centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII edycja seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
MOBILNE MUZEUM - TECHNOLOGIE WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA
Warszawa, 19.12.2013 Koordynator:

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska

PROGRAM

19 grudnia 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Od mobilnej informacji do nowego modelu edukacji w muzeach
Nowe technologie komunikacyjne i idące za nimi zmiany formy przekazu informacji ujawniają coraz częściej konieczność wprowadzenia w muzeach innej redakcji przekazywanych treści i stosowania inaczej opracowanych metod wizualno-sensorycznych. Zmienione metody działania modyfikują z kolei konstrukcję przekazu. Z czasem konieczna jest także zmiana samego przekazu. Obserwujemy zjawisko powolnego przekształcania znaczeń i sensu opowiadania o zbiorach muzealnych. Pojawiający się coraz liczniej odbiorcy o różnych wymaganiach (osoby niesłyszące, niedowidzące, problemami ruchu, dysfunkcjami intelektualnymi) mogą dzięki mobilnym technologiom korzystać ze zbiorów muzealnych w takim zakresie, w jakim nie było to możliwe jeszcze 5-10 lat temu. Możliwości te stawiają jednak przed muzeami nowe pytania: Jak odpowiedzieć na zapotrzebowanie nowych użytkowników muzeów? Jak dostosować możliwości technologiczne do potrzeb percepcyjnych? Jak konstruować przekaz, aby po zmianie formatu prezentowane komunikaty nie traciły walorów poznawczych i informacyjnych?
prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska
10:45 Wykład: Mobilne technologie - potrzeby a realizacja
Aplikacje mobilne funkcjonują w muzeach od 2007 roku. Przez ostatnie 6 lat wiele muzeów na całym świecie zachłysnęło się możliwościami, jakie dają technologie mobilne, często z nieciekawym skutkiem. Obserwujemy zjawisko powstawania aplikacji, tworzonych tylko po to, by były, które szybko stają się martwe. Mało jest realizacji, które naprawdę odpowiadają problemom instytucji i oczekiwaniom ich zwiedzających. W swojej prezentacji opowiem o:
 • kategoriach aplikacji (przewodniki, aplikacje dla dzieci, aplikacje "uliczne", itd.),
 • najlepszych i najbardziej przemyślanych realizacjach,
 • jak i o czym muzea powinny myśleć tworząc aplikacje.
Zuzanna Stańska
11:30 Wykład: Międzynarodowe trendy w projektach mobilnych
Świat technologii mobilnych zmienia się w zawrotnym tempie. Muzea, które przeszły chrzest bojowy tworząc swoje pierwsze aplikacje podejmują często dalsze działania, próbując wykorzystywać nowe możliwości, jakie dają im technologie (Augmented Reality, lokalizacja w budynkach, bluetooth itd.). Dzięki temu, instytucjom udaje im się docierać do nowych, specyficznych grup odbiorców i prezentować nowe treści czy zasoby. Zmienia się także sposób myślenia o aplikacjach, na rzecz długoterminowych strategii mobilnych, które stają się częścią szerszych strategii edukacyjnych i promocyjnych.
Zuzanna Stańska
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Case study: Mobilny Pałac - mobilne rozwiązania wspomagające zwiedzanie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Audioprzewodnik wczoraj i dziś - w jaki sposób rozwiązania mobilne wpłynęły na sposób zwiedzania muzeum
 • Aplikacja na każdą okazję - jak i do czego muzeum może wykorzystywać aplikacje mobilne
 • WWW w komórce - strona mobilna - zalety i problemy
 • Co przyniesie przyszłość - bliższe i dalsze plany muzeum w zakresie rozwiązań mobilnych
Piotr Górajec
(Muzeum Pałac w Wilanowie)
13:20 Case Study: "Dźwiękowy mikroskop" - jak powstaje aplikacja w Muzeum
Aplikacja powstała na platformie Android, stwarza swoisty soundscape, dźwiękowy pejzaż, który wypełnia audio sferę pomiędzy przedmiotami w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie.
 • Gdzie zrodził się pomysł?
 • Warsztaty z młodzieżą i współpraca z artystami
 • Tworzenie aplikacji
 • Współpraca z partnerem technologicznym
 • Działania kreatywne i promocja aplikacji
 • Co dalej?
 • Prezentacja działania urządzenia w przestrzeni - film
Monika Dylewska
(Muzeum Narodowe w Krakowie)
13:50 Wykład: Wirtualne muzea i digitalizacja - wyzwania i korzyści
 • Przygotowanie procesu digitalizacji fundamentem sukcesu
 • Dobry system archiwizacji danych procesu digitalizacji
 • Ochrona i popularyzacja dziedzictwa w wirtualnym muzeum
 • Wirtualne Muzeum - od pomysłu do realizacji
Piotr Palma
(MobileMS)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Case study: Wirtualne Muzeum - zagrożenie czy szansa?
W czasie wykładu zaprezentowana zostanie funkcjonalność portalu "Wirtualne Muzea Małopolski". Prelegentka wskaże w jaki sposób zwiedzanie wirtualnego muzeum może zachęcić do wizyty w muzeum realnym.
Alicja Sułkowska-Kądziołka
(Małopolski Instytut Kultury)
15:30 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78