centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
JAK ROZWIJAĆ BIBLIOTEKI CYFROWE
WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
Warszawa, 24.09.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Roman Bieda

Roman Bieda

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Prelegenci | Henryk Hollender

Henryk Hollender

Henryk Hollender

Dyrektor biblioteki Uczelni Łazarskiego, dr nauk humanistycznych, st. kustosz dyplomowany, absolwent bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Warszawski) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich (UW) i bibliotekoznawczych (Kent State University, Kent, Ohio). Pracował m. in. jako asystent i adiunkt na warszawskim bibliotekoznawstwie, był też w l. 1992-2003 dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zdołał przyłożyć się nieco do założenia katalogu NUKAT (a nawet wprowadzenia doń opisów starych druków) oraz wybudowania gmachu dla BUW jako książnicy z wolnym dostępem do półek. Autor artykułów, tekstów fachowych i publicystycznych. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Prelegenci | Bożena Jaskowska

Bożena Jaskowska

Bożena Jaskowska

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego; absolwentka studiów MBA IT w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim; pracę doktorską na temat kultury organizacyjnej w służbach informacyjnych obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 2008 r. Autorka licznych prac i artykułów publikowanych w branżowych czasopismach bibliotekarskich polskich i zagranicznych. Redaktor naukowy "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych". W obszarze zainteresowań naukowych B. Jaskowskiej znajdują się takie zagadnienia jak: marketing internetowy usług bibliotecznych, informacja naukowa w sieci, bibliotekarstwo cyfrowe i mobilne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kultura organizacyjna w bibliotekach. Prywatnie miłośniczka triathlonu i roweru, podróży, snowboardu i starych saabów.

Prelegenci | Henryk Lubawy

Henryk Lubawy

Henryk Lubawy

Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Studiował również fizykę na UAM, zajmując się zastosowaniem metod fizycznych i komputerów w archeologii. Uczestnik kilku ekspedycji archeologicznych na terenie kraju. Przez kilkanaście lat zatrudniony jako nauczyciel informatyki w szkołach różnego typu, od podstawowej do policealnej. Od grudnia 2005 roku jest zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako samodzielny specjalista do spraw sprzętu i oprogramowania wspomagającego niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku. Już jako pracownik UAM podniósł swoje kwalifikacje kończąc studia podyplomowe z tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Tematyką rehabilitacji i technicznego wsparcia niepełnosprawnych wzrokowo zajmuje się od lat. Stworzył i prowadził dział sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych w jednej z firm do dziś aktywnie działającej na tym rynku. Zainicjował i uczestniczył w wdrożeniu do produkcji syntetyzatora mowy "Kubuś", opracowanego w zakładzie Fonetyki Akustycznej IPPT PAN. Uczestniczył w pracach, w szczególności dotyczących ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych, w ramach projektu badawczo rozwojowego "OPRACOWANIE METODY NAUKI ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ W DUŻYM MIEŚCIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH Z WYKORZYSTANIEM DŹWIĘKÓW ŚRODOWISKA" pod kierownictwem Profesora Edwarda Hojana. Konsultant kilku prac dyplomowych z zakresu technologii asystujących powstałych na Politechnice Poznańskiej. Publikuje na łamach kwartalnika technologicznego Tyfloświat. oraz w miesięczniku tyflospołecznym "Wiedza i Myśl". Współautor poradnika "Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia". Pracował nad koncepcją oraz wdrożeniem Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie jest administratorem profilu UAM w tej internetowej platformie wymiany materiałów dydaktycznych dostępnych dla niewidomych. Interesuje go również problematyka zatrudnienia niewidomych. Był członkiem założycielem aktywnie działającej w latach 80 i 90-tych w strukturach Polskiego Związku Niewidomych Sekcji Zatrudnionych na Otwartym Rynku Pracy. Członek zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących prowadzącego najstarszą w Polsce poradnię rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych wzrokowo.
Chętnie wypoczywa na wyprawach pieszych po Wielkopolsce, kajakach, kiedyś nieco intensywniej przy radiostacji amatorskiej, a ostatnio na ekstremalnych wyprawach po fortyfikacjach XIX wiecznego Poznania. Inicjator i jeden z przewodników organizowanych przez Stowarzyszenie Pasjonatów Historii Militarnej Reduta "Spacerów po Parku Cytadela w poszukiwaniu śladów Fortu Winiary". Uczestnik rejsów morskich na pokładzie S/Y Zawisza Czarny w ramach projektu "Zobaczyć Morze". Entuzjasta i propagator wśród niewidomych "kijomarszu" działający w sekcji Nordic Walking Wielkopolskiego Klubu Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących "Razem na szlaku"

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Prelegenci | Jakub Szprot

Jakub Szprot

Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Pracuje w Centrum Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje działaniami dotyczącymi polskich zasobów naukowych oraz otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78