centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXV seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH - CZĘŚĆ II
Warszawa, 17.12.2013 Koordynator:

Prowadzenie obrad: dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

PROGRAM

17 grudnia 2013 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Znaczenie orzecznictwa sądowego dla praktyki prawnej.
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
10:40 Wykład: Dostęp do informacji publicznej przetwarzanej elektronicznie a ochrona danych osobowych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.
 • Rozumienie pojęcie "danych osobowych" przy uwzględnieniu ustawowej definicji zawartej w art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do sposobu komunikowania się za pomocą Internetu. Czy numer IP dotyczy urządzenia, czy też osoby fizycznej?
 • Informacja publiczna, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • Podstawowe prawa i wolności obywatelskie, chronione normami konstytucyjnymi i sposoby rozwiązywania konfliktu co do tego które z tych praw wymaga w danym wypadku większej ochrony
 • Ograniczenie prawa do prywatności w przypadku dostępu do informacji publicznej dotyczącej osób pełniących funkcje publiczne
 • Rola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w realizowaniu prawa dostępu do informacji publicznej - jako organu sprawującego kontrolę nad zgodnością przetwarzania danych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
Wszystkie proponowane zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych, a zwłaszcza orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego.
Irena Kamińska
(sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
11:20 Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądów polskich i europejskich z zakresu prawa autorskiego.
 • Pojęcie utworu na gruncie prawa autorskiego (działalność twórcza, pomysł a utwór, kompilacja, utwór wspólny a zbiorowy (w tym: Wyrok SN z dnia 15 listopada 2012 V CSK 545/11, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku V ACa 175/12)
 • Treść prawa autorskiego i nowe pola eksploatacji (sprawa ITV Broadcasting Ltd vs TVCatchup LtdC-607/11 oraz Football Association Premier League Ltd C-403/08 I C-429/08)
 • Dozwolony użytek i jego ograniczenia (sprawa Promusicae C-275/06; sprawy Football Association Premier League Ltd C-403/08 I C-429/08)
 • Naruszenia praw autorskich w Internecie (w tym sprawa Amazon.com International Sales Inc vs Austro-Mechana Gesellschaft C0521/11)
 • Dochodzenie roszczeń prawno-autorskich - rodzaje roszczeń, wysokość odszkodowania z tytułu naruszenia prawa autorskich, zabezpieczenie powództwa i roszczenie informacyjne (w tym Wyrok SN IV CSK 133/11 i najnowsze orzecznictwo NSA; sprawa Bonnier Audio AB C-461/10; sprawa VG Wort vs Kyocera, Epson, Xerox, Canon C-457/11 - C-406/11)
 • Opłaty reprograficzne - sprawa Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE)C-467/08 i uchwała SN III CZP 61/11
r.pr. Ewa Kurowska-Tober
12:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
12:10 Przerwa na lunch
12:40 Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądów polskich i europejskich z zakresu ochrony oprogramowania komputerowego.
 • Znaczenie nowych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE na zakres ochrony programów komputerowych
 • Obrót oprogramowaniem "z drugiej ręki" (wyrok w sprawie C-128/11 UsedSoft v Oracle)
 • Ochrona języków programowania, funkcji programu, formatów plików (wyrok w sprawie C-406/10 SAS Institute v World Programming)
 • Ochrona interfejsu użytkownika programu komputerowego (wyrok w sprawie C-309/09 Bezpečnostní softwarová asociace)
 • Przegląd polskiego orzecznictwa dotyczącego programów komputerowych i umów IT
dr Zbigniew Okoń
13:20 Wykład: Jakie serwisy internetowe podlegają zdaniem sądów reżimowi Prawa prasowego.
 • Relikt z czasów PRL - ustawa Prawo prasowe i dlaczego tak trudno zmienić przepisy
 • Zderzenie nowego ze starym, konwergencja mediów wobec różnych reżimów prawnych (Prawo prasowe, przepisy radiowo-telewizyjne, świadczenie usług drogą elektroniczną, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisy prawa cywilnego dot. naruszeń dóbr osobistych)
 • Odpowiedzialność za materiał prasowy, ograniczona odpowiedzialność przy świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Reżim prawa prasowego, czyli co? Obowiązki dziennikarzy, rejestracja tytułu, etyka, reklama, tajemnica dziennikarska?
 • Jednoosobowa redakcja, w której jeden i ten sam człowiek jest autorem, redaktorem naczelnym i wydawcą - czy to możliwe?
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
14:00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
14:10 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Naruszenie dóbr osobistych w Internecie.
 • Rodzaje dóbr osobistych naruszanych w internecie
 • Specyfika naruszeń dóbr osobistych w sieci (fora internetowe, blogi, domeny internetowe, itp.)
 • Działania podejmowane w celu ochrony dóbr osobistych i usunięcia skutków ich naruszenia
 • Dostęp do danych osobowych naruszycieli
 • Rola i orzecznictwo organów państwowych oraz sądów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych w internecie
dr Arwid Mednis
15:10 Wykład: Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce. Aktualne orzecznictwo w zakresie prawa do bycia zapomnianym.
 • Kolizja prawa do prywatności i wolności wypowiedzi w działalności prasy w orzecznictwie ETPCz
 • Okoliczności sprawy Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce (skarga nr 33846/07)
 • Stanowiska stron (stanowiska sądów polskich)
 • Zakres dopuszczalnej ingerencji w wolność wypowiedzi a władza w zakresie "przepisywania historii" (rewriting history)
 • Znaczenie sprawy Węgrzynowski i Smolczewski przeciwko Polsce w dyskusji na temat prawa do bycia zapomnianym
dr Grzegorz Sibiga
15:50 Dyskusja, odpowiedzi na pytania
16:00 Zakończenie programu.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78