centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXI edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE
KONSEKWENCJE IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2011/24/UE DOTYCZĄCEJ TRANSGRASNICZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Warszawa, 07.11.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: Maciej Bogucki, ekspert branży ochrona zdrowia, Uczelnia Łazarskiego

PROGRAM

7 listopada 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Uwarunkowania legislacyjne i polityczne implementacji dyrektywy 2011/24/UE z dniem 25 października 2013 r.
Wanda Nowicka
(Wicemarszałkini Sejmu VII kadencji; Posłanka na Sejm RP)
10:30 Wykład i dyskusja: Dyrektywa "pacjenci bez granic"- praktyczny wpływ na rozwój sektora ochrony zdrowia w Polsce
 • Dyrektywa transgraniczna - nowa rzeczywistość po 25 października 2013?
 • Turystyka zdrowotna i rozwój rynku usług medycznych
 • Właściwe przygotowanie świadczeniodawców zainteresowanych świadczeniem usług transgranicznych
 • Korzyści i szanse polskich świadczeniodawców
 • Potencjalne bariery i ograniczenia sukcesu polskich świadczeniodawców
Maciej Bogucki
(ekspert ochrony zdrowia Uczelnia Łazarskiego)
11:00 Wykład: Stanowisko samorządu lekarskiego w zakresie wdrożenia dyrektywy nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej i jej konsekwencji.
 • Korzyści wynikające z dyrektywy i ograniczenia do niej wprowadzone.
  1. uprawnienia polskich ubezpieczonych do leczenia za granicą
  2. uprawnienia ubezpieczonych z innych państw UE do leczenia w Polsce
 • Ocena procesu legislacyjnego w zakresie transpozycji przepisów dyrektywy do polskiego prawa.
 • Wstępna ocena potencjalnych skutków transpozycji (przy założeniu, że zmiany legislacyjne wejdą w życie wraz z upływem terminu na transpozycję, tj. 25 października br.)
 • Oczekiwania samorządu lekarskiego w zakresie realizacji zasad wynikających z dyrektywy z punktu widzenia polskich lekarzy.
dr n. med. Maciej Hamankiewicz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
r.pr. Marek Szewczyński, Naczelna Izba Lekarska)
11:40 Odpowiedzi na pytania, dyskusja
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób i opieki długoterminowej w świetle dyrektywy transgranicznej
 • Węzłowe kwestie prawne związane z implementacją dyrektywy transgranicznej
 • Koszyk świadczeń gwarantowanych w kontekście uprawnień do opieki transgranicznej
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do opieki transgranicznej
 • Praktyczne problemy związane z finansowaniem opieki transgranicznej
 • Perspektywy na przyszłość
dr Andrzej Balicki
(DLA Piper)
13:00 Wykład: Uwagi do sposobu procedowania przyjęcia przez Polskę dyrektywy transgranicznej i uwzględniania w dyskusji stanowiska strony społecznej.
 • Konsultacje społeczne - wymóg proceduralny czy rzeczywista potrzeba społeczna.
 • Udział obywateli w konsultacjach społecznych dotyczących Dyrektywy Transgranicznej.
 • Stanowisko Regulatora - przyjęte i odrzucone wnioski strony społecznej na podstawie oficjalnych dokumentów legislacyjnych.
 • Działania obywatelskie jako uzupełnienie stanowiska strony społecznej.
Piotr Piotrowski
(przedstawiciel Inicjatywy Obywatelskiej "Porozumienie 1 Czerwca")
13:30 Wykład: Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa polskich pacjentów i zagranicznych.
 • Geneza Dyrektywy wynika bezpośrednio z potrzeb pacjentów
 • Potrzeby pacjentów zagranicznych
 • Możliwości ich zaspokojenia przez polski system ochrony zdrowia
 • Potrzeby pacjentów polskich
 • Możliwości ich zaspokojenia przez europejskie systemy ochrony zdrowia
 • Wnioski - czy Dyrektywa rzeczywiście zaspokoi potrzeby różnych grup pacjentów?
Ewa Borek
(Prezes Fundacji MY Pacjenci)
14:00 Odpowiedzi na pytania, dyskusja
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Dyrektywa transgraniczna a pomoc publiczna dla polskich jednostek ochrony zdrowia
 • Dozwolona i niedozwolona pomoc publiczna
 • Pomoc publiczna dla polskich szpitali w świetle prawa
 • Raportowanie pomocy publicznej przez UOKiK
 • Formy pomocy publicznej dla SPZOZ-ów
 • Pomoc publiczna dla szpitali w Polsce - dane liczbowe
 • Wnioski - czy Dyrektywa rzeczywiście zaspokoi potrzeby różnych grup pacjentów?
Adam Rozwadowski
(Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med; Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych)
15:00 Wykład: Warunki rozwoju turystyki medycznej (dla pacjentów zagranicznych) w Polsce - po implementacji dyrektywy transgranicznej
 • Turystyka medyczna sensu largo i sensu stricte
 • Turysta medyczny na polskim rynku usług
  1. profil zagranicznego turysty medycznego
  2. zakres i rodzaj świadczonych usług turystyczno-medycznych
  3. interesariusze eksportowego produktu turystyki medycznej
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki medycznej
  1. globalny rynek turystyki medycznej
  2. produkt turystyki medycznej w Polsce
  3. materialno-techniczne i organizacyjne warunki rozwoju turystyki medycznej
  4. promocja turystyki medycznej
 • Trendy i tendencje w światowej turystyce medycznej
  1. ekonomiczne
  2. demograficzno-społeczne
  3. pozostałe
 • Podsumowanie
dr Adrian Lubowiecki-Vikuk
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15:30 Dyskusja panelowa: Konsekwencje implementacji dyrektywy transgranicznej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce
Moderowanie dyskusji:
Maciej Bogucki, ekspert ochrony zdrowia, Uczelnia Łazarskiego
16:00 Zakończenie programu
Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78