centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PRZESŁANKI I UWARUNKOWANIA LEGALNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO
Warszawa, 31.07.2013 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Dorota Głowacka

Dorota Głowacka

Dorota Głowacka

Prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, koordynatorka programu "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce" HFPC działającego na rzecz podnoszenia standardów swobody wypowiedzi w mediach tradycyjnych oraz w internecie, m. in. poprzez prowadzenie litygacji strategicznej i udzielanie pomocy prawnej dziennikarzom. W HFPC zajmuje się także problematyką związaną z naruszeniami prawa do prywatności. W latach 2010 ? 2011 współpracowała jednocześnie z Fundacją Panoptykon działającą na rzecz ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego Uniwersytetu Francois Rebelais w Tours. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ.

Prelegenci | Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Dr nauk o zdrowiu. Dziennikarz, publicysta Służby Zdrowia. Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Ekspert Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawuje również funkcję eksperta w ramach projektu "Portrety Szpitali - Mapy Możliwości" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Autor książki "Elektroniczna dokumentacja medyczna" która ukazała się nakładem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Prelegenci | Michał Szczepanek

Michał Szczepanek

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, w 2006 roku ukończył aplikację sądową, Od 2007 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w sądzie i kancelarii radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie gospodarczym. Prowadził szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i prawa administracyjnego.

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Prelegenci | Paweł Waszkiewicz

Paweł Waszkiewicz

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW; visiting professor na Univeristy of Ottawa, reprezentant Polski w Komitecie Sterującym europejskiego programu badawczego The Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action; w ramach grantu MNiSW zrealizował badania skuteczności prewencyjnej monitoringu wizyjnego i wykorzystania nagrań w toku postępowań przygotowawczych i sądowych; obecnie kieruje grantem MNiSW "Bezpieczna przestrzeń - wykorzystanie metod kryminalistycznych, kryminologicznych i psychologicznych w opracowaniu interdyscyplinarnego modelu prewencji kryminalnej dla polskich miast ", laureat m.in. nagrody im. prof. T. Hanauska Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za pracę roku z zakresu kryminalistyki, stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w I Edycji Konkursu "Nowoczesny Uniwersytet - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego"; autor licznych publikacji z zakresu prewencji kryminalnej i monografii "Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne".

Prelegenci | Paweł Wittich

Paweł Wittich

Paweł Wittich

Specjalista ds. personelu systemów CCTV w Akademii Monitoringu Wizyjnego, psycholog; absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.
Licencjonowany trener w zakresie wykrywania zdarzeń w oparciu o analizę mowy ciała sprawców - w ramach wykorzystywanego na całym świecie programu szkoleniowego "CCTV Surveillance and Body Language".
Zajmuje się selekcją, szkoleniami, motywacją, zarządzaniem i oceną pracy personelu Centrów Nadzoru. Interesują go również współpraca operatorów monitoringu wizyjnego z policją, strażą miejską, budowanie stref bezpieczeństwa w oparciu o systemy CCTV. Selekcjonował operatorów dla systemów CCTV w Krakowie i w Zabrzu; prowadził szkolenia dla operatorów straży miejskich, m.in. w Krakowie, Gdyni, Jeleniej Górze, Zabrzu, na lotniskach Warszawa Okęcie i Kraków - Balice praz dla agencji ochrony - Konsalnet i Security Plus. Opracował i przeprowadził audyty miejskich systemów CCTV w Katowicach i w Bytomiu. Regularnie publikuje w dwumiesięczniku branży security "Systemy Alarmowe".

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78