na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu. Pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej na wydziale Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. Był jego Dziekanem oraz Prorektorem UMK w Toruniu. Specjalizuje się w polityce kryminalnej, prawie karnym porównawczym, prawie karnym lekarskim, a w szczególności prawie karnym seksualnym.
Autor przeszło 200 prac w języku polskim oraz w językach obcych w tych dziedzinach.
W dziedzinie prawa karnego seksualnego opracował 4 monografie; są to:
- Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym W-wa 1974
- Pornografia, Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977
- Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985
- Transpozycja płci, W-wa 1997
Był w tym zakresie współautorem wielu opracowań zbiorowych i opracowań artykułowych. Wywarł wielki wpływ na kształtowanie się polskiego prawa karnego w zakresie prawa seksualnego. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Komitetu Bioetyki PAN oraz licznych towarzystw naukowych oraz Komitetów Redakcyjnych licznych czasopism naukowych.
Publicysta i polityk. By posłem na Sejm VI Kadencji, wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu i członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Obecnie stały doradca Sejmy RP w sprawach zmian w kodyfikacji prawa karnego w Polsce.

Prelegenci | Rafał Golat

Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Prelegenci | Grzegorz Goleń

Grzegorz Goleń

Grzegorz Goleń

Partner w spółce doradztwa podatkowego Polish Tax Institute, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, przygotowujący rozprawę doktorską z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zdobywał doświadczenie w czołowych polskich spółkach doradztwa podatkowego oraz kancelariach prawnych, a także w nowojorskiej spółce doradczej Alvarez&Marsal. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego oraz administracyjnego.

Prelegenci | Ewa Krokosińska-Surowiec

Ewa Krokosińska-Surowiec

Wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, autorka publikacji prasowych w tym zakresie, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji, pracownik Muzeum Zamkowego w Pszczynie

Prelegenci | Łukasz Niedziela

Łukasz Niedziela

Łukasz Niedziela

Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Studiów Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). Konsultant Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage, od 2007 roku prelegent Forum Prawnego "X Muza a Temida" Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Plus Camerimage. Od 2009 roku prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Reklamy i Marketingu Medialnego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założyciel Kancelarii Adwokackich United Professionals, doradca firm z branży medialnej, wydawniczej i filmowej, doradca indywidualnych twórców. Doświadczenie zawodowe zdobywał także na praktykach w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz w Prokuraturze Rejonowej w Sopocie. Autor publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu prawa autorskiego i wydawniczego.

Prelegenci | Piotr Stec

Piotr Stec

Piotr Stec

Prof. Uniwersytetu Opolskiego, radca prawny; Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Autor licznych prac z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej.
Strona domowa: http://www.piotr-stec.pl

Prelegenci | Katarzyna Zalasińska

Dr Katarzyna Zalasińska

Katarzyna Zalasińska

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Angielskiego (Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union) oraz Institute of Art and Law w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w problematyce prawa ochrony dziedzictwa kultury, w tym w zagadnieniach dotyczących zabytków oraz rynku dzieł sztuki. Autorka wielu publikacji w tej dziedzinie, w tym "Ochrona Zabytków. Orzecvznictwo z komentarzem" (2010) oraz "Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce" (2010). Członek wielu organizacji pozarządowych w tym m.in. PKN ICOM, PKN ICOMOS, Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78