centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXIII Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH - CZĘŚĆ I
Warszawa, 24.10.2013 Koordynator: Magdalena Kowalska

Prowadzenie obrad: dr Wojciech Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PROGRAM

24 października 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Kształtowanie praktyki stosowania prawa nowych technologii poprzez orzecznictwo sądów w tym zakresie.
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
10:40 Wykład: Konsument w sieci w świetle orzecznictwa polskiego i europejskiego.
 • Kluczowe zmiany w prawie unijnym w zakresie ochrony konsumenta.
 • Ochrona konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.
dr Przemysław Polański
(Akademia im. Leona Koźmińskiego)
11:20 Wykład: Handel elektroniczny i transakcje elektroniczne w oczach temidy.
Regulacje prawne elektronicznego handlu i transakcji elektronicznych znaleźć można coraz częściej w przepisach dedykowanych dla tego obszaru. Istotną, jeżeli nie najistotniejszą rolę odgrywa także orzecznictwo, które wielokrotnie ma charakter precedensowy i dotyka szerokiego kręgu interesariuszy, m.in.:
 • odbiorców oraz dostawców towarów i usług,
 • platform transakcyjnych / sprzedażowych, różnego rodzaju pośredników, dostawców usług "chmurowych",
 • podmioty obsługujące płatności.
Problematyka jest wielowątkowa i dotyka m.in. kwestii zawierania umów, wzorców umownych, rozliczania transakcji, prawa właściwego i jurysdykcji, odpowiedzialności za podmioty trzecie. Nakłada się na to także dychotomia regulacji dotyczącej transakcji z udziałem przedsiębiorców i konsumentów, niedozwolonych klauzul oraz nieuczciwych praktyk. Najistotniejsze z powyższych wątków zostaną przedstawione od strony praktycznej, tj. przez pryzmat polskiego i zagranicznego orzecznictwa sądowego.
r.pr. Rafał Malujda
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Najnowsze orzecznictwo z zakresu wykorzystania znaków towarowych w sieci.
 • Orzecznictwo krajowe:
  1. CTM MARIN'S i LAMA
  2. CTM BISAZZA1087/10.
  3. DOPALACZE.com
  4. MEDIANUS
  5. a.pl
 • Orzecznictwo UE:
  1. reklama porównawcza: C-657/11
  2. AdWords: C-323/09
  3. AdWords: Joined cases C-236/08 to C-238/08
  4. serwis aukcyjny i znaki towarowe/stosowanie "europejskiego prawa znaków towarowych" w internecie: C-324/09
Tomasz Rychlicki
(rzecznik patentowy, pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante)
13:10 Wykład: Ochrona danych osobowych w Sieci w świetle orzecznictwa sądowego.
 • Udostępnianie danych osobowych sprawców domniemanych naruszeń praw wyłącznych i dóbr osobistych, czyli uwagi na tle najnowszego orzecznictwa NSA.
 • Gromadzenie danych osobowych z powszechnie dostępnych źródeł - rejestry publiczne, portale społecznościowe, czyli próba odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki należy spełnić przetwarzając takie dane.
dr Paweł Litwiński
13:50 Wykład: Wyłączenie odpowiedzialności właściciela serwisów internetowych za treści umieszczane przez użytkowników w świetle najnowszego polskiego orzecznictwa sądowego.
 • Dostawca treści i pośredni internetowy - elementy przesądzające o rozróżnieniu.
 • Obowiązki ISP w orzecznictwie sądowym (blokowanie, filtrowanie, odłączanie od sieci, obowiązek współdziałania).
 • Odpowiedzialność ISP jako pomocników w orzecznictwie sądowym.
adw. Xawery Konarski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład: Sprawa Digital Rights Ireland. Przyszłość retencji danych telekomunikacyjnych przed sądami europejskimi w oczekiwaniu na rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.
 • Wprowadzenie: kontrowersje wokół wprowadzenia obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych w dyrektywie z 1996 r.
 • Obowiązkowa retencja danych telekomunikacyjnych przed sądami konstytucyjnymi: przegląd spraw i orzeczeń.
 • Sprawa Digital Rights Ireland: źródło, argumenty stron, przebieg.
 • Ewaluacja dyrektywy retencyjnej i co dalej? Raport Komisji Europejskiej; wnioski z ewaluacji; analiza klimatu politycznego w UE.
 • Możliwe konsekwencje orzeczenia w sprawie Digital Rights Ireland w kontekście oczekiwanej rewizji dyrektywy retencyjnej.
Katarzyna Szymielewicz
(współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon)
15:30 Wykład: Co po sprawie Google Spain? Rola wyszukiwarek i odpowiedzialność za wyniki wyszukiwania.
 • Prasowa działalność dziennikarska - ograniczenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Problem z odróżnieniem działalności prasowej i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Zasady odpowiedzialności za materiał prasowy są inne niż zasady odpowiedzialności świadczącego usługi drogą elektroniczną.
 • Wyszukiwarka to taki sam serwis internetowy, jak inne - z takim zdaniem nie każdy się zgadza
 • Prawo do bycia zapomnianym - zwycięzcy piszą historię.
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
16:10 Podsumowanie
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
16:15 Zakończenie programu.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78