centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
NOWELIZACJA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO
Warszawa, 23.01.2013 Koordynator: Jakub Nawrocki

PRELEGENCI

Prelegenci | Rafał Duczek

Rafał Duczek

Rafał Duczek

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym. Doświadczenie zdobywał w urzędach zajmujących się regulacją rynku ubezpieczeniowego (UNFE i KNUiFE) oraz rynku telekomunikacyjnego. Uczestniczył w projektach dotyczących najważniejszych na rynku usług hurtowych (BSA, IC, WLR, LLU) oraz doradzał największym graczom rynkowym we wdrożeniu tych usług. Reprezentował firmy telekomunikacyjne oraz izbę gospodarczą zrzeszającą największych alternatywnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w wielu postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Prelegenci | Wojciech Krupa

Wojciech Krupa

Wojciech Krupa

Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym i zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności na rynkach regulowanych. Uczestnik projektów związanych z wdrożeniem usług regulowanych. Reprezentuje firmy telekomunikacyjne w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących decyzji o dostępie telekomunikacyjnym. Brał udział w pionierskich projektach wprowadzenia WLR, BSA i MVNO. Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z przygotowaniem ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. i jej nowelizacji oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Prelegenci | Paweł Litwiński

Dr Paweł Litwiński

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego.

Program
Prelegenci
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78