centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXI edycja seminarium w cyklu PROBLEMY PRAWNE I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE
KONSEKWENCJE IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 2011/24/UE DOTYCZĄCEJ TRANSGRASNICZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
Warszawa, 07.11.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Balicki

Andrzej Balicki

Andrzej Balicki

Dr Andrzej Balicki kieruje zespołem ds. regulacyjnych w warszawskim biurze kancelarii DLA Piper. W swojej praktyce skupia się na doradztwie na rzecz firm z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia we wszystkich aspektach prawnych związanych z ich działalnością.
Andrzej Balicki posiada doświadczenie w doradzaniu spółkom farmaceutycznym, producentom wyrobów medycznych oraz podmiotom świadczącym usługi z zakresu ochrony zdrowia w odniesieniu do szeregu aspektów sektora farmaceutycznego, w szczególności marketingu, wprowadzania produktów na rynek i dystrybucji, badań klinicznych, promocji i reklamy produktów leczniczych, a także ustalania ich cen i refundacji. Andrzej Balicki doradzał w zakresie umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia a NFZ oraz w postępowaniach w przedmiocie refundacji z NFZ, jak również w zakresie innych umów dotyczących sektora ochrony zdrowia, w tym umów pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia, pracownikami ochrony zdrowia a aptekami. Posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa żywnościowego, w tym regulacji dotyczących suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. Andrzej Balicki jest współautorem pierwszego na rynku komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Andrzej Balicki brał udział jako prelegent w licznych konferencjach o tematyce prawa ochrony zdrowia oraz jest autorem szeregu publikacji na ten temat. Obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie regulacji rynku leków.

Prelegenci | Maciej Bogucki

Maciej Bogucki

Maciej Bogucki

Partner w firmie konsultingowej Cogno medical, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia na Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz ekspert i wykładowca Uczelni Łazarski.
Wieloletni menedżer pracujący w Polsce, Norwegii, Szwecji, Danii i Belgii. Zdobywał doświadczenie jako Wiceprezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, Prezes Belgijskiej Izby Handlowej, Prezes Instytutu Ochrony Zdrowia.
Ekspert branży Ochrony Zdrowia z ponad 20 letnim doświadczeniem. Zwiększenie efektywności i jakości w polskim systemie Ochrony Zdrowia to jego pasja.

Prelegenci | Ewa Borek

Ewa Borek

Ewa Borek

MD, MBA, ekspert z 18-letnim doświadczeniem pracy w dużych międzynarodowych koncernach tj. Pfizer, Glaxo, Novartis, w latach 2004-2010 pracowała w AstraZeneca Pharma Poland, gdzie była członkiem zarządu i odpowiadała za refundację jako Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych. Obecnie ekspert w zakresie systemu ochrony zdrowia, ekonomiki zdrowia, autor licznych publikacji branżowych oraz prezes Fundacji My Pacjenci.
Fundacja My Pacjenci została ustanowiona w 2012 roku w celu prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości, standardów i dostępności usług zdrowotnych w Polsce oraz edukacji i promocji zdrowia. Fundacja zapewnia eksperckie wsparcie organizacjom pacjenckim, zmierzające do zwiększenia ich partycypacji w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Więcej na stronie www.mypacjenci.org

Prelegenci | Maciej Hamankiewicz

Maciej Hamankiewicz

Dr n. med., lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych.Od 2010 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wcześniej - przez osiem lat - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej; z samorządem lekarskim aktywnie związany od 1993 r., członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Towarzystwa Internistów Polskich.

Prelegenci | Adrian Lubowiecki-Vikuk

Adrian Lubowiecki-Vikuk

Adrian Lubowiecki-Vikuk

Dr n. o kul.fiz., adiunkt Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Absolwent AWF w Poznaniu, Wydziałów: Wychowania Fizycznego (2010) oraz Turystyki i Rekreacji (2006). Specjalista z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, ekonomiki sportu i turystyki; menedżer innowacji. Szkoleniowiec i wykładowca akademicki, laureat licznych nagród (m.in. medal im. Jędrzeja Śniadeckiego) i wyróżnień, stypendysta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Ekspert ds. turystyki medycznej w Polish Association of Medical Tourism.
Turystykę medyczną uznał jako swoisty fenomen konsumpcyjnego społeczeństwa, definiując ją jako "świadomą działalność człowieka, w której podróżny (turysta medyczny) ma na celu uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdrowotnej - zarówno we własnym kraju jak i zagranicą - polegającej przede wszystkim na zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdrowia, lub/i estetycznego wyglądu własnego ciała, połączonego z wypoczynkiem, regeneracją sił fizycznych i psychicznych, zwiedzaniem atrakcji i walorów turystycznych oraz rozrywką".

Prelegenci | Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Inicjator Porozumienia 1 Czerwca. Porozumienie 1 Czerwca powstało w 2012 r. - jest niezależną inicjatywą obywatelską, będącą odpowiedzią na systematyczne ograniczanie dostępu do leczenia finansowanego ze składek płaconych, przez nas podatników, na zdrowie. Porozumienie tworzą obywatele, pacjenci, opiekunowie chorych, lekarze, osoby niepełnosprawne. Porozumienie popierają i wspierają organizacje pacjenckie, lekarskie, towarzystwa naukowe, portale internetowe i media.
Piotr Piotrowski (ur. 1976) jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Politechniki Łódzkiej, zawodowo zajmujący się pracą artystyczną oraz działaniami administracyjnymi.

Prelegenci | Adam Rozwadowski

Adam Rozwadowski

Adam Rozwadowski

Założyciel, właściciel i Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED. Pełni funkcję Wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz członka Zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. W 2013 r. znalazł się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej ochronie zdrowia (XI edycja rankingu Pulsu Medycyny).
Odpowiada za realizację misji i wizji Centrum Medycznego ENEL-MED. Angażuje się w tworzenie oraz wdrażanie systemu zarządzania firmą. Jest orędownikiem i animatorem nowej filozofii dbania o zdrowie, opartej na regularnej i kompleksowej profilaktyce (Program 24h dla zdrowia).
W ciągu ostatnich 20 lat zbudował trzecie pod względem przychodów prywatne centrum medyczne, tworząc dzięki środkom i staraniom własnym ponad 2000 miejsc pracy, ogólnopolską sieć, na którą składają się wieloprofilowe przychodnie i nowoczesne oddziały diagnostyczne (rezonans magnetyczny i/lub tomograf komputerowy) oraz dwa szpitale w Warszawie. W 2003 r. uruchomił pierwszy w Polsce system transmisji obrazu medycznego, który pozwala na jednoczesną współpracę lekarzy specjalistów z wielu oddalonych od siebie ośrodków medycznych.
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W latach 1972-1985 pracował w STOEN. Od 1993 roku, początkowo jako Dyrektor Generalny, następnie jako Prezes, zarządza Centrum Medycznym ENEL-MED.
Jego pasją są podróże, wiejska posiadłość i kulinaria.

Prelegenci | Marek Szewczyński

Marek Szewczyński

Radca prawny, od 2003 roku zatrudniony w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, współpracy międzynarodowej i uznawania kwalifikacji zawodowych.

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78