centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LIX edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
PROFILOWANIE W INTERNECIE. NADUŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Warszawa, 18.06.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Bryś

Michał Bryś

Analityk danych, specjalista marketingu w wyszukiwarkach internetowych. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Informatyka w zarządzaniu. Od 4 lat zajmuje się analizą zachowań użytkowników sieci oraz marketingiem internetowym. Posiada certyfikaty Google Analytics Individual Qualified oraz certyfikat z raportowania i analizy systemu Google AdWords.

Prelegenci | Mariusz Grzesiuk

Mariusz Grzesiuk

Mariusz Grzesiuk

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył aplikację sądową, od 1997 roku radca prawny. Był wspólnikiem w kancelarii M. Furtek i Wspólnicy w Warszawie oraz kancelarii D. Dobkowski, związanej z KPMG Polska. Specjalizuje się w prawie spółek i transakcji handlowych, prawie własności intelektualnej, mediów i ochrony danych osobowych oraz obsłudze przedsięwzięć z zakresu zaawansowanych technologii. Brał udział w tworzeniu umów o wdrożenie głównych systemów informatycznych w PKO BP, PZU i PZU Życie oraz Poczcie Polskiej.
Od 2011 roku Dyrektor Działu Prawnego spółki Grupa Onet.pl S.A.

Prelegenci | Arwid Mednis

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, prowadzi praktykę TMT/IP & Data Protection w PwC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Prelegenci | Jędrzej Niklas

Jędrzej Niklas

Prawnik, aktywista, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Członek zespołu Fundacji Panoptykon, odpowiedzialny za monitorowanie działalność instytucji Unii Europejskiej. Zajmuje się prawami człowieka i nowymi technologiami, w tym szczególnie ochroną danych osobowych.

Prelegenci | Igor Ostrowski

Igor Ostrowski

Igor Ostrowski

Partner, kieruje Zespołem Prawa Własności Intelektualnej, Mediów, Nowych Technologii i Telekomunikacji
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, mediów i nowoczesnych technologii. Doradzał wiodącym nadawcom telewizyjnym i radiowym, a także firmom telekomunikacyjnym oraz IT w rozpoczęciu oraz prowadzeniu ich działalności w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w kwestiach regulacyjnych oraz z zakresu prawa własności intelektualnej. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach infrastrukturalnych i prywatyzacyjnych.
Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera. Jest jedynym polskim członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum - agendzie ONZ zajmującej się kwestiami funkcjonowania, ładu i rozwoju Internetu na świecie.
W latach 2006-2009 był rekomendowany przez Chambers Europe jako lider (Tier 1) wśród prawników zajmujących się sektorem TMT. Wydawnictwa Legal EMEA 500 oraz PLC Which Lawyer? rekomendowały go w kategorii "własność intelektualna".
Igor Ostrowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1994), posiada tytuł radcy prawnego (1997).

Prelegenci | Artur Piechocki

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca prawny, specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, prywatności, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych. Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA). Współpracował między innymi z Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ICANN, WIPO, ITU, NASK. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Na co dzień współpracuje także z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz Instytutem Kościuszki w Krakowie.
Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Prelegenci | Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem . Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk.
Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prelegenci | Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet. Członek Rady Informatyzacji działającej przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, rekomendowany do Rady przez Internet Society Poland, członek Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - tu z ramienia Rady Informatyzacji. Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Uczestniczy w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Odpowiedzialne Państwo (dawniej Przeciw Korupcji). W 1995 założył pierwszą w internecie listę dyskusyjną na temat prawa w języku polskim, Członek Założyciel Internet Society Poland, pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, był również Członkiem Rady Informatyzacji przy MSWiA oraz Doradcą społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie neutralności sieci. Konsultant, trener, wykładowca, autor publikacji dotyczących prawnych aspektów społeczeństwa informacyjnego. Autor książki "Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu".

Prelegenci | Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78