centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVI edycja seminarium z cyklu Nowoczesne Muzea i Galerie
MULTIMEDIA W MUZEACH I GALERIACH
Warszawa, 28.08.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Tomasz Gawroński

Tomasz Gawroński

Tving tworzy animacje sceniczne oraz nową wizję kultury audio-wizualnej w oparciu o mapping przestrzenny na budynkach/obiektach oraz Vj'ing. Transformuje każdą formę myśli/dźwięku na kształt widzialnej formy graficzno/animacyjnej.
Performance, które tworzy mają być doświadczane całym ciałem będąc wręcz niefizycznym przeżyciem.... obraz + dźwięk ludzie + czas Visual Experience Projekty, w których udział brał TVING STAGE DESIGN Tomasz Gawroński : Sacrum Profanum - Aphex Twin live laser show, Europejska stolica kultury Katowice - video mapping, Mayday 2011 - live video mapping, Stała instalacja video mappingowa Obsydian - Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno, Opera w nowej przestrzeni - kooperacja z grupa Elektromoon przy produkcji efektów video mappingowych, The Poise Rite - live stage video mapping HMV Forum UK, Europejski Kongres Kultury 2011- Wrocław Aphex Twin Penderecki laser fx, The City of Glass - live video mapping instalation with Pleq, Off Festiwal 2012- Black Tent.

Prelegenci | Piotr Górajec

Piotr Górajec

Piotr Górajec

Wykształcenie wyższe - mgr Archeologii (Uniwersytet Warszawski 2000). Ukończył również studia podyplomowe - historia (Uniwersytet Warszawski 2002) oraz muzealnictwo (Uniwerytet Warszawski 2008). Obecnie pracuje w Muzeum Pałac w Wilanowie na stanowisku kierownika Działu Edukacji Muzealnej. Autor wielu publikacji popularnonaukowych z dziedziny historii, sztuki, kultury, turystyki (wydawnictwo DeAgostini, Hachette, Wydawnictwo Rzeczypospolite, Mówią Wieki). Współtwórca i uczestnik projektu badawczego - Raport o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce - raport przygotowywany jest pod patronatem Ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji Narodowej). Współzałożyciel i jeden z liderów nieformalnej organizacji zrzeszającej i pomagającej polskim edukatorom muzealnym - Forum Edukatorów Muzealnych - www.edukacjamuzealna.pl.
Kolarz amator.

Prelegenci | Marcin Klag

Marcin Klag

Projektant, absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Specjalizuje się w projektowaniu grafiki, identyfikacji wizualnej i książek. Pracuje w Małopolskim Instytucie kultury zajmując się problematyką dziedzictwa kulturowego w edukacji. Sprawuje opiekę merytoryczną nad konkursem plastyczno-edukacyjnym "Skarby Małopolski". Pisze pracę doktorską na macierzystym wydziale pod kierunkiem prof. Władysława Pluty. Prowadził dział testów w czasopiśmie "bikeBoard - magazyn rowerowy" - bo lubi rowery.

Prelegenci | Alicja Knast

Alicja Knast

Ukończyła muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1995-2003 pracowała jako adiunkt w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W latach 2005-2006 była wykładowcą London Metropolitan University oraz pracownikiem naukowym na University of Plymouth (2005-2008). Od stycznia 2009 roku do końca stycznia 2012 roku była Kuratorem Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie. W lutym 2012 roku objęła stanowisko Dyrektora Generalnego Wystawy Głównej Muzeum Historii Żydów Polskich (WG MHŻP) w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH).
Jest stypendystką Museumvereniging The Netherlads (2000), London Metropolitan University (2003) oraz The Metropolitan Museum w Nowym Jorku (2004-2005). Od 1998 roku jest członkiem International Council of Museums (ICOM), Polskiego Komitetu Narodowego ICOM i International Committee of Museums and Collections of Musical Instruments (ICOM-CIMCIM), gdzie w latach 2000-2003 pełniła rolę Członka Zarządu, a także Museums Association UK i Society for Education, Music and Psychology Research UK (SEMPRE) oraz American Musical Instruments Society i Academy of Higher Education UK.
Działalność naukowa skupia się wokół instrumentologii, percepcji muzyki oraz strategii uczenia implicite. Brała udział w projektach badawczych "Polska Szkoła Lutnicza. Miejsce w kulturze polskiej i europejskiej" finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (Muzeum Narodowe w Poznaniu: koordynator i główny wykonawca) oraz "Emergent Cognition Through Active Perception" (University of Plymouth: asystent naukowy).
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny muzykologii, psychologii muzyki i muzeologii.
W 2011 roku odznaczona przez Króla Szwecji Gustava Orderem Pierwszej Klasy "Royal Order of the Polar Star".

Prelegenci | Agnieszka Masny

Agnieszka Masny

Agnieszka Masny

Magister filologii polskiej, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu samorządu i administracji oraz zarządzania zasobami ludzkimi, a także certyfikowany pełnomocnik i audytor systemów jakości. Certyfikowany specjalista zarządzania projektami (PRINCE2).
W latach 2006-2009 zarządzała projektem Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury. Jego elementem oprócz prac remontowo-budowlanych było stworzenie regionalnego portalu informacyjnego o tematyce kulturalnej, którego była współtwórcą i pierwszym kierownikiem.
Od 2009 roku zatrudniona w Muzeum Narodowym w Kielcach w charakterze specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, pełnomocnika ds. jakości, pełnomocnika ds. komunikacji marketingowej i rozwoju.
W tym czasie m.in. współtworzyła i zarządzała projektami Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania, Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej, Modernizacja oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur, których zasadniczym elementem było wyposażenie instytucji w nowoczesne urządzenia i technologie multimedialne. System zarządzania jakością, którego jest pełnomocnikiem został wyróżniony w konkursie Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz uhonorowany Polską Nagrodą Jakości, a także złotym godłem Najwyższa Jakość Quality International 2010.

Prelegenci | Sławomir Mazan

Sławomir Mazan

Sławomir Mazan

Współwłaściciel i dyrektor zarządzający firmy AdVenture Multimedialne Muzea. Autor scenariuszy ekspozycji muzealnych: "Muzeum Powstań Śląskich", "Główna Sztolnia Dziedziczna", "Pałac Goetzów-Okocimskich", "Kopalnia Soli w Bochni - ukryty wymiar", "Muzeum - Izba Pamięci Kopalni Wujek", "Tajemnice Lasu Karbońskiego".
Współscenarzysta i producent filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Swoją pracę, a zarazem pasję, traktuje jako przejaw nowoczesnego patriotyzmu. Daje mu ona możliwość upowszechniania prawdy i szacunku dla polskiej historii oraz - promowania dobrych wzorów.

Prelegenci | Konrad Pyzel

Konrad Pyzel

Konrad Pyzel

Historyk sztuki, socjolog.
Od 2008 roku pracuje w Muzeum Pałacu w Wilanowie, od 2009 roku kurator organizacyjny wystaw czasowych (m.in. 2009 - "Święto baroku", 2010 - "Amor Polonus", 2011 - "Witkacy i inni"), w r. 2013 współkurator wystawy "Primus inter pares", poświęconej postaci Jana Sobieskiego. Od r. 2012 główny redaktor wortalu muzeum. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, scenariuszy filmów, multimediów i modułów e-learningu dotyczących szeroko pojętej sztuki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie pisze pracę doktorską podejmującą zagadnienie postaci Jana III w epoce Stanisława Augusta.

Prelegenci | Maria Śliwińska

Maria Śliwińska

Jest dyrektorem Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) z siedzibą w Toruniu. Wcześniej pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, w latach 1993-1999 na stanowisku Zastępcy Dyrektor ds. komputeryzacji i modernizacji Biblioteki. Na UMK była też zatrudniona na stanowisku wykładowcy w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, a później na stanowisku adiunkta, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami z kierunków: dziennikarstwo, kulturoznawstwo i studia międzynarodowe, dla studentów Erasmusa oraz na podyplomowych studiach międzynarodowych prowadzonych przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją w latach 1997-2001.
W latach 2004-2005 pełniła funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury ds. europejskiego projektu MINERVA (koordynacja dygitalizacji w Europie) a wcześniej (1998-2003) była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej, powołanej przez Ministra Kultury.
Maria Śliwińska jest autorką ponad 100 publikacji, redaktorem międzynarodowego czasopisma Uncommon Culture. Występowała na ponad 100 konferencjach, w tym m.in. w Amsterdamie, Berkeley, Bielefeld, Bratysławie, Budapeszcie, Chicago, Dublinie, Filadelfii, Göteborgu, Londynie, Los Angelos, Pradze, Rzymie, Sofii, Wiedniu, Wilnie, Zagrzebiu. Jest członkiem komitetu programowego konferencji Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL), koordynatorem 18 projektów europejskich i kilkudziesięciu krajowych.
Wśród projektów europejskich m.in. wyróżnić można DELOS - poświęcony tworzeniu bibliotek cyfrowych, MINERVA - poświęcony koordynacji digitalizacji na szczeblu ministerstw w Europie, Athena i Athena + - poświęcony przygotowaniu narzędzi i promocji digitalizacji wśród muzeów.

Prelegenci | Hanna Wajda-Lawera

Hanna Wajda-Lawera

Historyk sztuki, starszy kustosz, obecnie otwarty przewód doktorski na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 1989-2000 pracownik Muzeum Okręgowego (obecnie Muzeum Podkarpackie) w Krośnie, kierownik działu artystyczno-historycznego oraz wykładowca Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. W latach 2000-2011 redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej Apla, specjalizującej się w publikacjach regionalnych, przewodnikach, monografiach regionu i poszczególnych miejscowości. Równocześnie wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle. Od 2012 roku starszy kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, kierownik działu wystawienniczego.
Kurator ponad 100 wystaw o różnorodnym charakterze (Muzeum Okręgowe, BWA, galerie sztuki, CDS) , ponad 150 publikacji regionalnych (autor i współautor), licznych katalogów wystaw stałych i czasowych.

Program
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78